Betét:

Betétszerződés alapján – kamat vagy más hozam ellenében – elhelyezett pénz, amelyet a pénzintézet jogszabályi rendelkezés, vagy betétszerződés feltételei alapján visszafizetni köteles, a bank saját tőkéje általában biztonsági tartalékként szolgál.

Betéttípusok, betétek csoportosítása

Betéttípusok, betétek csoportosítása

 • A betételhelyező személye szerint (természetes vagy jogi személyek)
  • lakosság
  • költségvetési szervek, intézmények
  • alapítványok
  • központi bank
  • gazdálkodó szervezet
  • társadalmi szervek
  • más bankok
  • külföldiek
 • A betét jogi formája szerint:
  • Szerződéses (jogi formát öltő)
  • saját értékpapír-kibocsátáson alapuló
 • A betét pénzneme szerint:
  • hazai fizetőeszköz
  • devizaszámlán
 • Rendelkezési jogosultság alapján:
  • névre szóló
  • bemutatóra szóló
 • Kamatozás módja szerint:
  • fix: rövid lejáratú betéteknél
  • változtatható: hosszabb lejáratú betéteknél   
  • mozgó v. lebegő: a pénzügyi piaci helyzethez alkalmazkodik
 • Futamidő szempontjából:
  • rövid
  • közép (1 – 2-5 év)
  • hosszú (2-5 évtől) lejáratú
 • Betét visszahívásának módja szerint:
  • látra szóló: bármikor visszahívható
  • felmondásos: A betét egy meghatározott része bizonyos idő után felmondható.
   • alacsonyabb kamatot fizet, de még mindig magasabbat, mint a látra szóló
  • lekötött: standardizálás (6, 12, 18 hónapra)
   • általában a hosszabb időre lekötöttre magasabb kamatot fizet, de ez nálunk most nem így működik a kamatok erős ingadozása miatt

Szerződéses betétek

Bankszámlabetét:

Látra szóló betétszerződés,  a számla tulajdonosa vagy megbízottja bármikor rendelkezhet a banknál elhelyezett pénzeszközei felett, a bank pedig köteles ezt haladéktalanul teljesíteni. Az ügyfelek ezeket a számlákat leginkább az egymás közötti fizetéseik lebonyolítására használják.

Felmondásos betét:

Az ügyfél bármikor felmondhatja a betétet, de a banknak csak a szerződésben meghatározott időtartam elteltével kell a megbízást teljesítenie.

Lekötött betétek:

Az ügyfél hitelt nyújt a bank számára, amiért a bank kamatot fizet.

Takarékbetét:

A bank elismervényt állít ki a betét átvételéről (betétkönyv), amely lehetővé teszi, hogy a betétszámla megnyitását követően minden, a betétszámlát érintő pénzmozgást és a számla egyenlegét abban rögzítsék. Lehet bemutatóra szóló és fenntartásos (névre szóló vagy jeligés).

Nyugdíj előtakarékossági betét:

Magánszemélyek részére kialakított hosszú lejáratú, lekötött betét. Ez a  jövedelemkiegészítés mérsékli a nyugdíj miatt bekövetkező keresetcsökkenést.

Egyéb betétfajták: 

Az előtakarékossági:

Akik nagy értékű, jelentős vásárlásra/beruházásra készülnek.

Nyereménybetétek:

A pénzintézetek az ilyen típusú betétekre jutó kamatból nyereményalapot hoznak létre, és ennek összegét időközönként kisorsolják a betétesek között. Kényszerbetét: pl: társaságalapításhoz kapcsolódó cégletét, ügyfél a banknál elhelyezett pénzeszközeit hatósági vagy bírói döntéssel zárolják, vagy import fedezeti betét.

Betétek kamatozása

 • Fix kamatozású: a kamatlábat a szerződő felek rögzítik és a lejáratig nem változik.
 • Változtatható kamatozású: a bank felhatalmazást kap, a betét kamatlábát egyoldalú nyilatkozattal megváltoztathassa.
 • Mozgó kamatozású (lebegő): kamatlába valamilyen bázis kamathoz van kötve és annak a futamidő alatti változása a betét kamatlábát is automatikusan módosítja.

A kamatláb nagyságát befolyásoló tényezők:

 • futamidő (hosszabb lejáratú hitelek és betétek kamatlába magasabb, mint a rövid lejáratúaké)
 • betétek nagysága (nagyösszegű betétek magasabb kamatozásúak)
 • kamatozás módja (banki stratégiától függ)
 • bank-ügyfél kapcsolata (minél több szolgáltatást vesz igénybe az ügyfél, annál kedvezőbb feltételeket kap)
 • bank kockázatossága (magasabb kockázatú bank csak magasabb kamatlábak mellett tud betéteket magához vonzani)
 • bank üzletpolitikája (banki stratégia)
 • szabályozók hatása (jogszabályok, kamatbevételek adóztatása, kötelező tartalékráta).