Követelések megvásárlását jelenti mindkettő.

Faktorálás:

Rövid lejáratú követelések megvásárlása

Forfettírozás:

Éven túli követelések megvásárlása.

Faktorálás:

Bankári biztosítékkal nem fedezett, kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. A követelés elsősorban alapanyagok, nyersanyagok, fogyasztási cikkek szállításából ered, rövid lejáratú, általában nem haladja meg a 180 napot.

A faktorálás valójában összetett pénzügyi szolgáltatás, amelynek négy fő funkciója van:

 • kintlévőség behajtása,
 • főkönyvi számla nyilvántartása,
 • vevő cégkockázatának átvállalása,
 • finanszírozás.

Előnye:

 • mentesül a cég a nyilvántartási kötelezettség alól
 • nincs a továbbiakban kockázata
 • faktorház egyben nyújt több szolgáltatást

Hátránya:

 • magas díj
 • elvileg a vevő számára közömbös, hogy kinek fizet, de ha faktorálásra kerül sor, akkor a vevő megítélése már romlik, presztizse csökken (a vevő állandó későn fizetés miatt kerül át a faktorházhoz az eladó követelése)

A bank magára vállalja:

 • a követelést behajtja
 • nyilvántartásokat vezet követelésekről
 • kockázatot is átvállalja (pl. vevő nem fizet)
 • ezáltal finanszírozást nyújt
 • folyamatosan keletkező szerződésekre szól a faktor

Szereplők:

 • szállító
 • faktor
 • vevő

Csoportosítás:

 1. Visszkereseti jog alapján:
  • old-line faktoring
  • visszkereseti joggal ellátott faktorálás
 2. Földrajzi elhelyezkedés szerint:
  • belföldi faktorálás,
  • export/import/faktorálás
 3. Finanaszírozás módja alapján:
  • finanszírozó faktorálás
  • esedékességi faktorálás
 4. Nemzetközi faktorálás: (az gyik partner külföldi)
  IFG: Nemzetközi Faktorálási Szervezet
  Egységes működési szabályzat alapján működik.
  IFDEX: ez egy számítógépes rendszer, amelyen keresztül kommunikálnak.

Általános szabályok:

 1. Az exportőnek az áruszállításból, vagy szolgáltatás nyújtásából, külföldi vevőjének kiállított kereskedelmi számláját, ill. az abban foglalt devizakövetelést az exportfaktorra kell engedményezni és erről a vevőt értesíteni, aki tudomásul veszi, hogy a számla összegének beszedését az exportfaktor végzi.
 2. Az exportfaktor megbízása alapján az importfaktor megvizsgálja az importőr hitelképességét és kedvező minősítés esetén garanciát vállal az importőr fizetéseiért. Az exportfaktor, az importfaktorra engedményezi a követelést, mely alapján az importfaktor jogosulttá válik a követelés behajtására.
 3. Az exportfaktor a számla értékének külön megállapításban rögzített hányadát, előlegként kifizeti az exportőrnek. Esedékességkor az importőr az importfaktoron keresztül teljesíti a fizetést. Az exportfaktornak a követelés hátralékát el kell számolnia az exportőrrel.
  • Az exportfaktornak a kintlévőségek kötelezettjeivel nincs meg a személyes kontaktusa. Az exportfaktor minden országban együttműködik az adott ország fizetési szokásait, jogi rendszerét, a vevők körét jól ismerő faktorházzal.
  • Az importfaktor gondoskodik a kintlévőségek behajtásáról, elvégzi a vevő bonitásvizsgálatát és viseli a vevő nemfizetési kockázatát is. Természetesen mindezeket annak fejében, hogy a devizakövetelést rá engedményezik.

Faktorcégek:

A faktorházakat nagy ügyfélforgalommal rendelkező kereskedelmi nagybankok alapítják

 • profitorientáltak,
 • bevételük a faktordíj (0,5-1,5 %-a), ami tulajdonképpen jutalék a szolgáltatásokért.

Nemzetközi kartellekbe tömörülnek, egyeztetik üzletpolitikájukat, az üzletkötés tartalmi és formai részleteit.

Faktoring szerződés:

 1. Rögzítik az általános szerződési feltételeket
  • jogokat
  • kötelezettségeket
  • nagyon részletesen
 2. Előleget folyósít
 3. Elvégzi a számlák nyilvántartásait
 4. Esedékessé vált követeléseket behajtja
 5. Viseli az üzlet kockázatát

Forfettírozás

A forfetírozás egy későbbi időpontban esedékes, többnyire gépek és beruházási termékek szállításából, és/vagy a beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából adódó közép-, illetve hosszú lejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlását jelenti. A forfetőr magára vállalja a bármely okból történő esetleges nemfizetés teljes kockázatát. A követelést a forfetírozó leszámolja, vagyis a teljes futamidő alatt őt megillető kamatokkal csökkenti a követelés összegét.

A forfetírozás előnyei az exportőr számára:

 • csökkenti a kintlévőségeket, vagyis javítja a likviditást, és ezzel a hitelképességet,
 • megszünteti a lehetséges veszteségforrásokat (kamat-, árfolyam-, hitelkockázat)
 • nem kell a kintlevőségeket nyilvántartani és beszedni.

Hátránya:

A viszonylag magas finanszírozási költség.

A faktorálás és a forfetírozás eltérései

 • A faktorálás rövidebb lejáratú, általában nem haladja meg a 180 napot, míg a forfetírozás hosszabb lejáratú követelésekkel dolgozik.
 • A forfetírozás valójában követelésmegvásárlást, a faktorlását ezen kívül a szolgáltatások többféle kombinációját jelenti.