A kereskedelmi tevékenység ellátásához személyi és tárgyi feltételek biztosítására van szükség. Személyi feltételek alatt a kereskedelemben foglalkoztatott és különböző munkaköröket betöltő embereket értjük.

Munkakörök a kereskedelemben (természetesen mindig a bolt nagyságától függ)

 • Vezetők, akik az irányító tevékenységet végzik
  • Felsőszintű vezetők (pl. Gazdasági Minisztériumban a kereskedelemmel foglalkozó osztályvezető stb.)
  • Középszintű vezetők (pl. bevásárló központban egyes részlegek igazgatója)
  • Alsószintű vezetők (boltvezetők, bevásárlóközpontban beosztott részlegvezetők)
 • Ügyintézők, ide tartoznak az adminisztratív dolgozók, a kereskedelmi vállalatok központjaiban találhatók (pl. központi bérelszámolás, árubeszerzés stb.)
 • Hálózati fizikai dolgozók
  • Eladók
  • Pénztárosok
  • Raktári dolgozók
  • Kisegítők (takarítók, karbantartók, biztonsági őrök stb.)

A boltvezető legfontosabb feladatai (lehet alkalmazott, de maga a tulajdonos is)

 • Jó tárgyalókészség, elsősorban az üzleti partnerekkel való kapcsolattartáshoz
 • A bolt munkájának megszervezése
 • A tulajdonossal közösen a műszakszám meghatározása
 • A tulajdonossal együtt a szükséges létszám meghatározása, a dolgozók munkabérének megállapítása
 • A dolgozók munkarendjének meghatározása
 • Gondoskodik a munkabér és pótlékok elszámolásáról és kifizetéséről
 • Beosztja a dolgozók szabadságát
 • Megrendeli a folyamatos munkához szükséges árumennyiséget
 • A beérkezett árut átveszi
 • Az esetleges reklamációt intézi
 • Folyamatosan ellenőrzi a bolt tevékenységét, tisztaságát, a vásárlók könyvét, a dolgozók munkáját
 • Megszervezi a pénztárak ellenőrzését
 • A tulajdonossal együtt gondoskodik a dolgozó felvételéről, jutalmazásáról, elbocsátásáról és a szükséges igazolások kiadásáról
 • Megszervezi a leltárt, a leltár eredmény ismeretében megteszi a szükséges vagyonvédelmi és egyéb intézkedéseket
 • A boltvezetőt a helyettes vagy helyettesek pótolják munkájában