A számviteli törvény előírásai szerint a beszámolónak a vállalkozás vagyonáról, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós összképet kell mutatnia. A törvény tehát a visszaírás elszámolásának szabályozásakor a valódiság elvét tekinti fontosnak.
Ha az üzleti év mérlegfordulónapján az eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja - a terven felüli értékcsökkenéssel, illetve értékvesztéssel csökkentett - könyv szerinti értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, illetve az elszámolt értékvesztés összegét. Ebben az esetben meg kell növelni az adott eszköz könyv szerinti értékét az eszköz piaci értékének megfelelő összegig. A visszaírt értékvesztés, illetve terven felüli értékcsökkenés után azonban az eszköz mérlegértéke nem lehet több, mint az eredeti bekerülési értéke.
Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során a visszaírás alkalmazása nem kötelező.