Az államháztartás szerepe a nemzetgazdaságban. Az állami beavatkozások szerepe és jellege. Az államháztartás jogi fogalma.

Nemzetgazdaság:

Egy ország gazdasági szereplőinek (gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek, állam) összessége, valamint a köztük lévő kapcsolatok, kölcsönhatások rendszere. (piacgazdaságban jellemzően piaci kapcsolatok)

Államháztartás (közgazdasági értelemben):

A nemzetgazdaság része, az a gazdálkodási rendszer, melyben az állam közfeladatokat lát el és finanszíroz

A közfeladatok köre: történetileg, illetve egy-egy ország társadalmi, politikai berendezkedésének függvényében változik

• hosszú távú, kötelező feladatok = részleges kormányzati mozgástér (nem a feladatellátás, csupán a mérték tekintetében)
• rövidtávú, szabadon választott speciális feladatok = teljes kormányzati mozgástér (mind a feladatellátás, mind a mérték tekintetében)

Az állam különleges és jelentős nemzetgazdasági szereplő:

• célja nem a jövedelemmaximalizálás, hanem a közfeladatok minél színvonalasabb, de hatékony és gazdaságos ellátása
• közpénzekből gazdálkodik (elsősorban más szereplőktől elvont jövedelem) – az államháztartási gazdálkodás szigorú törvényi szabályozása
• gazdasági súlya jelentős (az EU országokban a megtermelt jövedelem mintegy 35-55 %-át összpontosítja)
• közhatalmi helyzetéből képes befolyásolni a gazdaságot (szabályozás, jövedelem-elvonás - újraelosztás, monetáris politika)

Az államháztartás elsősorban az állam újraelosztó szerepén keresztül hat a gazdaságra
Fiskális politika

• a jövedelemtulajdonosok zárt köre
• gazdaságpolitika prioritások

A nemzetgazdaság egészének folyamatai:

• Gazdasági növekedés (a makro-jövedelem számbavételének mutatói, növekedési ütem)
• Infláció (fogyasztói árindex, antiinflációs politika)
• Külgazdasági egyensúly (folyó fizetési mérleg, az ország eladósodottsága)

Az államháztartás jellemzői:

• Jövedelem-centralizáció, jövedelem-újraelosztás szintje (számbavételi módszerek) 
• Államháztartási hiány mértéke (negatív egyenleg; EMU: GDP max. 3%-a Þ ESA’95 szerint számolva!)
• Államadósság mértéke (felhalmozott tartozás; EMU: GDP max. 60%-a Þ ESA’95 szerint számolva!)

 


Az államháztartás jogi fogalma:

Meghatározható:

• FELADATMEGKÖZELÍTÉSBEN:
a társadalmi-gazdasági életben való állami/helyi önkormányzati szerepvállalás gazdálkodási-pénzügyi oldala
• SZERVEZETI MEGKÖZELÍTÉSBEN:
a közhatalmi szervek és a hozzájuk tartozó közintézmények gazdálkodási-pénzügyi rendszere

A magyar államháztartási törvényben /1.§ (1) bekezdés/:

„Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere.”