Beruházás fogalma

Az előállítás folyamatában lévő illetve már beszervezett, de még rendeltetésszerű használatba nem vett tárgyi eszközök.

Beruházásokhoz kapcsolódó fogalmak

Tárgyi eszközök: azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok stb..) tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetetten - szolgálják a vállalkozó tevékenységét.
Üzembe helyezett tárgyi eszköz (12-15): azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó rendeltetésszerűen használatba vett. Az üzembe helyezés feltételeinek teljesülésekor üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. Az okmányon feltüntetett értéken kell a tárgyi eszközt aktiválni, azaz bruttó értéken állományba venni.
Üzembe nem helyezett tárgyi eszköz: beruházások közé a beszerzett, de még használatba nem vett eszközöket kell sorolni. A beruházások között kell kimutatni a felújítás költségeit is.

Beruházások csoportosítása

Kivitelezés módja szerint:

 • idegen kivitelezővel megvalósított
 • saját vállalkozásban megvalósított
 • vegyes kivitelezésű (idegen+saját)

A pénzügyi forrás szerint:

 • saját pénzeszközökből
 • vegyes pénzeszközökből (saját+hitel/kölcsön)

Saját pénzeszközből, idegen kivitelezővel megvalósított beruházás

Beruházás bekerülési értékének részei:

 • engedménnyel csökkentet, vagy felárral növelt vételár
 • az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével kapcsolatban felmerült szállítási és raktározási, alapozási és szerelési, közvetítői tevékenység díjai
 • vám, vámpótlék, vámkezelési díj, fogyasztási jövedéki adó
 • illetékek (statisztikai)
 • hatósági díjak
 • a beruházáshoz felvett hitel üzembe helyezésig, felszámított kamata
 • bankgarancia díja
 • az eszköz áfá-jából a le nem vonható áfa összege (a levonható előzetesen felszámított áfa nem része a bekerülési értéknek)
 • biztosítási díj, az eszköz üzembe helyezéséig
 • a beruházás tervezés, előkészítés, lebonyolítás, új technológia elsajátításának költsége
 • az üzembe helyezésig beszerzett, tartalékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke

Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz

 • beszerzése, előállítása
 • bővítése
 • rendeltetésének megváltoztatása
 • átalakítása
 • élettartamának növelése

Beruházásnak számít minden, az átvétellel kapcsolatos pótlólagos munka is, amely a tárgyi eszköz üzembe helyezéséhez szükséges (mellékköltségek).
Beruházásra adott előlegek címén a szállítóknak átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget kell kimutatni.

A bekerülési érték

A törvény szerint tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyeket a vállalkozást adott eszköz beszerzésével (előállításával) kapcsolatban terhelik.

Beruházásoknál a bekerülési érték része

 • biztosítási díj
 • árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamvesztesége
 • a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költsége
 • üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke
 • a beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét

Csökkenti a bekerülési értéket

 • a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége
 • a bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti
  • a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig
  • a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat

Nem része a bekerülési értéknek

A karbantartási költség.

Beruházások saját forrásból történő finanszírozása

Két alapvető módja az értékcsökkenési leírásból és visszatartott nyereségből történő finanszírozás. Az amortizásciót a vállalkozás a számviteli szabályok szerint költségként számolja el, amely az árbevételből megtérül. A leírásből történő finanszírozás a legtöbb vállalkozásnál a pótláshoz, kisebb korszerűsíthez, kiesbb bővítéshez teremt elegendő tőkét.

Azt, hogy az amortizációból visszatérülő tőke milyen nagyságú beruházás finanszírozásához fedezet, befolyásolja a leírás módja, az infláció mértéke, az eszközk piaci árának változása és a piaci kamatszint.

Beruházások idegen forrásból történő finanszírozása

Az idengen forrás két formája:

 • Banki hitel: megszerzésének alapja a saját forrás megléte, és a vállalkozás hitelképessége
 • Kötvénykibocsátás: a bankhiteltől való lényeges különbsége, hogy míg a bankhitelt a bankok folyamatosan folyósítják, a beruházási költségek felmerülésének megfelelő ütemben a hitelszerződés szerint, addig a kötvény kibocsátással a vállalkozás egyszerre jut pénzforráshoz.

Tárgyi eszközök, immateriális javak megvalósítása (beszerzéssel, vagy saját előállítással).

Az analitikus nyilvántartás a szerződéskötések nyilvántartásával indul.

Beruházási szerződések tartalma

 • szerződés szám
 • partner neve, címe, telefonszáma
 • szerződés dátuma
 • szerződés tárgya
 • végrehajtás dátuma
 • végrehajtási határidő
 • szerződés szerinti érték
 • aláírások

Ha a szerződésben foglaltakat a szállító teljesíti megérkezik a számla, ekkor az eszköz a beruházások egyedi nyilvántartó lapjára kell felvezetni.

Beruházás-nyilvántartó lap tartalma

 • beruházás kódja
 • partner kódja
 • szerződés szám
 • beruházás pontos megnevezése
 • beruházás nettó értéke, áfa, bruttó érték

A beruházás teljesítése során a beérkező számlákat tételesen fel kell vezetni erre a nyilvántartó lapra.

Ha a gazdálkodó szervezet saját kivitelezésben hajt végre beruházást, akkor természetesen nincs szerződés, ilyenkor a szerződés összegének a költségvetés tervezett összege kerül.

Aktiváláskor az eszközt a beruházás egyedi nyilvántartó lapokról ki kell vezetni és a tárgyi eszköz nyilvántartó lapjára fel kell vezetni.

A beruházások nyilvántartásának logikai kapcsolata (bizonylata)

 • szerződések nyilvántartása (szerződés)
 • beruházás nyilvántartása (számla)
 • tárgyi eszköz nyilvántartása (aktiválási jegyzőkönyv)