A gazdasági alanyok egymásnak fizetéseket teljesítenek, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek. A pénznek ezt a szakadatlan áramlását, mozgását nevezzük pénzforgalomnak vagy fizetési forgalomnak.

Fizetési formák:

I. Készpénzfizetés

Effektív készpénzzel történő fizetés.

Előnye:

 • a tranzakció azonnali
 • mindenki elfogadja
 • nincs előírás az átadására
 • anonimitás, nincs hivatalos nyoma (bűnözők számára kedvező)

Különböző módokon történhet:

 • készpénz közvetlen átadása
 • bankszámlára történő közvetlen befizetés
 • készpénzfelvételi utalvány (bemutatóra szóló, jogosult személyre szóló)
 • kifizetési utalvány (pénzintézeti postautalvány). A posta a bankszámlára történő készpénzbefizetést postautalvány segítségével oldja meg.
 • pénzforgalmi betétkönyv: E betétkönyvről készpénzt lehet felvenni és a betétkönyvre készpénzt, lehet befizetni. A pénzforgalmi betétkönyvet a postahivatal vezeti.
 • távirati postautalvány: A kifizetési utalvány postán keresztül teljesíthető.

II. Készpénz nélküli fizetési formák:

A számlapénzzel történő fizetés területén a hatvanas évektől a fejlett tőkés országokban olyan átalakulás zajlott le, amely arra ösztönözte a pénzintézeteket, hogy széleskörűen bővítsék szolgáltatásaikat a fizetési forgalom terén.

Előnye:

 • biztonságos
 • írásos nyoma is marad
 • szabad rendelkezés lehetősége
 • kényelmes

1. Átutalás

Az átutalási megbízással a számlatulajdonos a számláját vezető pénzintézet számára írásos megbízást ad, hogy a megbízásban megjelölt összeget számolja el bankszámlája terhére és a feltüntetett számlatulajdonos bankszámlája javára. Értékhatár az ügyfél betétjén lévő összeg.

2. Beszedési megbízás

A beszedési megbízás (inkasszó) a jogosult kezdeményezésére teljesített átírás. A jogosult megbízza bankját, hogy bankszámlája javára, a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be. A jogosultnak biztosít előnyösebb helyzetet, hiszen ő kezdeményezi a fizetést. Az inkasszó belföldi forgalomban használt két válfaja a határidős beszedési megbízás és az azonnali beszedési megbízás.

3. Akkreditív

Az akkreditív csak nemzetközi fizetéseknél jellemző, Magyarországon belföldi viszonylatban nagyon ritka, de létező fizetési forma. Az akkreditív tulajdonképpen fizetési ígéret: a bank – az alapügyletben kötelezett megbízása alapján – arra vállal kötelezettséget, hogy ha a kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat – rendszerint az áru feladását igazoló és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító okiratot – benyújtja, akkor az akkreditívben meghatározott összeget a vevő számlája terhére részére az eladó kifizeti. Ez a legösszetettebb fizetési forma. 
Akkreditív keretében a bank a vevő megbízásából feltételekhez kötött fizetési kötelezettséget vállal a szállítóval szemben, arra vonatkozóan, hogy meghatározott feltételek szerint rendelkezésre bocsát egy előre meghatározott összeget az előírt okmányok megadott határidőn belül történő benyújtása esetén.

Okmányok:

 • a fizetésre vonatkozó (váltó is lehet)
 • áru okmányai (szállítólevél, vámpapírok)

Két formája:

 • visszavonható (nem alkalmazzák)
 • visszavonhatatlan: három módon fizethet:     
 • azonnali fizetés
 • váltót fogad el (lejáratkor fizeti ki)
 • a váltót megveszi (leszámítolja)

A nemzetközi kereskedelemben kamara szabályozza az akkreditív formáját:

 • az akkreditív mint ügylet független az eladó és vevő által kötött alapviteltől
 • a bankok kizárólag okmányokkal foglalkoznak és nem az áruval vagy a teljesített szolgáltatással
 • a bankot nem terheli felelősség, hogy az okmányoknak, milyen a formája milyen az eredetisége
 • az akkreditívnek meghatározott fizetési lejárata van

4. Átvezetési megbízás

Az átvezetési megbízás arra szolgál, hogy a számlatulajdonos az ugyanannál a pénzintézetnél vezetett saját bankszámlái között összegeket átcsoportosíthasson. A gazdálkodás során gyakran szükségessé válik, hogy az egyik bankszámláról a másikra pénzösszegeket kell átvinni.

III. Készpénzkímélő fizetési formák

1. Csekk

A bankra szóló írásbeli fizetési meghagyás, amelyet a csekkszámla tulajdonosa a számláján lévő követelés terhére bocsát ki. Kibocsátója utasítja bankját, hogy a csekkben megjelölt összeget számlaköveteléséből fizesse ki a csekk bemutatójának.

Alaki kellékei:

 • a csekk megjelölés az okiraton a kiállítás nyelvén
 • meghatározott pénzösszeg kifizetésére szóló feltétlen meghagyás
 • a fizetésre kötelezett megnevezése, telephelye, a fizetési hely megjelölése
 • a csekk kiállításának helye és napja
 • a kibocsátó aláírása.

A csekk forgalmi eszköz. A kibocsátástól a beváltásig terjedő határidők földrajzi területenként eltérnek:

 • belföldön kiállított csekk esetén 8 nap
 • Európában és a földközi-tengeri országokban 20 nap
 • Európán kívül 70 nap

A csekk szólhat:

 • meghatározott személy rendeletére
 • meghatározott személyre, azaz névre
 • bemutatóra

Típusai:

 • fizetési csekk: a megnevezett összeg készpénzben történő felvételére szolgál
 • keresztezett csek: ha a csekket áthúzzák egy vonallal akkor ezt nem készpénzre váltják, hanem jóváírnak a számlán egy összeget
 • utazási csekk: ezen két aláírás szerepel, a bankban mikor megkapjuk alá kell írni, mikor külföldön be akarjuk váltani akkor a másik sarkában kell aláírni és látják hogy ugyanaz-e az aláírás.

2. Bankkártya

A kialakult sokféle elektronikus rendszer összefoglaló neve: elektronikus fizetések. Az elektronikus átutalások segítségével a bank munkája könnyebbé válik és alapul szolgálhat a különféle bankkártyák elterjedéséhez, amely a készpénzkímélő fizetési módok fejlettebb formája.

Technikai feltétele:

modern banki számítógépes háttér.

A kártyák technikailag 4 típusba oszthatók:

 • dombornyomású 
 • mágnescsíkos
 • chipes (biztonságosabb)
 • optikailag leolvasható kártyák.

A kártyák mit tudhatnak:

 • terheléses kártya Debit-kártya
 • kredit kártya – hitelkártya (mehet mínuszba a számláján az ügyfél)

Hitelkártyák

A hitelkártya eredeti értelemben (credit card) a számla kiállítása és a banki kiegyenlítés közötti kamatmentes hitellehetőséget jelentette. Ma egyre inkább a hitelfelvételi lehetőséget, azaz a negatív folyószámla egyenleg megengedését kapcsolják össze a hitelkártya elnevezéssel. A hitelkártya többfunkciós kártya, mely lehetővé teszi, hogy:

 • a kereskedelmi egység fizetésül elfogadja (fizetési funkció)
 • tulajdonosa a számla kiállítása és kiegyenlítése közötti időszakban gyakorlatilag kamatmentes hitelhez jusson, továbbá számlája negatív egyenlege esetén könnyen hitelhez jusson (hitelfunkció)
 • tulajdonosa készpénzhez jusson (készpénzfelvételi funkció)
 • egyéb szolgáltatásokat vegyen igénybe (szállodai, repülőtéri, biztosítási szolgáltatások)

Előnyei:

 • kényelmesebb fizetési mód;
 • a hitelfelvétel szintén rendkívül kényelmes, hiszen nem kell megindokolni nincsenek hitelelőterjesztési költségek;
 • a tulajdonos határozhatja meg a havi törlesztőrészletek nagyságát;
 • nemcsak belföldön, hanem nemzetközileg is elfogadják.

Hátránya:

viszonylag magas kamat.