A banküzem veszélyes, kockázatos üzem, a pü-i intézmények fokozottan ki vannak téve a bukás veszélyének. 
Okai:

 • lényegesen magasabb tőkeáttétellel dolgoznak
 • asszimmetrikusan informáltak.

Ezzel a veszéllyel a szabályzó és monetáris hatóságoknak kiemelten kell foglalkozniuk a modern gazdaságokban.
A banki tevékenység fokozott kockázatának átláthatóvá tétele, ésszerű keretek között tartása érdekében alakult ki a felügyeleti tevékenység.
A felügyeleti tevékenység mai korszerű felfogása arra épül. Hogy a banktevékenység kockázatos, a bankműveletek a legkülönfélébb kockázatokkal járnak. Ezért a felügyeleti tevékenység alkotórészei:

 • a megfelelő biztonsági szabályok kialakítása.
 • ellenőrzés, ésintézkedés

A szabályozás fő területei:

 • a piacra lépés szabályozása
 • a biztonságos működést célzó prudenciális szabályok
 • a piacról való kivezetés szabályainak kialakítása

A hatékony bankfelügyelet alapelvei: (7 fő kérdésre terjednek ki)

 • engedélyezési kérdések
 • prudenciáliss szabályozás legfontosabb minimum-követelményei
 • hitelnyújtással, hitelkezeléssel, befektetésekkel összefüggő minden politika, eljárás, gyakorlat
 • hitelintézeti adatok vizsgálata
 • a felügyeleti tev-hez szükséges információk
 • a felügyelet eszközei
 • a határokon átnyúló szolgáltatások

A felügyeleti tevékenység modelljei

Két fő modell:

 1. Jogérvényesítő felügyelet
 2. Kockázat-központú felügyelet

Jogérvényesítő felügyelet:

 • nagyobb teret kap a jogérvényesítő felügyeleti tevékenység
 • csak akkor foglalkozik egy adott intézménnyel, ha az vmilyen szabályt megsért
 • a hitelintézetek adatszolgáltatására épülő felügyeleti intézkedések jellemzik

Kockázat-központú felügyelet:

 • a közgazdasági, pü-i elemzési tev-re fekteti a hangsúlyt
 • a hitelintézetek különféle formában való folyamatos ellenőrzése a jellemző
 • nagyobb lehetőség van a szabályozás és a felügyelet közötti szoros kapcs kialakításában
 • az adatszolg-ok és a helyszíni ellenőrzések kombinációjára épülő felügyeleti tev jellemzik

A magyar bankfelügyelet szervezete

1987-től a kétszintű bankrendszer indulásától kezdve MO-on is működik bankfelügyelet.

Hatásköre:

 • a belföldi székhelyű pénzintézetekre,
 • a külföldi székhelyű pénzintézetek képviseleti irodáira,
 • a belföldön és belföldi pénzint-ek által külföldön folytatott pénzintézeti és képviseleti tevékenységekre terjed ki.

1996-ban az Országgyűlés megalkotta
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló CXII. Törvényt, ehhez kapcsolódóan döntött a korábban különváltan működő bank- és értékpapír-felügyeletek összevonásáról.
E törvény feladatává teszi a prudenciális szabályok teljes körű ellenőrzését, tehát a nyitott devizapozícióra vonatkozó limitek betartását is.
2000. ápr 1-én kezdte meg működését Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete . Az egységes felügyeletek szervezési elvei közül a funkciónkénti szervezetet követte, így megtaláljuk a központi szervek mellett  a Felügyeleti, Információs, Koordinációs, Engedélyezési és jogi valamint az Ügyfélkapcsolati Igazgatóságot is.

A felügyeleti ellenőrzés módszerei MO-on:

A felügyeleti ellenőrzés három fő pillérre támaszkodik:

 • a hitelintézetek adatszolgáltatásán alapuló rendszeres egyedi értékelésekre
 • a helyszíni ellenőrzésekre
 • a hitelintézetek vezetőivel folytatott konzultációkra