A hitelezés folyamata:

1. A kérelem benyújtásától a kölcsön folyósításáig terjedő időszak:

 • a kölcsönkérelem befogadása
 • elbírálása
 • kölcsönszerződés megkötése
 • kölcsön folyósítása

2. A kölcsön gondozásával kapcsolatos tennivalók

 • a kölcsön rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése
 • visszafizethetőségének folyamatos figyelemmel kísérése
 • biztosítékok meglétének ellenőrzése
 • a kölcsön összeg és járulékok beszedése

3. Nem a meghatározott időben történő fizetés, vagy nem fizetés esetén történő eljárások

I. Hitelkérelem

Fő célja a hitelező bank meggyőzése arról, hogy az adós hiteligénye megalapozott és a bank számíthat a hitel biztonságos visszafizetésére. A hitelkérelem 1-2 oldalas levéltől kezdve 100 oldalt meghaladó alapos pénzügyi tanulmányig terjedhet.

1. Cég hitelképességének bemutatása:

a. vállalkozás pénzügyi helyzete

 • árbevétel, nyereség alakulása
 • mérleg szerinti eredmény
 • adózott nyereség
 • saját tőke
 • céltartalék
 • tartalékai vannak-e
 • kötelezettségei vannak-e
 • költséggazdálkodás

b. létszámhelyzet, szakmai felkészültség

 • rendszerek
 • bér, bérköltség

c. rendelkezésre álló eszközök

 • befektetett eszközök
 • forgó eszközök

2. Fejlesztési cél meghatározása és ennek előirányzatai:

 • fejlesztés célja
 • miért szükséges a fejlesztés
 • a fejlesztés időszerűsége
 • hogyan kívánja felhasználni a hitelt
 • mennyi idő alatt fizeti vissza

a. a fejlesztés megvalósításának ideje:

 • költségek, kiadások ütemezése

b. a fejlesztés teljes pénzigénye:

 • forint, vagy deviza

c. a fejlesztés pénzforrásainak összetétele:

 • saját erő: pénzforrás, apport
 • hitel
 • egyéb pályázatok
 • egyéb állami támogatások

3. Fentiek alapján a fejlesztés eredményességének, gazdaságosságának számítása.