A hitelezési tevékenység nem más, mint a pénzintézetek által összegyűjtött források és ezek alapján teremthető pénzek kihelyezése a felhasználók felé.

Hitelezés:

Ideiglenes szabad pénzeszközök átcsoportosítása, áthelyezése kamatfizetés ellenében.

 • forrásgyűjtés
 • kihelyezés

Hitelt az arra specializált szervezetek – bankok, pénzintézetek – nyújtanak. 
A bankhiteleket többféle ismérv alapján lehet csoportosítani:

 • A hitel pénztömegre gyakorolt hatását tekintve:
  • jegybanki (növeli a ker.bank által nyújtott hitelt)
  • kereskedelmi bank és
  • nem monetáris pénzintézetek által nyújtott hitel.    Csak pénzátcsoportosítást végezhetnek.
 • A hitelt felvevők alapján:
  • bankközi (általában likviditási gondok miatt; jelentős, iránymutató a bankközi kamat)
  • vállalati, vállalkozási
  • lakossági
  • költségvetési, közületi
 • Forrás szempontjából:
  • saját forrás
  • MNB-től felvett hitelből: refinanszírozás
  • külföldi bankoktól felvett hitelből
 • Pénznem szerint:
  • hazai valutában
  • külföldi pénznemben
 • Lejárat szerint:
  • Vállalkozás:
   • egyéves/rövid lejáratú: forgóeszköz finanszírozás
   • 1-5 éves/közép lejáratú: kisebb projektek
   • 5 év felett/hosszú lejáratú: beruházás
  • Lakosság:
   • egyéves/rövid lejáratú: áruhitel
   • 1-5 éves/közép lejáratú: gépkocsi hitelek
   • 5 év felett/hosszú lejáratú: lakásvásárlás, építkezés
   Banknál nagyon fontos a lejárat.
 • A hitel formája szerint:
  • pénzhitel:
   • folyószámlahitel (folyószámla + hitelkeret = 1 számla)
   • számlahitel (külön számlán könyvelik a hitelt)
  • hitelszerű kihelyezések:
   • váltók leszámítolása
   • követelések megvásárlása
   • áruvásárlási hitel
   • értékpapír hitel
  • kötelezettségvállalási hitel:
   • hitelkeret
   • fizetési kötelezettségek vállalása.
 • A hitel célja szerint:
  • forgóeszközhitelek:
   • éven túli vagy éven belüli
   • beruházási hitelek
   • ingatlanhitelek
 • Folyósítás módja szerint:
  • egy összegben: azonnal rendelkezésre bocsátja
  • meghatározott ütemben: szerződés rögzíti

Hitelkockázat

A bank mindig arra törekszik, hogy a kint lévő hitelek kockázata minimális legyen A hitel kockázata a hitel futamideje alatt is változhat, ezért a hitelfelvevő cég vagy vállalkozó elemzése nem ér véget a hitel folyósításával.

A lehetséges adósok kockázati szempontból történő értékelése

Minden bank különböző pénzügyi mutatókat használva maga alakítja ki saját ügyfélminősítő rendszerét, amelyet általában üzleti titokként kezel. Az ügyfélminősítés a vállalati kockázat felmérését célozza és ezzel az ügyfél hitelképességét kívánja meghatározni. Az ügyfélminősítés rendszerén átfuttatva a rendelkezésre álló adatokat, a vállalatok besorolhatók egy, a bank által kialakított minőségi kategóriába, mely a hitelfelvételi lehetőségeik határát jelöli ki.

Hitelkérelem

Fő célja a hitelező bank meggyőzése arról, hogy az adós hiteligénye megalapozott és a bank számíthat a hitel biztonságos visszafizetésére. A hitelkérelem 1-2 oldalas levéltől kezdve 100 oldalt meghaladó alapos pénzügyi tanulmányig terjedhet.

Hitelelőterjesztés

A beadott hitelkérelem nyomán a bank ügyintézői hitelelőterjesztést készítenek, amelynek alapján a döntéshozó dönteni tud a hitel odaítéléséről vagy esetleges elutasításáról. Az előterjesztés 1 oldaltól akár 50 oldalig is terjedhet, attól függően, hogy

 • mekkora az igényelt hitel összege
 • milyenek a banki belső előírások és
 • milyen a jóváhagyás szintje.

A hitelelőterjesztés tartalmi elemei bankonként változhatnak de általában minden előterjesztésben szerepelnek a következő fontosabb elemek: cégismertetés, piaci helyzet, vállalati stratégia, hitelkeret, árazás, biztosítékok, futamidő, pénzügyi elemzés, javaslat.

Hiteljóváhagyás (hitelengedélyezés)

A hitel odaítélésekor a kereskedelmi bank elsőrendű szempontja a bank rövid és hosszú távú eredményessége. A bankban a hitelek odaítélését szigorú vizsgálat előzi meg, amelynek során a döntéshozók egyrészt mérlegelik a vállalat jövőbeni képességét a hitel visszafizetésére, másrészt megvizsgálják, hogy a javasolt kondíciók, illetve biztosítékok összhangban vannak-e a bank üzletpolitikájával, figyelembe véve vonatkozó törvényeket és rendelkezéseket.

Hitelkeret

Az ügyfelek részére a bank vezetése rendszeresen hitellimitet állapít meg. Ennél több hitelt a bank nem folyósít,.

 • A vállalat részére megadott hitelkeret és az értük vállalt banki kötelezettségek együttes összege nem haladhatja meg a cég vagyonát, vagy annak bizonyos százalékát. Az ügyféllimitet úgy kell kidolgozni, hogy minden egyes ügyfél két kockázati besorolással rendelkezzen: rövid távú és középtávú, mert a hiteltörlesztés forrása árbevétel vagy tartós forrás.

Hitelszerződés

Minden banknak kell rendelkeznie egy olyan dokumentációs rendszerrel, amelyben napra készen megtalálhatók a megfelelő hitelügylethez kapcsolódó típusszerződések.

Hitelfigyelés

A hitelügyintézőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a hitelt igénybevevők helyzetének alakulását. Ellenőrzi:

 • megvannak-e a hitel engedélyezésekor fedezetül lekötött biztosítékok, és értékük megfelelő-e
 • naprakészen hogyan alakul az ügyfél gazdasági és pénzügyi helyzete
 • milyen hatékony intézkedéseket igényel az esetleg felmerülő problémák megoldása.
 • A hitelező bankszerveknek és a bank vezetőségének tehát folyamatosan figyelnie kell a hitelállomány alakulását

Az adós pénzügyi helyzetének folyamatos figyelése, hitelminősítés

 • Rendkívül fontos, hogy a bank az értékelést folyamatosan végezze. Hitelbehajtás

Az érvényesítés történhet: közvetlenül bírósági határozat alapján, végrehajtás útján vagy bírósági eljárás nélkül.