A bank olyan üzem, amely a saját számlájára hivatásszerűen vesz igénybe, illetve nyújt hitelt, és amelyet sajátos gazdasági szervezete pénz alkotására is alkalmassá teszi.

Bankrendszer

Egyszintű bankrendszer:

A jegybanki és a kereskedelmi banki funkciók nem válnak szét egymástól.

Kétszintű bankrendszer:

1987. január 01-től. Alaptőkéje 10 000 millió forint.
A jegybank független intézmény az állam nem szólhat bele működésébe.
Élesen elkülönül a jegybanki és a kereskedelmi banki funkció.

 • MNB
  • ker.bank: ügyfél
  • ker.bank: ügyfél
  • ker.bank: ügyfél
  • ker.bank: ügyfél

MNB feladatai:

 • Pénzkibocsátás (emisszió)
 • A nemzeti valuta stabilitása feletti őrködés: antiinflációs politika
 • Kereskedelmi bankok számláinak vezetése
 • Árfolyampolitikai döntések
 • Államháztartással való kapcsolat
 • A forgalomban lévő pénz mennyiségének szabályozása (monetáris politika)
 • őrzi, kezeli az állami tartalékokat.

A modern pénz hatóköre szerint lehet:

 1. Teljes hatókörű (Jegybank pénz):
  A Jegybank teremtheti, ügyfélkörön belül és kívül mindenkli köteles elfogadni, azaz  kényszerforgalommal ellátott. Megjelenhet KP-ként és számlapénzként is.
 2. Korlátozott hatókörű:
  Kereskedelmi bank teremti. Korlátozott, ügyfélkörön belüli, csak számlapénz lehet.

Az MNB részvénytársasági formában működő jogi személy. 
Szervei: a közgyűlés, a jegybanktanács, az igazgatóság és a felügyelőbizottság.
Az MNB kapcsolatot tart az Országgyűléssel, amelynek keretében az MNB elnöke beszámol az Országgyűlésnek, illetve bemutatja az éves monetáris politika irányelveit. 
Együttműködik az Állami Pénz- és Tőkepiac Felügyelettel és az Állami Biztosítás Felügyelettel.

A MNB a következő monetáris irányítás eszközöket alkalmazza:

 • Refinanszírozás, 
 • Kötelező tartalékráta, 
 • Nyílt piaci műveletek, 
 • Árfolyampolitika.

KJB pénzforgalom szabályozása

A forgalomban lévő pénz mennyiségét szabályozza.

Pénzkínálat (Ms):

 • Ms nő (Expanzív monetáris politika)
  • pozitív: nő a kereslet, nő a termelés, élénkül a gazdaság
  • negatív: túlkereslet, inflációt gerjeszt
 • Ms csökken (Restriktív monetáris politika)
  • pozitív: infláció kezelése
  • negatív: a gazdaságot is visszafogja

A pénz multiplikátor hatása

Multiplikálás: Többszöröződés, szorzódás
Egységnyi jegybankpénz a banrendszeren belül megtöbbszöröződik. Ennek mértéke a kötelező tartalékrátától függ.

A pénzállomány csoportosítása likviditás szempontjából:

M0 = monetáris bázis vagy jegybank pénz
M1 = KP (érme, papírpénz, látra szóló); szűkebb értelemben vett pénz
M2 = M1 + határidős betétek
M3 = M2 + több évre lekötött takaréklevelek  (M2;M3 = kvázi pénz)