Az adókötelezettség elemei. Az adók rendszerezése, típusai

Adókötelezettség elemei:

- bejelentés, 
- nyilvántartások vezetése, 
- bizonylati rend, 
- adó megállapítás, 
- bevallás, 
- befizetés, 
- adólevonási és beszedési, 
- nyilatkozattételi-, 
- adóelőleg-fizetési-, 
- adatszolgáltatási kötelezettség.

Az adók rendszerezése, típusai

0. Adóalanyok szerint:

- természetes személy 
- jogi személy 
- egyéb

1. Adóviselés alapján:

- direkt adó (egyenes) (pl. SZJA, TA, vagyonadó, gépjárműadó) 
- indirekt adó (közvetett) [adóviselő ¹ adófizető]

2. Adó tárgya szerint:

- jövedelmet terhelő (jövedelemadó, hozadéki adó)
- vagyont terhelő

3. Az adó felhasználása szerint:

- általános adó 
- céladó

4. Az adó mértéke szerint:

- lineáris → - átlagadókulcs
- progresszív → - határadókulcs
- degresszív

5. Jogosultság szerint:

- központi 
- helyi
- vegyes

6. Adóztatás jellege szerint:

- kötelező
- fakultatív

7. Az adó megjelenése szerint:

- pénzbeli
- természetbeni

8. Közgazdasági funkciója szerint:

- költséget befolyásoló → árbevételt alakító 
- nyereséget alakító
- nyereség felhasználását érintő
- eszközállomány adóztatása
- vagyon- és árumozgás
- hozadék
- fedezeti funkció
- befolyásolási funkció
- arányosítási funkció

9. Időbelisége alapján:

- folyamatos
- egyszeri

10. Behajtás módja alapján:

- önadózás
- levonás
- kivetés 
- behajtás

11. Üzemgazdasági folyamat szerint:

A. Eszközök adóztatása

- eszközbeszerzés → (ingatlanbeszerzés, import)
- eszközállomány → (állami vagyon, telek, gépjármű)
- eszközhasználat adóztatása → (munkaerő, föld)

B. Vállalkozási teljesítmény adóztatása

- általános adóztatás (ÁFA) 
- különleges adóztatás (Fogyasztási adó)

C. Vállalkozási eredmény adóztatása

- eredményadóztatás (Társasági adó) 
- osztalék adóztatása (Osztalék adó)

D. Vagyonátszállás adóztatása

-(örökség, ajándékozás, ingyenes jóváírás)

12. Kötődés szerint:

- tulajdoni adók
- forgalmi adók
- fogyasztási adók
- vámok

13. Az adóztatás jogi alapjai alapján:

- nemzetközi egyezmény
- törvény
- önkormányzati rendelet