Divizionális szerkezet

 1. megalapításának előfeltétele: a vállalat nemzetköziesedése
 2. széles termékskála
 3. dinamikusan fejlődő szervezet, környezet
 4. cég a cégben, vállalat a vállalatban (mindig feladatot kapnak és attól kezdve önálló életet él a „kis cég”)
 5. a központi egységben folyik a kutatás, fejlesztés
 6. pénzügyi tervezés
 7. informatika
 8. szervezés és marketing (irányít, irányít, ellenőriz, és forrás elosztását végzi)

Előnyei

 1. a stratégiai és operatív feladatok szétválnak
 2. a vállalat és a divízió céljai közel állnak egymáshoz
 3. a divízió számra világos a célmeghatározás
 4. piaci orientáció
 5. a divíziót érinti a piaci változás és nem az egész vállalatot
 6. alacsony a vízszintes, koordinációs költség
 7. teljesítménye ösztönző a rendszerre
 8. célok jól kézzel foghatók, motiválók

COST CENTER

Cél

 1. a költség minimalizálása
 2. dinamikus környezet
 3. közepes diverzifikáció
 4. költségek ellenőrizhetők

Előnyei

 1. - vezetésnek több ideje van a stratégiára
 2. alacsony a koordinációs költség
 3. gyorsabb összeköttetés
 4. teljesítményre ösztönöz

Hátrányai

 1. - saját célok előtérbe
 2. hajlamosít az egoizmusra
 3. belső verseny élénkül egymás rovására
 4. költség csökkentésében és nem a teljesítmény növelésében érdekeltek
 5. szervezetet elszegényíti, csökken az innováció

PROFIT CENTER

100 Ft-ból minél nagyobb eredmény elérése

Előnyei

 1. a szervezet rugalmassága nő
 2. a költség és bevétel pontosan kimutatható
 3. gyors információáramlás és feldolgozás
 4. munkatársakat jól lehet motiválni
 5. az eredményért való felelősség egyértelmű

Hátrányai

 1. a teljesítmények visszafogása, tartalékolás
 2. részérdekek érvényesítése a vállalati célok helyett

 

Ellenőrzés

Ellenőrzés helye, szerepe a vezetési folyamatban

Ellenőrzés: a vezetés nélkülözhetetlen eleme, amely valamely szervezeten folyó tevékenység eredményeinek, minőségjegyeinek, célszerűségeinek, feltételeinek megállapítására irányítására irányul. 
Lényeges eleme az összehasonlítás (adott helyzet – kívánt helyzet)
Célja: meggyőződni, hogy a folyamatok igényeinek megfelelően alakulnak-e az esetleges okainak elemzése. A vezetés minden folyamatában jelen van, a vezetési szinteken cselekvő tényező.
Típusai

 1. állami ellenőrzés:
 2. jogilag agy egyéni módon
 3. jogi vagy egyéb következményei vannak
 4. az államhatalmi szervek és hatóságok végzik
 5. munkafolyamatban valósul meg

Társadalmi ellenőrzés

 1. lakosság, civil szervezetek bevonása
 2. fórumokon, rendezvényeken való rézvétel
 3. társadalmi ellenőrzés biztosítása

Formái

 1. átfogó ellenőrzés: mindenre kiterjed az adott vállalatnál
 2. adott részterületet érintő ellenőrzés: célirányos
 3. állami ellenőrzés: hatóságok végzik
 4. társadalmi ellenőrzés

Ellenőrök jogai

 1. szabályszerű ellenőrzést végez
 2. minden területre a megbízás alapján betekinthet
 3. jelentéstételi kötelezettség