Több felfogás létezik:

 

Speciális bérlet, finanszírozási forma (pénzintézeti nézet), speciális kereskedelmi eszköz (szállító, lízingbe vevő oldaláról).

 • Közgazdasági értelemben: A lízing olyan üzletfajta, melynek során a lízingbe adó azzal a céllal vásárolja meg a lízingbe vevő által kiválasztott jószágot, hogy annak használatát a lízingbe vevőnek díjfizetés ellenében adott időre átengedje. A használati jog átengedésével a lízingbe vevő viseli a használattal járó kockázatokat, de természetesen a lízingtárgy használatából adódó haszonszerzés is őt illeti meg.Egyfajta bérleti forma.
 • Bank szempontjából: különleges hitelezés, finanszírozási forma
 • Vevő szempontjából: bérlet
 • Dealer szempontjából: kereskedelmi eszköz, speciális értékesítési forma

Lízingügylet szereplői:

 • lízingbe vevő
 • lízingbe adó
 • szállító (dealer)

Lízingügylet főbb jogi sajátosságai:

 • a lízingtárgy tulajdonjoga a teljes futamidő alatt a lízingbe adónál marad,
 • a futamidő alatt a lízingbe vevőt használati jog illeti meg,
 • a lízingtárgy beszerzésének és üzemeltetésének kockázatait a lízingbe vevőnek kell vállalnia,
 • a lízingbe vevő a lízingtárgya a „0” számlaosztályban, idegen eszközként tartja nyilván,
 • a lízingbe adó a lízingtárgyat gyorsított értékcsökkenési leírás alapján amortizálja és az értékcsökkenést a költségei között számolja el
 • a lízingbe vevő a lízingdíjakat költségei között számolja el.

A kockázat vagy teljesen a vevőé, vagy megoszlik az eladó és a vevő között.

 

Lízing könyvelése:

 

Az eszköz a lízingbe adónál van nyilvántartva, a lízingbe vevőnél a „0”-s számlaosztályba kerül.

 

Lízingfajták:

 

A pénzügyi (finanszírozási) és operatív (működési) lízing. 

 1. Pénzügyi lízing: A lízingbe adó a lízingbe vevő által megjelölt szállító kiválasztott jószágát megvásárolja és a lízingbe vevőnek díjfizetés ellenében a határozott idejű használatra átadja. A felek már szerződéskötéskor rendelkeznek a jószág futamidőt követő tulajdonjogáról, ami az esetek többségében a lízingbe vevő részére biztosított opciós vételi jog. A jövőbeni vételárat maradványértéknek hívjuk. Jellemzően teljes amortizációs lízingek, vagyis a felek úgy választják meg a lízing futamidejét, hogy a lízingtárgy könyv szerinti értéke a futamidő alatt nullára csökkenjen.
 2. Operatív lízing: A lízingbe adó a tulajdonában lévő jószágot a lízingbe vevőnek előre meghatározott időre díjfizetés ellenében használatra átadja, de a futamidő lejártával a lízingbe vevő az adott jószágot köteles a lízingbe adónak visszaszolgáltatni. A lízingbe adó a lízinget komplex szolgáltatás nyújtásként fogja fel. A lízingbe vevő a lízingtárgy tulajdonjogát nem kívánja megszerezni.
  Az operatív lízingelés közel áll az iparcikk-kölcsönző tevékenységhez. A lízingbevevőnek rövidebb ideig van szüksége a lízingelt termelőeszközre, mint annak hasznos élettartama, így a lízingtársaság az adott gépet, berendezést több lízingbevevőnek is kölcsönzi, költségei tehát a több, egymást követő lízingügylet során térülnek meg.
  Tipikus területe az operatív lízing használatának, ahol a lízingtárgy gyorsan avuló eszköz (pl. számítógép), így nincs értelme beruházásnak, de még pénzügyi lízingelésnek sem.
 3. Különleges lízingfajták:
  • Direkt lízing: ha a lízingbe adó és a szállító ugyanaz a személy.
  • Indirekt lízing: amikor a lízingbe adó és a szállító elkülönül egymástól.
  • Visszlízing: a lízingbe vevő a szállító.

A vállalatok a visszlízing keretében saját befektetett eszközeiket eladják a lízing - társaságnak és azonnal visszalízingelik tőle azokat. A klasszikus háromszereplős lízing ebben az esetben kétszereplősre redukálódik, mivel a szállító (eladó) és a lízingbe vevő ugyanaz a vállalat. 
A kérdéses befektetett eszköz fizikailag nem mozdul el eredeti helyéről (pl. üzemből), a tulajdonjog azonban átszáll a lízingtársaságra, aki egyidejűleg egy lízingszerződéssel a vállalat használatába adja (hagyja) az adott gépet, berendezést. 
A visszlízing mindig pénzügyi lízing, hiszen a vállalatnak szüksége van az adott eszközre, amelynek tulajdonjogát ismét megszerzi a lízingszerződés futamidejének végén. 
A szorult helyzetben lévő vállalat a visszlízinggel kedvező átcsoportosítást hajt végre eszközei között. A befektetett eszközei csökkennek az ügylet tárgyát képező gép értékesítésével és pénzhez jut, amelyre szüksége van termelésének finanszírozásához.
A gépek használati jogát megtartja, sőt, a gépek termelhetnek tovább (nem érezve a tulajdonosváltozást), amelynek fejében a vállalatnak tartozása keletkezik a lízingtársaság felé a szerződés szerinti lízingdíj erejéig.

 • Allízing: esetén a lízingbe vevő a lízingtárgyat továbbadja lízingbe.

Lízingek lízingtárgy szerinti csoportosítása:    

 • autólízing
 • géplízing
 • ingatlanlízing
 • importlízing, exportlízing