Figyelembe veendő fontosabb szempontok

 1. legyünk tisztába önmagunkkal
 2. szűkebb családi helyzetünkkel
 3. tágabb környezetünkkel (vállalatot körülvevő társadalmi, gazdasági környezet)
 4. potenciális partnereinkkel (vállalatunkat befolyásoló intézményrendszerrel)

Ehhez szükség van információkra, amelyek megszerezhetők: polgári hivatal, városi rendezvények.

Vállalkozási forma megválasztásának szempontjai

 1. milyen, mekkora tőke áll rendelkezésre
 2. önállóan, vagy társakkal kívánjuk elképzeléseinket megvalósítani
 3. mekkora kockázatot vagyunk hajlandóak, vagy képesek vállalni
 4. szándékunkban áll-e vagyonunk egy részét tartósan lekötni
 5. a nyereségen kívül milyen előnyöket várunk a leendő vállalkozástól

Üzleti terv kiindulópontja

 1. leendő vállalkozás tevékenysége
 2. szükséges anyai, tárgyi, személyi feltételek biztosítása
 3. kockázati tényezők elemzése pénzügyi oldalról
 4. termelési, kereskedelmi folyamatok megszervezhetősége
 5. vállalattal szembeni jelenlegi és jövőbeni elvárások

A döntéseket befolyásoló fontos szempontok

 1. mekkora tőke kell a vállalkozás indításához
 2. mekkora a kockázat
 3. célszerű-e szétválasztani a magánvagyont a vállalkozás vagyonától
 4. mekkora a vállalkozás felelőssége
 5. a vállalkozó személyesen kíván-e közreműködni a vállalkozás működésében
 6. mekkora a vállalkozás mérete, kiterjedése

Ötlet

A vállalkozás sikere azon múlik, hogy milyen előkészítő munka előzte meg az indítását.

 1. életképes az ötlet, amelyre a vállalkozást alapítják
 2. reálisan mérték-e fel az ötlet megvalósíthatóságát, befolyásoló tényezőket
 3. körültekintő, átgondolt, reális üzleti tervet készítettek-e
 4. helyesen döntöttünk-e a piac befolyásolásának módjáról

A vállalkozói ötletek a fogyasztók igényeinek felismerésével születnek, a vállalkozói ötletek adódhatnak

 1. a vállalkozó személyiségéből
 2. a véletlenszerű felismerésből
 3. a lehetőségek tudatos kereséséből

Az ötlet megvalósíthatóságát befolyásoló tényezők

 1. a vállalkozás környezete
 2. a piaci helyzet
 3. a gazdasági, kulturális, politikai környezet

Piac: kereslet-kínálat találkozási helye, adás-vételi ügyletek összessége
Áru: eladásra szánt termék, szolgáltatás
Piac szereplői

 1. eladók
 2. vevők

Kereslet kialakulása

 1. a megvásárláshoz szükséges pénz
 2. képesek, készek megvenni
 3. felmerülő igény, szükséglet

Kínálat: eladásra szánt termékek, szolgáltatások összessége.
A piac fontos elemei: kereslet, kínálat, ár.Piaci helyzet: kifejezi, hogy milyen a termékek, szolgáltatások kereslete, kínálata, milyen áron vehető vagy eladható, több vagy kevesebb a termék kínálata.

Piackutatás: a piac megismerésére irányuló tevékenységFajtái

1. primer adatszerzés: az a piackutatási módszer, amikor közvetlenül szerzünk infót a piacról. Leggyakoribb formája:

 • írásos
 • szóbeli megkérdezés.

2.szekunder adatszerzés: az a piackutatási módszer, amikor már meglévő adatokból, ismeretekből vonnak le következtetéseket a piaci helyzet alakulására vonatkozóan.
Gazdasági, társadalmi környezet hatása a vállalkozásra: gazdaság fejlettsége meghatározza az adott területen élő népesség életszínvonalát, ha a környezetben magas a lakosság jövedelme, akkor bőséges mély kínálatot, választékot igényelnek.
Az életszínvonal összetevői

 1. a fogyasztók terjedelem, összetétele
 2. lakáskörülmények
 3. szociális, kulturális eü-i ellátottság
 4. közlekedési viszonyok
 5. munkahelyi körülmények

Életminőség: az emberek közérzetét befolyásoló egyéb tényezők

 1. a környezet kultúráltsága, esztétikája
 2. a környezetvédelem színvonala
 3. az emberi kapcsolatok kultúráltsága
 4. szabadidő mértéke, eltöltési lehetőségei

Társadalmi környezet

 1. életmód, fogyasztói szokások, népesség, életkor
 2. fogalakozás, jövedelem, család nagysága, vásárlási szokások
 3. munkaerő képzettsége, erkölcse
 4. pénzügyi lehetőségek, jogszabályok, közvélemény (társadalmi megítélés, rang, presztízs)

A marketing-logisztika szerepe a vállalkozásban

A marketing fogyasztóközpontú, fogyasztóorientált személetet jelent, mindig a fogyasztók igényeit kell szem előtt tartani. A vállalkozás sikere döntően azon múlik, hogy:

 1. megbízhatóan tudja-e a szükségletet előre jelezni
 2. jól mérik-e fel a fogyasztók szükségleteit
 3. a fogyasztók igényeit hatékonyan tudja-e befolyásolni.

A marketing-stratégia hosszú távú elképzeléseket és módszereket jelent. A piaci lehetőségek megismerése és kihasználására irányul.

Tartalma

 1. a vállalkozás milyen módszerekkel szerez infókat a piacról
 2. milyen módszerekkel kíván a piacra betörni
 3. hogyan szeretné növelni a piaci részesedését

A piacszegmentálás: a piacot fel kell osztani viszonylag kis csoportokra. Szegmentálni lehet a piacot: a vevők: - kora, neme, foglakozása, jövedelme, család nagysága, lakóhely, életmód jellemzése útján.