A vásárlás indítékai: azt jelenti, hogy milyen előnyöket keres, ill. vár el a termék megvásárlástól vagy a szolgáltatás igénybevetésétől.

Vásárlási szokások: vásárlás gyakorisága, tétel nagysága, vásárlási körülményekkel szembeni követelmény.

Marketingkommunikáció: Az a tevékenység, amely elősegíti "logisztikai rendszerbe rendezi" a vállalkozás árainak, szolgáltatásainak eladását, a vállalkozás kedvező megítélése.

A vállalkozás vezetőinek és alkalmazottainak tudatosan törekedniük kell arra, hogy

 • az adott áru a piacán saját részesedésük növekedjen
 • figyelmet keltsenek a vállalkozás termékei iránt
 • cselekvésre késztessék vevőiket

A marketing eszközei

 1. reklámozás
 2. eladásösztönzés
 3. PR tevékenység
 4. arculatkialakítás

Reklámozás

Logisztikai rendszerszemléletben a reklámoknak több funkciója van. Ha valamelyikről megfeledkezik a váll, a reklámozás eredményességét rontja. A piacra való betörést, a figyelemfelkeltő, tájékoztató reklám szolgálja. A piacon való megerősödéséhez, az ottmaradáshoz elengedhetetlen a folyamatos emlékeztető és megerősítő reklám.
Funkciói

 1. tájékoztató: minden reklám tájékoztat
 2. befolyásoló: nem a termék tulajdonságainak részletes ismertetése hat a vásárlókra, hanem azoknak az előnyüknek hangsúlyozása, amit a felhasználónak nyújtanak.
 3. emlékeztető: érdeklődés fenntartása, a figyelem ébren tartása, felejtés érdekében fontos
 4. megerősítő: fontos követelmény a reklámmal szemben az igazmondás, valóságnak megfelelő adatok közlése, az áru túldicsérése veszélyes.

Reklámhordozók: a reklámszünet közvetítésére alkalmazott eszközök. Pl.: plakát, szórólap, prospektus.

Fontos mindezek kiválasztásánál

 1. kinek szól a reklám
 2. milyen összeget képes reklámozásra fordítani
 3. milyen a forgalmazott termék reklámigénye
 4. hol helyezkedik el a reklámozás
 5. milyen vásárlói kört akarunk meghódítani

A reklámozás jellemzői

 1. egyirányúság
 2. tömegszerűség
 3. személytelenség

Eladásösztönzés

Akkor jelenik meg, amikor a vevők már felkeresték a boltot, s ilyenkor próbálják befolyásolni őket döntéseikben.

Eszközei

 1. boltban elhelyezett plakátok, tájékoztatók, az áruk elhelyezése
 2. a vevő áramlás útjának kialakítása, a kirakat
 3. árubemutatók, kóstolók, ingyenes áruminták, ajándékok
 4. kereskedelmi vásár, 1-et fizet 2-t, kap, kiállítás

Pubilc relations

 1. nyilvánossággal való állandó kapcsolattartást jelenti
 2. cél a vevő megnyerése, a vállalkozás ismerté tevése, jó hírnév

Eszközei: sajtókapcsolatok, rendezvények, szponzorálás, jóléti célok támogatás.
Fontos a vállalkozásban dogozók közérzete is.

Eredményre ható tényezők

 1. jó légkör
 2. vezető
 3. dolgozók kapcsolatai

Vállalkozás arculatának kialakítása

 1. egységes kép, amely a vevőkben kialakul a vállalkozásról
 2. a vállalkozás arculatát befolyásolja:
 • elnevezés, érintett cikkek minősége
 • értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások