A borpiac

 

A borpiac

 • A borpiac sokat fejlődött. Jellemző napjainkban:
  • gyorsan változó,
  • gondosan strukturált piac
 • Ez a piaci fejlődés a marketingmunka jelentőségét is növelte,
  • hiszen a mai borpiacon magasabb színvonalú marketing tudásra  van szükség, mint korábban.

 

Borpiac csoportosítása a borellátás szerint:            

Termelői borpiac:

 • Alapvetően a hazai bortermelésből származik a piacon lévő borok többsége.
 • pl. Ausztrália, Franciaország, Olaszország, Magyarország stb.

Import borpiac:

 • A piacon lévő borok szinte kizárólag importból, azaz  bortermelőállamokból származnak
 • Pl.: Anglia, Skandináv államok, Lengyelország stb.

Vegyes borpiac:

 • Saját termelés is létezik, de legalább olyan mértékben jelen  vannak az import borok is.
 • Pl.: Egyesült Államok, Németország

 

A borpiacok szabályozás típusa szerint:

 • Liberalizált piacok:
  • A legtöbb borpiac ide sorolható.
  • A borpiacok sokkal inkább liberalizáltak és kevésbé szabályozottak, mint maga a bortermelés.
  • Pl.: Magyarország
 • Borpiaci monopóliumok:
  • Az államok export-import vállalatot, vagy licencet hoznak létre, hogy így ellenőrizzék a borpiacokat.
  • Pl.: Skandináv államok, Egyesült Államok több állama is.

 

A borpiac szegmentjei

A nemzetközi borpiac rendkívül szegmentált, azaz több kategóriára tagozódó,

 • elsősorban az árkategóriák szerint jönnek  létre:
 • Korábban  három--négy  kategóriát lehetett  megkülönböztetni,
 • ma  már  7-9  kategóriáról szólnak az elemzések  piacoktól függően.
 • A szegmentálódás az egyik legfontosabb piaci folyamat, a borok megfelelő helyre  kerülnek.
 • Egy--egy szegmenthez bizonyos mennyiségű bor tartozik..
 • Az angolszász piacokon különböző módon kategorizálják a piaci szegmenteket
 • országonként kissé eltérő módon nevezik el őket.

A borpiac szegmentjei

 • Hyperprémium ——(USA, UK, AUS), vagy Ikon  ——(AUS)
  Presztízs kategória, csak a legkiváltságosabb borok kerülhetnek ide, az árak felső határa a csillagos ég
 • Superpremium—— (USA, UK, AUS)
  Még magasabb kategória, nagyon erős márkákkal, nagyon ismert borvidékekről, és annak  dűlőiről,  ha lehet még stabilabb, karakterrel,  mindig felismerhető jegyekkel
 • Premium ——(USA, AU, UK)
  Ide már előkelő borok  kerülnek, magasabb ár, ismertség, magas  minőség, alkalmi fogyasztás, magas technológiai és piaci  minőség jellemzi a borokat.
 • Medium——Közép kategória (USA, AUS, UK)
  A legtelítettebb szegment, itt a legnagyobb a harc
  A borok ár--és értékversenyben vannak egymással ezért legtöbbször a márka, a származáshely-megjelölést és a fajta jelölést is egyszerre használják.
 • Economy——Gazdaságos (USA)
  Ide tartoznak a legjobb ár--érték arányú borok, azaz viszonylag olcsón jó minőséget kínálnak, többnyire mindennapi fogyasztásra, erős márkával, de már fajtajelöléssel.
 • Cheap——Olcsó(USA, AU), , vagy Bottom——Alsókategória (UK), vagy Jug——Folyóbor (AUS)
  de a legolcsóbb folyó, palackos, bag-in box stb borok tartoznak, ahol nagy az  árverseny,  erős a  márka, nincs termőhely jelölés..

 

A borpiac fejlődése

 •   Homogén borpiac

Szegmentálódás:

 • a piac nem ismeri el a nagy árkülönbséget és nem  differenciál.
 • A  márkák  és a  származáshely elnevezések nem játszanak fontos szerepet.

Piaci növekedés:

 • nincs növekedés sem mennyiségben, sem értékben.

Fogyasztók:

 • árérzékeny fogyasztók.

Fogyasztás:

 • a bort ételként fogyasztják.

Jellemző termék:

 • olcsó borok,  tömegtermék

Ez a piaci forma volt jellemző Magyarországon az  1960-as, az1970-es években, valamint a 80-as évek  elején.
Ez a piaci forma ma már csak néhány kelet--európai országra jellemző..

 • Piramis borpiac

Szegmentálódás:

 • igen erős  differenciálásnak indul és kialakul az alapvetően három piaci szegmentre osztott piac.

Piaci növekedés:

 • értékben növekedés tapasztalható, mennyiségi  stagnálás  mellett.

Fogyasztók:

 • a fogyasztók az egyes szegmenthez kapcsolódnak.

Fogyasztás:

 • a fogyasztás az  eltérő szegmentekben  eltérő jellegű..

Jellemző termék:

 • fehér palackos borok piaci formája.

Magyarországon ma ez a piac a jellemző,  jóllehet a piramis formának megfelelő differenciálódás  még nem fejeződött be.

A fejlett nyugat--európai és észak--amerikai borpiacon ez a piaci forma már túlhaladott.

Magyarországon a piaci differenciálódás a következőképpen jellemezhető..

 • Tojás alakzat borpiac alakzat

Szegmentálódás:

 • erős szegmentálódás, a középső kategóriában a legerősebb a verseny.
 • Új márkák, új származáshely elnevezések születtek, 
 • több figyelmet  fordítottak a fajták piaci jelentőségére és erősödött a nemzetközi integráció is.
 • felduzzadt a középső piaci  szegment
 • A legalsó kategória elvékonyodott, ami azt jelenti, hogy  a túltermelés a felsőbb  kategóriákba  csúszott  át a médium szegmentet és a prémium kategória alsó részét is veszélyezteti.

Piaci növekedés: 

 • mennyiségi stagnálás, vagy kisebb növekedés mellett a piac értékben növekszik.

Fogyasztók:

 • a fogyasztók is erősen differenciálódnak,  egy--egy fogyasztó egy--egy szegmenthez tartozik.

Fogyasztás:

 • Egy fogyasztó egy fogyasztási formát  takar, és egy szegmenthez tartozik

Jellemző termék:

 • Palackos vörösborok.
 • A tojásforma tetején a prémium  fajtákkal (Chardonnay, CabernetSauvignon, SauvignonBlanc, Merlot)

Az Európai Unió és az USA borpiacán a 80-as években kialakult és általánossá vált a piaci tagozódás.

Ennek létrejötte elsősorban arra vezethető vissza, hogy a piramis alakzat legalján lévő termelők , a túltermelés leginkább sújtotta résztvevői technológiai fejlesztésekbe és új marketingstratégiákba kezdtek.

Ennek következtében javult a termék minősége és nőtt a marketingmunka hatékonysága.

 • Homokóra borpiac Nemzetközi pezsgőpiac:

Szegmentálódás:

 • erős piaci szegmentálódás következett be, a piac szerkezete átalakul

Piaci növekedés:

 • a piac mennyiségben és értékben is stagnál, a fogyasztók ugyanannyit fogyasztanak és költenek a borpiacon,  csak éppen másképpen teszik ezt.

Fogyasztók:

 • nem a fogyasztók, hanem a fogyasztás differenciálódik

Fogyasztás:

 • egy fogyasztóhoz több fogyasztási mód is tartozik. a fogyasztás a piaci szegmentekhez és nem a fogyasztókhoz kapcsolódik.

Jellemző termék:

 • pezsgők piaca.
 • Ez a piaci forma ma még csak a nemzetközi pezsgőpiacon alakult ki, de a borral foglalkozó szakemberek a vörösborok piacán várnak legközelebb hasonló piaci fejlődést.

A középső(médium) kategória  vált a  túltermelés  színterévé igen komoly ,árverseny alakult ki.

Ebben az árversenyben azok a termelők  győztek, akik  olcsóban tudták megtermelni áruikat.

A többiek nem bírták a gazdasági és a piaci versenyt

Csúcs:  leghíresebb, legjobb francia pezsgők,

Alsószint:  olasz pezsgők  (spumante), spanyol (cava), a kaliforniai, dél--afrikai, ausztrál pezsgők 

A piac kettészakadt.

 

A magyar borpiac jellemzői

 • Hazánkban jelenleg három fontos szegmense van a fogyasztóknak:
 • igényes fogyasztó,
 • átlagos minőséget kereső
 • olcsó bort fogyasztó.
 • A fogyasztás mennyisége stabil, de a szerkezetének elmozdulása  megtörtént, pl. az édes borok irányából kissé a szárazabbak felé.
 • a fogyasztási kultúra nagyon sokrétűvé vált.
 • A borpiac egyre strukturáltabb.
 • Az elosztásban jelen vannak
  • a nagy alapterületű üzletek,
  • a gasztronómia,
  • a speciális szaküzletek
  • a borturizmus szerepe is növekvő.
 • Jellemző a „piramis” piaci forma.
  • a borpiac alapja széles, a középmezőny lassan növekszik, a csúcs pedig behatárolt.
 • ..az import nem jelentős:
  • nem éri el a 40 000 hl-t
  • fő célja a választékbővítés.
 • A piacokra az erős kínálati helyzet és a konkurencia a jellemző.
 • Az export mennyisége és az exportárak is csökkenőtendenciát  mutatnak.
 • Az ÁFA mértéke igen magas,
 • Problémák:
  • a megfelelő piaci szervezetek hiánya a termelőknek, a kereskedőknek és a fogyasztóknak egyaránt.
  • Az EU csatlakozás után várható az export borok lassú, de folyamatos növekedése, főleg a középső szegmentben erőteljesebben, az alsó és a felső szegmentben, kisebb mennyiségben

 

 A magyar borok SWOT-elemzése a hazai piacon

Erősségek

 • ismertség
 • húzónevek, mint erős márkák
 • Jelentős hagyományok

Gyengeségek

 • termelési szerkezet heterogenitása
 • termékszerkezet heterogenitása
 • minőségi és asztali kategória közötti átmenet nem markáns
 • minőségi problémák
 • nagyon eltérő évjáratok
 • sok és eltérő erejű borvidék
 • egysíkú, kevert fajtaszerkezet
 • kis piaci mennyiség termékenként

Lehetőségek

 • egységes szabályozás
 • eredetvédelem
 • területi klasszifikáció
 • szigorú ellenőrzés
 • növekvőkereslet
 • közösségi promóció és marketing
 • javuló borkultúra
 • speciális és presztízstermékek, mint húzótermékek

Veszélyek

 • területcsökkenés
 • csúcsborok túlértékelése
 • ár/érték rossz pozicionálása
 • láncok beszerzési politikája
 • külföldi borok megjelenése a saját szegmentben

 

A magyar borok SWOT-elemzésea nemzetközi piacokon

Erősségek

 • ismertség a hagyományos piacokon
 • kedvezőár
 • Tokaj, bikavér

Gyengeségek

 • termelési szerkezet heterogenitása
 • termékszerkezet heterogenitása
 • nagyon eltérő évjáratok
 • minőségi problémák
 • korlátozott mennyiség
 • nem ismertek az új piacokon

Lehetőségek

 • egységes szabályozás
 • eredetvédelem
 • területi klasszifikáció
 • szigorú ellenőrzés
 • közösségi promóció és marketing
 • megfelelő elosztó megtalálása
 • speciális presztízs termékek, mint húzótermékek

Veszélyek

 • ár/érték rossz pozicionálása
 • erős konkurencia a saját szegmentben
 • lassú fejlődés