A jogilag szabályozott életviszonyokat, társadalmi viszonyokat nevezzük jogviszonynak.
Az ilyen szorosan összeforrott jogviszonyokat szabályozó jogszabályok összességét nevezzük jogintézménynek.

A jogrendszer tagozódása

A jogág mint azonos típusú azonos módszerrel szabályozott viszonyok összessége.
A jogágak összessége pedig egy adott állam jogrendszerét alkotja.
A magyar jogrendszerben több, mint tíz jogágat szokás megkülönböztetni.

A legfontosabb jogágak a következők:

  • Államjog
  • Államigazgatási jog
  • Polgári jog
  • Nemzetközi magánjog
  • Polgári eljárási jog
  • Büntetőjog
  • Büntetőeljárási jog
  • Pénzügyi jog
  • Családi jog
  • Munkajog