A Ptk. hat részből és több száz §-ból áll. Az egyes részek címekre, a címek fejezetekre tagolhatók.

A hat rész a következő:

  • I. Bevezető rendelkezések
  • II. A személyek
  • III. A tulajdonjog
  • IV. A kötelmi jog
  • V. Öröklési jog
  • VI. Záró rendelkezések

A Bevezető rendelkezések című részben a törvény céljára, a polgári jog alapelveire vonatkozó szabályok találhatók.
A személyek fejezet alapvetően az emberről mint a polgári jogi jogviszony alanyáról, az államról és a jogi személyekről szól.

A tulajdonjogról szóló rész természetesen a tulajdonnal kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A kötelmi jog, három részre oszlik. Az egyik a szerződésekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza, a másik a szerződésen kívüli felelősséggel foglalkozik a harmadik pedig a szerződésekre vonatkozó különös szabályokat gyűjti egybe.

Az Öröklési jog címet viselő rész a törvényes és végrendeleti öröklés szabályait a Záró rendelkezések címet viselő rész pedig a Ptk.-ban szereplő néhány fontosabb fogalom meghatározását tartalmazza.