A munkavégzés során mind a munkaadó, mind a munkavállaló követhet el hibát, a különbség a cselekmény megítélésében és a felelősség mértékében van.

A munkáltató kártérítési felelőssége

  • A vállalkozással, és különösen a munkavégzéssel kapcsolatban mindenért felel
  • A felelőssége teljes és 100%-os, kivétel, ha bizonyítani tudja, hogy a dolgozó a vétkes (pl. munkavédelmi oktatás dokumentálva van, és a dolgozó nem tartja be valamelyik előírást stb.)

A munkavállaló kártérítési felelőssége

  • Lehet vétkes felelősség, amikor konkrétan megállapítható a vétkes személye és az elkövetett hiba is, ez lehet
    • Gondatlanságból elkövetett vétkes felelősség: ilyen esetben a dolgozó anyagi kártérítésre a bruttó munkabérének 50%-a erejéig kötelezhető
    • Szándékosan elkövetett vétkes felelősség: ilyen esetben a dolgozó anyagilag a teljes okozott kárért felel
  • Vétlen károkozás: általában nem lehet megállapítani a konkrét károkozó személyt (pl. leltárhiány esetén a bolt valamennyi dolgozója egyetemlegesen megtéríti a forgalmazási veszteség levonása után megmaradt hiányt)