A hitelintézeti törvény előírásai a kereskedelmi bankok alapítására, működésére
A Pénzintézeti törvényt felváltó, a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt (Hpt.) az Országgyűlés 1996 novemberében hagyta jóvá és 1997. január 1-jén lépett életbe.
A törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat.

Pénzügyi szolgáltatás:

A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában, valutában:

 • betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – elfogadása,
 • pénzkölcsön nyújtása,
 • pénzügyi lízing,
 • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása
 • készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
 • kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása
 • valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységes –, váltóval illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
 • pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység)
 • befektetési alap letétkezelés
 • letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
 • hitel referencia szolgáltatás,
 • önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés.

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás:

A következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetve devizában:

 • pénzváltási tevékenység,
 • az elszámolásforgalom lebonyolítását végző elektronikus átutalási rendszerek működtetése (elszámolás-forgalmi ügylet)
 • pénzfeldolgozási tevékenység,
 • pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

A felsorolt tevékenységek üzletszerűen csak engedéllyel végezhetők. 
A törvény szerint pénzügyi szolgáltatást – a pénzügyi szolgáltatás kivételével – csak pénzügyi intézmény végezhet.
A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag

 • kiegészítő pénzügyi szolgáltatást,
 • biztosítási ügynöki, árutőzsde-ügynöki, befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet (a biztosítási, tőzsdei és az értékpapírtörvényben foglaltaknak megfelelően),
 • aranykereskedelmi ügyletet, valamint
 • részvénykönyv-vezetést folytathat.

Pénzügyi intézmény hitelintézet, illetve pénzügyi vállalkozás formájában működhet.

Hitelintézet:

Az a pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, valamint – a saját tőkéjét meghaladó mértékben – más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadására, továbbá – ha törvény eltérően nem rendelkezik – pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására.
A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetve hitelszövetke-zet) lehet.

Bank:

Az a hitelintézet, amely betétgyűjtést (más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – nyilvánosságtól történő elfogadását) és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását üzletszerűen végzi. Kizárólag bank kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására.

Szakosított hitelintézet:

A rá vonatkozó külön törvényi szabályozásnak megfelelően jogosult tevékenységének végzésére, azzal, hogy nem kaphat engedélyt a pénzügyi szolgáltatások teljes körének nyújtására.

Szövetkezeti hitelintézet:

A következő tevékenységeket végezheti:

 • betét gyűjtése,
 • pénzkölcsön nyújtása,
 • pénzügyi lízing,
 • pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,
 • készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása,
 • pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység),
 • letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás,
 • pénzváltási tevékenység,
 • valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára végzett tevékenység.

Hitelszövetkezet:

A pénzváltás kivételével csak saját tagjai körében végezheti tevékenységét.

Pénzügyi vállalkozás:

Az a pénzügyi intézmény, amely a betétgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatás kivételével egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez.
A bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet csak pénzügyi vállalkozás, kizárólagos tevékenységként végezhet.

Hitelintézetek alapítása

 • Bank legalább kétmilliárd forint jegyzett tőkével alapítható. 
 • Szakosított hitelintézet a rá vonatkozó külön törvényi szabályozásban meghatározott jegyzett tőkével alapítható. 
 • Szövetkezeti hitelintézet legalább százmillió forint jegyzett tőkével alapítható. 
 • Pénzügyi vállalkozás legalább húszmillió forint jegyzett tőkével alapítható.