Az adóztatás célja, alapelvei. Adózási elvek. A jó adórendszer ismérvei

 

Az adóztatás általános alapelvei

 •   közteherviselés elve
 •   megbízhatóság elve
 •   könnyen teljesíthetőség elve
 •   jutányosság elve

 

Az adóztatás általános céljai

 • pénzügy politikai célok (bevétel, adóforrás megőrzése) 
 • speciális célok

                        - elosztás politikai cél

                        - növekedéspolitikai cél

                        - ösztönzési cél (pl. export)

                        - foglalkoztatáspolitikai cél

- allokációs cél (a lakosságtól és gazdálkodó szervezetektől a központi   költségvetésbe)

                        - egyéb

 

Adózási elvek                                      

 • Egyenlőségi elv: vállaljon mindenki azonos (egyenlő) áldozatot (egyforma adót fizessen)
 • Áldozatelmélet: a magasabb jövedelműek többet fizessenek (progresszív adózás)
 • Hatékonysági elv: degresszív adó a célszerű, mert a progresszív adó ® a hatékony területekről allokál tőkét a kevésbé hatékonyakra (kínálati közgazdaságtan, neoklasszikus iskola)
 • Fogyasztási elv: a társadalmi össztermelésből való igénybevétel alapján fizessünk adót (előny: megtakarításra ösztönöz, nem lehet kibújni, egyszerű, hátránya: legszegényebbek fogyasztását korlátozza)
 • Viszontszolgáltatási elv: az adó az állam által biztosított szolgáltatások ellenértéke

   

 Az adózás alapelvei (Smith)

 - fizetőképesség szerint                           

 - határozott (mérték, idő, ismertség)

 - legalkalmasabb időszakban fizethesse

 - a beszedés a lehető legkevesebbe kerüljön

 

A jó adórendszer

 • egyszerű - könnyen áttekinthető - egyszerűen kiszámítható - nehéz eltitkolni - bevezetése olcsó
 • semleges - az adó nem befolyásolja a gazdasági döntéseket
 • igazságos - a teherviselő-képesség szerint adóztat
 • konzisztens - a nemzetközi partnerek rendszerével
 • stabil, kiszámítható - ritkán változik, érzékelhető a változás tendenciája

(Az adórendszerrel szemben támasztott követelmény lehet még: hatékonyság, egyértelműség, rugalmasság, olcsóság)