A szerződés megszűnése a felek akaratából

Szerződés megszűnése kétoldalú nyilatkozattal

A felek a szerződést kétoldalú és egyoldalú nyilatkozattal szüntethetik meg. A szerződés megszüntetése kétoldalú nyilatkozattal, vagyis egy másik szerződéssel kétféleképpen szüntethető meg. A két módozat közötti különbséget az alapszerződés megszűnésének időpontja adja:

  • megszüntető szerződés – a felek a szerződést a jövőre nézve szüntetik meg
  • felbontó szerződés – a felek a szerződést annak megkötési időpontjára visszamenőleges hatállyal szüntetik meg. Ez annyit, jelent, hogy vissza kell állítani az eredeti állapotot

Szerződés megszűnése egyoldalú nyilatkozattal

A szerződésnek egyoldalú nyilatkozattal való megszüntetése azt jelenti, hogy valamelyik fél jognyilatkozatával a szerződést felmondja, vagy attól eláll.

  • a felmondás
    • a rendkívüli felmondás – a szerződésnek azonnali, felmondási idő közbeiktatása nélküli megszüntetése.
    • a rendes felmondás – ezzel ellentétben azt jelenti, hogy a szerződést a jövőre nézve szüntetik meg, a felmondási idő elteltével
  • elállás
    • valamelyik szerződő fél visszaható hatállyal szünteti meg a szerződést. A felek egyébként az elállási jogot a szerződésben kiköthetik, de az elállás jogának elismerése fejében gyakran ellenértéket kell fizetni. Ez az úgynevezett bánatpénz.

A szerződés megszűnése egyéb okból

Hatósági rendelkezés kivételesen szüntet meg szerződést, így nincs különösebb gyakorlati jelentősége.
Valamelyik fél halála ritkán szünteti meg a szerződést. Ez csak akkor következik be, ha nincs jogutód, vagy ha a szerződés személyes szolgáltatáson alapult.