A marketing-mix a marketing tevékenység elemeinek összessége és egysége, ezek

  • termékpolitika: azt jelenti, hogy milyen árut akarunk eladni
  • eladás politika: azt jelenti, hogy kinek akarjuk eladni
  • árpolitika: azt jelenti, hogy milyen áron kívánjuk eladni
  • piac befolyásolása: azt jelenti, hogy milyen módszerekkel, hogyan tudjuk céljainkat megvalósítani

A négy elemet az angol nyelvű megfelelők rövidítése után 4P-nek is szokták emlegetni, a marketing-mix ennek a négy elemnek az egységét jelenti. A négy elem sorrendje nem kötött, mindig a célok határozzák meg. A marketing tevékenység során nagyon fontos a marketing kommunikáció (a kommunikáció információ cserét jelent).
A marketing kommunikáció a marketing tevékenységgel összefüggő információk cseréjét jelenti.

A marketing kommunikáció célja kettős

  • egyrészt a fogyasztókat célozza, ösztönzi az eladást
  • másrészt imázs építés és PR tevékenység. A PR tudatos, tervezett és tartós bizalomépítés és ápolás a fogyasztókban és a piac többi szereplőjében egyaránt

A marketing-mix elemeit és a marketing kommunikációt a vállalkozásban, szűkebben a bolt munkájában folyamatosan érvényesíteni kell.

Az érvényesítést segíti

  • a reklám tevékenység
  • az eladásösztönzés különböző eszközei
  • a versenytársak tevékenységének folyamatos vizsgálata
  • kapcsolatépítés a település meghatározó személyiségeivel és a sajtóval