{autotoc}

A cselekvőképesség, azt jelenti, hogy valaki képes arra, hogy saját nevében, saját akarathatározásával jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.

Cselekvőképes

 • aki nagykorú
 • aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt
 • aki az ügyei viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik

Nagykorú az, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, továbbá az, aki tizennyolcadik életévének betöltése előtt házasságot köt.

A cselekvőképességet érintő gondnokság kétféle lehet, nevezetesen korlátozza vagy kizárja a cselekvőképességet. Az előbbi korlátozott cselekvőképesség, az utóbbi cselekvőképtelenséget jelent.

A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés

 • a gondnokság alá helyezendő személy házastársa
 • egyenes ágbeli rokona
 • a gyámhatóság
 • az ügyész kérheti a bíróságtól

A cselekvőképességet érintő gondnokságot a bíróság megszünteti, ha elrendelésének oka már nem áll fenn.

A gondnokság megszüntetést kérheti

 • a gondnokság alatt álló maga
 • a gondnokolt házastársa
 • egyenes ágbeli rokona
 • a gyámhatóság
 • az ügyész
 • a gondnok

A belátási képesség jogi és orvosi megítélésében eltérés lehetséges.
A cselekvőképes személy maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot.

Korlátozottan cselekvőképes

 • az a kiskorú, aki tizennyolcadik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen
 • az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességét korlátozó gondnokság hatálya alá helyezett

Cselekvőképességet korlátozó gondnokság hatálya alá veszi a bíróság azt a nagykorú személyt, aki:

 • akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége
 • az elmebeli állapota, a szellemi fogyatkozása
 • tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent

A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatai érvényességéhez általában a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Cselekvőképtelen

 • az a kiskorú, aki tizennegyedik életévét nem töltötte be
 • az, akit a bíróság cselekvőképességét kizáró gondnokság alá helyezett
 • az, aki olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik