A marketing alapvetően két dolgot jelent

 • Egyrészt szemléletmód, vagyis a vállalkozás a fogyasztók igényeiből kiindulva szervezi a tevékenységét
 • Másrészt tevékenység, vagyis a termékeket kellő időben és helyen, kellő áron megfelelő vevőnek eladva kellő hasznot elérni

A marketing piacközpontú, célja a piac megismerése és befolyásolása. A marketing tevékenységnek a kezdetei a 20. század elejére tehetők, amikor az árutermelés kiszélesedett és tömegméretűvé vált.

A marketing tevékenység területei, eszközei

 • Információk szerzése mind a termelőpiacokról, mind a fogyasztói piacokról (ez a piackutatás)
 • A megszerzett információk értékelése, az információkról a megfelelő következtetések levonása
 • A feldolgozott információkból (adatokból) piaci előrejelzéseket, terveket kell készíteni, ez a marketing terv, amely a vállalkozás értékesítési stratégiájának a része
 • A marketing terv lehet hosszú távú, 5 évnél hosszabb időszakra vonatkozik. A vállalkozó megpróbálja meghatározni, hogy a piacból önmagának mekkora részt szeretne megszerezni, illetve a meglévő piaci részét mennyire lehetne megnövelni (a távlati célok megfogalmazása)
 • A marketing terv lehet középtávú, az 1-5 év közötti időszakra vonatkozik. Azt határozza meg, hogy milyen konkrét intézkedéseket kell tenni a piac meghódítása vagy elhódítása érdekében
 • Rövid távú marketing tervek kb. 1 éves időtartamra vonatkozó konkrét lépések megtervezését jelenti (kinek, mikor és mit kell tennie)
 • A saját vállalkozás megismerése: azt jelenti, hogy meg kell határozni a saját gyengeségeinket, lehetőségeinket, erősségeinket, és a lehetséges kockázati tényezőket. Ha ezeket a tényezőket a tervezés során érvényesíteni tudja a vállalkozó, akkor valószínűleg sikeres lesz a vállalkozása.
 • Az imázs, arculat kialakítása: azt jelenti, hogy partnereikben és szélesebb körben milyen képet tud a vállalkozás önmagáról és a termékeiről kialakítani.
  • A termék imázs kialakítása: az adott termék hogy néz ki, milyen az anyaga, formája, minősége, színe stb. annál jobb, minél inkább szinkronban van a termék használatával, esetleg utal a termelőre is.
  • A vállalkozás imázst meghatározó tényezők: megbízhatóság, állandó minőségbiztosítás, különböző szolgáltatások biztosítása és az ezt megjelenítő külső jegyek pl. cégnév, márkanév, védjegy, logó, csak a cégre jellemző színek, ami megjelenhet a hivatalos levelek színében, fejlécében is.

A marketing tevékenység (marketing stratégia) célja annak meghatározása, hogy a vállalkozás

 • Hogyan akar új vásárlókat szerezni, a régieket pedig megtartani
 • Hogyan akar új terméket bevezetni és meddig akarja a régi terméket forgalomban tartani. Az áru forgalomba tartásának meghatározásához nyújt segítséget a termék életgörbe, ami megmutatja, hogy a termék eladása kb. mennyi ideig stagnál, emelkedik, mikor kezd újra csökkeni.