Marketing kommunikáció, Borreklám

 

1. A borreklámok szabályozása, sajátossága:

 • A borreklám a bor marketingjében kisebb szerepet játszik, mint más italok, vagy élelmiszerek esetében, ugyanis alkoholos italról van szó és ezért reklámját korlátok között szabályozzák.
 • A borreklámok szabályozásának két módja ismert:
  • állami szabályozás,
  • ágazati önszabályozás.
 • Az irányzat az, hogy az ágazatok elébe mennek az állami  szabályozásnak, azt nem várják be, hanem igyekeznek saját  maguk meghozni a döntést.
 • Ennek eredményeképpen Európában és a Tengeren túl is eltérő arányban, de az ágazati önkorlátozás nagyon jelentős.
  • A TV a rádió, a magazinok, a köztéri megjelenést, annak idejét a plakátok méretét és elhelyezését legtöbbször az ágazat saját maga szabályozza.
  • Magyarországon az ágazatnak nincs önkorlátozó szabályozása, hanem az Országos Reklám Szövetség rendelkezik érvényes direktívákkal.
 • A borreklám hatékonyságának a lényege, hogy a termék méretét  és jellegét hogyan tudjuk arányba hozni a reklám méretével és  költségével.
 • A programok ezért összetettebbek, a reklám nagyon sokszor  összekapcsolódik a promóciós tevékenységgel, és fordítva.

 2. Borreklám típusok

A borreklámnak három alapvetőtípusát emeljük ki:

 • a köztéri,
 • a média
 • a termékhez kötött reklámok

Köztéri reklám

 • Előnye:
  • mindenki látja, sok fogyasztóval találkozhat a reklám,
  • jól memorizálható.
 • Hátránya:
  • nem eléggé célzott, a fogyasztói csoportot és a célcsoportot illetően.
  • A magasabb értékű borokat nem szokták köztérre vinni a reklámban  sem.

Legismertebb formái:

 • Óriás plakát
  • Előnye:
   • a figyelmet a legjobban képes felkelteni.
  • Hátránya:
   • a prémium boroknál egyáltalán nem használható, inkább
   • a pezsgők reklámozására használják.
 • Plakát
  • Előnye:
   • alig állapítható meg, talán csak a szembeötlőssége.
  • Hátránya:
   • nem elég nagy a figyelemfelhívásra és nem elég intim a  borokhoz.
   • Több terméket csokorba kötve a kiskereskedők használják elvétve.

Média

 • Előnye:
  • az eszközei célzottak, a bornál ez különösen fontos,  hatékonyságát tekintve a legjobb hirdetési felület.
 • Hátránya:
  • általában magasabb költséggel tervezhetők.

Legismertebb formái:

 • Televízió
  • Előnye:
   • sokan látják,
   • műsorokhoz jól lehet pozícionálni.
   • Vizuálisan jól megtervezhető.
   • Átfogóbb termékcsoportnak (pl. nemzeti vagy borvidéki reklám) a reklámja vagy nagy termékeké, pl. pezsgők.
  • Hátránya:
   • többszöri ismétlést igényel,
   • az elkészítése költséges: 100-200.000 Ft/mp
 • Magyar televízió műsorai:
  • MTV 1: Főtér
  • DUNA TV: Borvárosok
  • TV2: Magyar borok, magyar borvidékek
  • RTL: Recept Klub
  • Hír TV: Vörös és fehér
  • ATV: Laci bácsi konyhája (Benke László mesterszakács)
  • Spektrum: Borkorzó
 • Reklámok a magyar televízióban:
  • BB –termőhely
  • Varga Pincészet –„Az év első újbora”

Rádió:

Előnye: a legolcsóbb média a bor reklámhoz.

Hátránya: vizuálisan nem jeleníthető meg, ezért alacsonyabb  hatékonyságú, ma már nem nagyon élnek kivéve a promóciós,  fizetett adásokat.

Danubius: Etyeki borfesztivál

•Újság

..Előnye: jól fókuszálható, egy-egy borhoz is alkalmazható.

..Hátránya: többszöri ismétlést és képi frissítést igényel

..Pl.: napi, hetilapok (szakmai oldalak, aktuális hírek, akciók)

•Magazin

..Előnye: a legelterjedtebb borreklám média. A legjobb fókuszálható olvasó-és fogyasztói csoportokhoz. Oldalas színes megjelenést is lehetővé tesz, a borítóoldalak a legnépszerűbbek.

..Hátránya: az elérhető fogyasztói csoport nem növelhető a magazin  vásárlóin túl.

..Pl.: Női magazinok, Férfi magazinok, Műsor füzetek

•Szakmédia

..Előnye: legelőnyösebb formája a szakmagazin, ez adja a  legpontosabb fókuszálást.

..Két fajtáját

•a fogyasztói és

•a kereskedelmi magazint különböztetjük meg.

..Hátránya: nehéz fókuszálni.

 

szaksajtó:

..Magyar Szőlő és Borgazdaság

..Borászati Füzetek

..Borbarát

..Bor és Piac

..Borvilág

..Dekanter

..Gusto

..Eszencia

..Tonella

 

Hagyományos

Tradíciók

Fiatalos, modern, kihívó

„Fiúknak, lányoknak egyaránt”

 

2. Borreklám típusok

..Termékhez kötött promóciós anyagok

•Előnye:

..a kereskedő és a termelőis használhatja ezt,

..a bor iránti keresletet stabilizálhatja, illetve növelheti.

•Hátránya:

..ehhez a piacon valamilyen mértékben már bevezetett bor szükséges.

 

Reklámanyagok

3. A borreklámok felépítése

A borreklámok többféle elgondolás szerint épülnek fel.

Márka reklám

 • Előtérbe a márkát helyezi, azt magyarázza, de legalábbis memorizáltatja.
 • A pezsgők, a sherryborok, portói borok igazi márka reklámok, és a nagy borászatok is ezt a módszert alkalmazzák.

Borstátusz reklám

 • Az ilyen típusú reklámnál a bort egy-egy társadalmi (kereseti  stb.) csoporthoz kötik, és erre építik fel a reklámot.

Termőhely, ökológiai reklám

 • A bort a reklámban visszavezetik a termőhelyhez, a borvidékhez.
 • A bor minőségét közvetett módon az ökológiai feltételekkel magyarázzák.
 • Az ökológiai reklámnál a vidék, a táj, a bor születésének a helyét kívánják megismertetni, egyben utalni arra, hogy a bor milyen nagyszerű vidékről származik.

 3. A borreklámok felépítése

Életérzés, életforma reklám      

 • A legújabb irányzat a borreklámban.
 • Már nem egy-egy társadalmi csoporthoz kötik az adott bort,  hanem életformához és azt sugallják, hogy ehhez mindenki  hozzájuthat.
 • A fogyasztói csoportot ilyen módon szélesítik.
 • Az életérzés reklám esetében az adott bor társadalmi és  pszichológiai szerepét ismertetik és eltüntetik a státuszt, mindenkit egyenlővé tesznek, mindenki elérheti azt az  érzést, amit az adott bor kínál, csak meg kell venni s el kell  fogyasztani.
 • Az ausztrál borreklámok vezették be ezt a módot, de az újabb Martini reklámok is ilyenek. („No Martini, no patry”)

Ezek a reklámok természetesen egyes esetekben keverten, ötvözött formában is jelentkeznek és felépíthetőek.