A bankok speciális szolgáltatásokat alakítanak ki a megtakarítók számára. Ezeket a szolgáltatásokat nevezzük összefoglaló néven passzív bankműveleteknek. Közös jellemzőjük, hogy segítségükkel a bank idegen forrásokat von be a gazdálkodásba.

A passzív bankügyletek célja:

Olyan mértékű és szerkezetű forrásokat biztosítson magának, melyekből a kellő mennyiségű hiteleket tudja nyújtani.

Betét:

Bbetétszerződés alapján – kamat vagy más hozam ellenében – elhelyezett pénz, amelyet a pénzintézet jogszabályi rendelkezés, vagy betétszerződés feltételei alapján visszafizetni köteles, a bank saját tőkéje általában biztonsági tartalékként szolgál.

Betéttípusok, betétek csoportosítása

 • A betételhelyező személye szerint (természetes vagy jogi személyek)
  • lakosság
  • költségvetési szervek, intézmények
  • alapítványok
  • központi bank
  • gazdálkodó szervezet
  • társadalmi szervek
  • más bankok
  • külföldiek
 • A betét jogi formája szerint:
  • Szerződéses (jogi formát öltő)
  • saját értékpapír-kibocsátáson alapuló
 • A betét pénzneme szerint:
  • hazai fizetőeszköz
  • devizaszámlán
 • Rendelkezési jogosultság alapján:
  • névre szóló
  • bemutatóra szóló
 • Kamatozás módja szerint:
  • fix: rövid lejáratú betéteknél
  • változtatható: hosszabb lejáratú betéteknél   
  • mozgó v. lebegő: a pénzügyi piaci helyzethez alkalmazkodik
 • Futamidő szempontjából:
  • rövid
  • közép (1 – 2-5 év)
  • hosszú (2-5 évtől) lejáratú
 • Betét visszahívásának módja szerint:
  • látra szóló: bármikor visszahívható
  • felmondásos: A betét egy meghatározott része bizonyos idő után felmondható.
   • alacsonyabb kamatot fizet, de még mindig magasabbat, mint a látra szóló
  • lekötött: standardizálás (6, 12, 18 hónapra)
   • általában a hosszabb időre lekötöttre magasabb kamatot fizet, de ez nálunk most nem így működik a kamatok erős ingadozása miatt

Bankközi források

A bankközi pénzpiac: ahol a bankok egymás között kötnek – általában rövid lejáratú – hitelügyleteket. A társbankokra bankközi limitet állapítanak meg. A bankközi betétek futamideje egy naptól néhány hónapig (1,3,6) terjedhet. Azokat lejárat előtt nem lehet felmondani.

Jegybanktól származó források

Kétféle funkciója: vagy a bankok átmeneti likviditási problémáinak megoldását hivatottak támogatni (likviditási hitelek), vagy a bankok pénz-, illetve hitelkínálatának, hitelnyújtási képességének fokozását, növelését segíthetik (refinanszírozási hitelek).

 • Folyószámlahitel: A központi bank vezeti az üzleti bankok pénzforgalmi számláját.
 • Kényszer likvid hitel. A modern jegybankok egyedi döntés alapján, rendkívüli szükséghelyzetekben, támogatják a megrendült helyzetű bankok üzletmenetének fenntartását.
 • Értékpapír fedezet mellet nyújtott hitelek
  • Lombardhitel: Pl: repo ügylet: meghatározott értékpapírok eladása a központi banknak meghatározott árfolyamon, azok egy későbbi időpontra, magasabb áron történő, egyidejű visszavásárlásával.
  • Váltóviszontleszámítolás: a központi bank előre meghatározott keretösszeg erejéig megvásárolja az üzleti bankok által leszámított váltókat.
  • Deviza fedezete mellett nyújtott hitelek: az üzleti bank – legalább a meghatározott minimális időtartamra – lekötött devizabetétet helyez el a központi banknál és ennek fedezete mellett hazai fizetőeszközben hitelt vesz fel tőle.
 • Jegybanki refinanszírozási hitelek. Ha a központi bank a kormány gazdaságpolitikáját különböző hitelpolitikai eszközökkel akarja támogatni. Típusuk alapján megkülönböztethetjük az:
  • export ösztönzésére kialakított,
  • a privatizációt, reorganizációt elősegítő,
  • a kis- és közepes méretű vállalkozások támogatására létrejött és
  • különböző kiemelt gazdasági tevékenységek fejlesztését elősegítő konstrukciókat.