A tulajdonjog a saját vagyontárgyak birtoklását, használatát biztosítja. A kötelmi jog pedig másik tulajdonának ideiglenes vagy végleges megszerzésére nyújt jogi lehetőséget.

A kötelmi jogviszony jellemzői:

 • meghatározott személyek között áll fenn
 • a tárgyát alkotó szolgáltatásnak vagyoni értéke van

Kötelmek keletkezhetnek többek között:

 • szerződésből, azaz kétoldalú jogügyletből
 • jogellenes károkozásból

Az akarat a jogügylet belső oldala. Az akaratnak át kell fognia a célzott jogi hatás lényegét.
A nyilatkozat a jogügylet külső oldala. A nyilatkozat az akarat kifejezése, az akaratnak olyan formájú megjelenése, amely azt mások számára is érzékelhetővé, megismerhetővé teszi.

A jogi hatás, amelynek elérésére a jogügylet irányul. A jogi hatás attól függően más és más, hogy milyen fajtájú jogügyletről van szó.

A jogügyletek többféle szempont alapján csoportosíthatók:

 • Egyoldalú és kétoldalú jogügyletek
  • Az egyoldalú jogügylet egyetlen személy jognyilatkozatából áll
  • A kétoldalú jogügylet tulajdonképpen a szerződés
 • A címzett és nem címzett jogügylet
  • A címzett jogügylet meghatározott személyhez szól.
  • A nem címzett jogügyletet csak közlésre szánják, s nem címzik konkrét személyhez, szól
 • Visszterhes és ingyenes jogügylet
  • Visszterhes a jogügylet, ha a szolgáltatással szemben ellenszolgáltatás áll a kötelezettségvállalás nem ingyenes.
  • Az ingyenes jogügylet olyan jogügylet, ahol a szolgáltatás nyújtása ellenérték nélküli.