A munkáltatók és a munkavállalók kapcsolatát a Munkatörvénykönyve szabályozza (közalkalmazottaknál a KJT – közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény).A munka törvénykönyve helyi végrehajtására kollektív szerződést és munkaügyi szabályzatot kell létrehozni.

Munkaviszony létesítése

16. életévét betöltött személy létesíthet. A munkaviszony létrejöttét munkaszerződésbe kell rögzíteni. 
A munkaviszony kétféle módon létesíthető

 • határozott időre: -tól –ig határozzák meg
 • határozatlan időre: próbaidő 30-90 nap

Munkaviszony módosítása csak a felek közös megegyezésével történhet.

Munkaviszony megszűnése vagy megszűntetése

Megszűnik

 • a dolgozó halálával
 • a munkaadó jogutód nélküli megszűnésével
 • a határozott idő lejártával

Megszűntethető

 • közös megegyezéssel
 • rendes felmondással, ilyenkor a felmondási idő 30 naptól 6 hónapig terjedhet

Felmondás esetén

 • munkavállaló mond fel: a felmondási idő felét kell ledolgoznia, nem jogosult végkielégítésre
 • munkáltató mond fel: 3 év után jár végkielégítés. Ha a munkáltató jogutód nélkül szűnik meg, akkor is jár végkielégítés.
 • rendkívüli felmondás: bizonyítani kell az okát annak, aki felmond. Nem jár végkielégítés és nincs felmondási idő.

Munkaviszony megszűnésekor vagy megszűntetésekor ki kell fizetni a munkabért és az egyéb járandóságokat, és ki kell adni a különböző igazolásokat

 • Igazolás a munkaviszony megszűnéséről
 • Igazolás a társadalombiztosítási ellátásokról
 • Adatlap a munkáltatótól származó jövedelmekről és a levont adóelőlegekről
 • Igazolás a munkanélküli ellátás megállapításához
 • Működési bizonyítvány, a kereskedelemben dolgozó kérheti egy éven belül, raktári dolgozóknál.