A hitelintézeteknek 4 típusa van

 1. Bankok
 2. Szakosított hitelintézet
 3. Szövetkezeti hitelintézet
 4. Külföldi hitelintézet fióktelepe

1. Bank

Pénzügyi szolgáltatások teljes körének körének végzésére felhatalmazott az ügyfélkör korlátozása nélkül a hitelintézeti tevékenységeknek törvényben meghatározott körét végző hitelintézetek.

2. Szakosított hitelintézet

Egyes hitelintézeti tevékenységek végzésére felhatalmazott hitelintézetek. Lakástakarék pénztár, jelzálog hitelintézetek, fejlesztési hitelintézetek.

3. Szövetkezeti hitelintézet

Meghatározott kivételekkel betét elfogadására és hitel nyújtására szakosodott intézmény. Főleg természetes személyek körében végzi a tevékenységét. Takarékszövetkezet, Hitelszövetkezet.

4. Külföldi hitelintézet fióktelepe

A hitelintézeti törvény rögzíti a tevékenységi körüket. Csak akkor végezhetik a tevékenységet, ha a székhely szerinti hatóság engedélyével rendelkeznek.

Hitelintézetek alapítása, működése, megszűnésére vonatkozó szabályok

Hitelintézetek alapítása

A hitelintézet részvénytársaság, szövetkezet  vagy fióktelep formájában alapítható. Csak meghatározott alaptőkével lehet létrehozni. PSZÁF engedéllyel működhet. Megkezdése előtt személyi és tárgyi feltételeknek kell megfelelni. Csak a HIT-be foglalt pénzügyi és kiegészítő pénzügyi tevékenységet végezheti.  Meghatározott szavatoló tőkével kell rendelkezni

Két lépcsős engedélyezési folyamaton megy át

 1. Alapítási engedélyezési kérelem – jegyzett tőke bizonyos része szükséges , szervezeti felépítés
 2. Működési engedély iránti kérelem – jegyzett tőke 100%-ról a kimutatás, OBA tagsági felvétel KHR csatlakozási nyilatkozat

PSZÁF bírálja el a kérelmeket. Alapítás után max 6 hónapra  rá be kell mutatni a működési engedélyt.
Jogsértő tevékenység miatt visszavehetik az engedélyt:

 • Veszélyezteti a betétesek érdekeit
 • HIT-ben leírtakat nem teljesítik
 • Megszűnik az OBA tagság
 • PSZÁF-nak információ hiány
 • 6 hónapnál hosszabb időre felfüggeszti a tevékenységét

Két módon történhet a megszűnés:

 • Végelszámolás
 • Felszámolás

Elsőbbségi vagy névre szóló részvényeket lehet kibocsátani:

Elsőbbségi szavazati jogot nem biztosít. Osztalékot oszt.

 • Részvénykönyvet kell vezetni mikor adták el és mikor vásárolták. A bank saját értékpapírjaival kapcsolatos adatokat tartalmazza
 • Belső ellenőrzési osztály  vizsgálja, hogy a törvényi előírásoknak megfelel-e a bank

Minimális jegyzett tőke

Bank: 2 milliárd
Szakosított hitelintézet: 1 milliárd
Szövetkezeti hitelintézet: 250 millió
Pénzügyi vállalkozás: 50 millió
Külföldi hitelintézet fióktelepe: 2 milliárd

Személyi és tárgyi feltételek

 • Tárgyi feltételek: 
  • Számviteli és nyilvántartási rend megléte
  • Belső szabályzat kialakítása
  • Ellenőrzési eljárás
  • Vagyon biztosítás
  • Tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki felszerelés
 • Személyi feltételek:
  • Megfelelően képzett munkaerő

Hitelintézeti tevékenységek

Aktív bankügyletek (eszköz oldal)

 • Hitel folyósítás
 • Faktoring ügylet (rövid lejáratú) követelés megvásárlás
 • Forfet ügyletek (hosszú lejáratú követelés megvásárlása)
 • Lízing pénzügyi (futamidő végén meg lehet vásárolni)
 • Működési, szerviz, vissz lízing
 • Garancia ügyletek

Passzív bankügyletek (forrás oldal)

 • Betét gyűjtés
 • Letéti ügyletek
 • Váltó ügyletek
 • Értékpapír ügyletek
 • Állampapírok
 • Tőzsdei részvények
 • Deviza, valuta ügyletek
 • Pénzváltás
 • Határidős opciós ügyletek
 • Deviza és valuta ügyletek
 • Fizetési forgalommal kapcsolatos ügyletek
 • Bankszámla szolgáltatás
 • Készpénz helyettesítő forgalmazása
 • Hitelkártya
 • Egyéb bankügyletek
 • Széf szolgáltatás
 • Biztosítás
 • Banki információ szolgáltatás
 • Ügynöki tevékenység

Szakosított hitelintézetek

Minden tevékenységet végezhet amit a PSZÁF engedélyez, de minden tevékenységet amit a bank végez nem csinálhatják. Korlátai a szavatoló tőke összege.

Tevékenységek

 • Hitel nyújtás
 • Betét gyűjtés
 • Értékpapír
 • Pénzügyi lízing
 • Pénzforgalmi szolgáltatás
 • Ügynöki tevékenység
 • Letéti és széf szolgáltatás
 • Bank garancia
 • Kereskedelmi tevékenységek
 • Befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatás
 • Tanácsadás
 • Befektetési alapok kezelése
 • Értékpapír számla vezetés

Szövetkezeti Hitelintézet

Takarékszövetkezet ügyfél korlát nélkül hitelszövetkezet csak tagoknak

Tevékenység

 • Hitelnyújtás
 • Betét gyűjtés
 • Pénzügyi lízing
 • Pénzforgalmi szolgáltatás
 • Készpénz helyettesítő
 • Garancia ügylet
 • Valuta, deviza
 • Széf
 • Letét
 • Ügynöki tevékenység
 • Készpénz átutalás
 • Pénz kiváltás

Pénzügyi vállalkozás

Nem végezhet

 • Betéti ügylet
 • Pénzforgalmi szolgáltatás
 • Pénz váltás
 • Készpénz helyettesítő szolgáltatás nem bocsáthat ki és nem nyújthat

Végezhet

 • Kizárólagos tevékenységek pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon

Külföldi pénzügyi vállalkozás fióktelepe

 • Minden kiegészítő szolgáltatás
 • Pénzügyi szolgáltatások körében vannak korlátozások
 • Hitel nyújtás
 • Betét gyűjtés
 • Pénzügyi lízing
 • Pénzforgalmi szolgáltatás
 • Készpénz helyettesítő
 • Garancia ügylet
 • Valuta
 • Széf
 • Ügynöki
 • Kp átutalás
 • Pénzváltás
 • Letét

Kockázatos tevékenységek

HIT 3 fő területet szabályoz

 1. Nem vagy csak korlátozottan végezhet tevékenységet
  • Biztosítási ügylet csak 95. évi törvényrendelet szerint végezhető
  • Tőkepiaci tevékenység csak a 2001-es törvény szerint (áru tőzsde, befektetés)
  • Más üzletszerű tevékenységet nem végezhetnek, kivétel a saját működéshez köthető tevékenység
 2. Egyes hitelintézetekre vonatkozó szabályok
 3. Kockázatos hitelintézeti tevékenységre vonatkozó szabályok
  • Egyes kockázatos hitelintézetekre vonatkozó szabályok
  • Hitelkihelyezés, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
  • Váltó, csekk, egyéb kötelezvények leszámítolása
  • Bankgarancia, kezesség, egyéb a bank által végzett biztosíték nyújtása
  • Pénzügyi lízing
  • Más vállalkozásnál szerzett tulajdonrész, részesedés
  • Hitelintézet által vásárolt pénzkövetelés
  • Más hitelintézetnél elhelyezett betét
  • A nagykockázatú kihelyezett hitelek összege nem lehet több mint a hitelintézet szavatoló tőkéjének a 8 szorosa
  • Nem lehet 1 ügyféllel v. ügyfélcsoporttal kapcsolatban csak a szavatoló tőke 25%-a helyezhető ki
  • HIT-ben szabályozva van hogy pénzt hitelintézet vezetőjének, könyvvizsgálójának, közeli hozzátartozójának v. a fentiek által vezetett vállalkozásának

Hitelintézet Prudens működésének szabályozása 

Szavatoló tőke meghatározása

 1. Jegyzett tőke
 2. Tőke tartalék
 3. Lekötött tartalékból a fel nem osztható szövetkezeti vagyon
 4. Általános tartalék
 5. Általános kockázati céltartalék, ami a mérleg fő összegének 1,25%-a
 6. Eredmény tartalék, ha pozitív
 7. Mérleg szerinti eredmény, ha pozitív
 8. Alapvető tőkeelemek pozitív összetevői (1+2+3+4+5+6+7)
 9. Jegyzett de még be nem fizetett tőke
 10. Immateriális javak értéke
 11. Osztalék elsőbbségi részvények névértéke
 12. Eredménytartalék, ha negatív
 13. Mérleg szerinti eredmény, ha negatív
 14. Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiányának az összege
 15. Alapvető tőkeelemek negatív összetevői (9+10+11+12+13+14)
 16. Alapvető tőkeelemek (8-15)
 17. Osztalék elsőbbségi részvények névértéke
 18. Értékelési tartalék
 19. Alárendelt kölcsöntőke
 20. Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke
 21. Járulékos tőkeelemek (17+18+19+20)
 22. Szavatoló tőke (16+21)

A HIT előírásai a szavatoló tőkével kapcsolatban

 1. Jegyzett tőkének az okirat szerint meg kell lennie
 2. Tőke tartalék képzésénél a számviteli törvényt kell figyelembe venni
 3. Lekötött tartalékot csak a szövetkezetnél lehet figyelembe venni
 4. Általános tartaléknál csak amik a könyvelésben szerepelnek lehet figyelembe venni
 5. Általános kockázati céltartalék mindenkori társasági adó mértékével csökkentett összeg vehető figyelembe
 6. Eredménytartalék pozitív akkor csak az alapvető tőkeelemeknél, ha negatív akkor nem
 7. Mérleg szerinti eredmény csak is a könyvvizsgáló jóváhagyása hitelesítése után lehet beletenni az összeget


Év végi szavatoló tőke számításnál az év közi pozitív összetevőket nem lehet bele tenni, de a negatívokat igen.

17. Osztalék elsőbbségi részvények névértéke

Osztalékot biztosít, de szavazati jogot nem. Az osztalék kifizetés az első körben történik.

18. Értékelési tartalék

Mérlegben kimutatott összeget lehet figyelembe venni. Számviteli törvény határozza meg.

19. Alárendelt kölcsön tőke

Csak azok minősülnek amit valóban megkap a bank. Szerződésbe beleírják, hogy a bank mire költi az összeget. 5 évnél nem lehet rövidebb a futamidő. Fix kell hogy legyen a kamat és a járulék költség Tőke törlesztés az eredeti lejárat előtt v. a szerződésben a felmondási idő előtt nem fizethető vissza.

20. Kiegészítő alárendelt kölcsöntőke

2 év a futamidő minimum a többi igaz rá mint a 19-re.

22. Szavatoló tőke

Külön előírást alkalmaz a HIT, hogy a szavatoló tőke egyes elemeinek milyen arányban kell lennie egymással. Alapvető tőkeelemeknek mindig nagyobbnak kell lenni a járulékos tőkeelemnél.

Tőke megfelelés

A hitelintézeteknél nem csak a megalakuláskor hanem a működési folyamat alatt is rendelkezni kell a jegyzett tőkével.
Szavatoló tőke nem lehet kevesebb a jegyzett tőkénél.
Tőke megfelelést legjobban a fizetőképességi mutatóval vagy a szolvenciával lehet kimutatni.

Fizető képesség = szavatoló tőke / korrigált mérleg fő összeg X 100

Korrigált mérleg fő összeg

Kockázatnak megfelelő mértékben súlyozott eszköztételek összege mínusz a mérlegen kívüli tételek között szereplő vállalt kötelezettségek után az előírások szerint képzett kockázati céltartalék összege

4 féle eszköz kockázat megfelelő szorzókkal kell ellátni, hogy a megfelelő céltartalékot tudjuk képezni

 1. Kockázat mentesnek minősülő eszközök 0%-ot kell  készpénz nemesfém készlet
 2. Meghatározott értékpapírokkal biztosított követelések. Alacsony kockázatnak minősülő eszközök 20% a szorzó úton lévő készpénz követelés, HIT-ben meghatározott nemzetközi pénzintézetekkel kapcsolatos követelés
 3. Közepes kockázatúnak minősülő eszközök 50%-os a szorzó zálogjoggal biztosított követelések, mérlegen kívüli tételként benyújtott akreditívek
 4. Teljes kockázatúnak minősülő eszközök 100%-os szorzó biztosíték nélkül nyújtott kintlévőségek

Biztos nem probléma mentes ügyfél

Több tartozása van bankkal szemben és nem fizeti a tartozását

 • Módosították a szerződést
 • Hitelintézet tudomására jut vmilyen pénzügyi romlás ténye

Külön figyelendők

 • Átlag alatti, szokásosnál nagyobb kockázatú ügyletről van szó vagy már a minősítés időpontjában várható a veszteség

Kétes

 • Biztos, hogy veszteséget fog okozni, de a mértékével nincsenek tisztában
 • Törlesztése folyamatosan v. rendszeresen késik v. nem fizet

Rossz

 • 70%-ot meghaladja a veszteség és a felszólításra sem reagál az ügyfél vagy felszámolási eljárás indult a cég ellen

Hitelintézet értékvesztési tartalék

Tevékenységgel együtt járó hitelezés

 • Kamat
 • Árfolyam
 • Befektetés
 • Ország kockázat miatt köteles értékvesztés előtti tartalékot képezni. Az adózás előtti eredmény terhére kell, hogy történjen. Hitel nem törlesztése esetén céltartalékot kell képezni. A céltartalékot likvid tőkében kell tartani (készpénz, értékpapír)

OBA feladata

 • Tagsággal rendelkező hitelintézeteknél elhelyezett biztosított betétek befagyása esetén a betétesek meghatározott összegig történő kárpótlása 3 millióig terjed ki
 • Külföldi pénzeszközben vezetünk azt külföldi pénzben fizetik ki.

Akire nem terjed ki az OBA biztosítása

 • Költségvetési szerv
 • Önkormányzat
 • Befektetési alap

Bevételei

 • Egyszeri csatlakozási díj, jegyzett tőke 0,5%-a
 • Éves rendszeres tagdíj
 • Kölcsönt vehet fel az OBA az MNB-től
 • PSZÁF által kirótt bírságok aminek a 80%-a az OBA-t illeti

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

HIT számviteli rendszer

Egy olyan információs rendszer amelynek a célja, hogy a külső és a belső információs igényeket kielégítse.

Külső

Bankok, pénzügyi intézetek.

Belső

Nemzeti információt is ki kell elégítse.

Számviteli fogalomkörök

 • Számviteli politika
 • Értékelés elvének a meghatározása
 • Éves beszámoló rendszere
 • Könyvvitel rendje
 • Analitikus nyilvántartás
 • Leltározás
 • Bizonylatok rendje
 • Pénzgazdálkodás és a pénzkezelés rendje

Minden éves beszámolót könyvvizsgálónak kell ellenőrizni. Külön jelentést is küldhet a PSZÁF felé, de jelenteni kell a hibákat vagy a problémákat a pénzintézetnél.

Számviteli alapelvek

 • Világosság
 • Folyamatosság
 • Valódiság
 • Teljesség
 • Következetesség
 • Összemérés
 • Óvatosság
 • Bruttó elszámolás
 • Egyedi értékelés
 • Lényegesség
 • Költség, haszon összevetés

Éves beszámoló típusai

Hitelintézeti mérleg

Sajátossága, hogy a mérleg tagolódásában vannak sajátosságok Közvetve vagy közvetlenül választ tudjon adni.

 • Saját és az idegen tőke összege
 • Saját és idegen tőke aránya
 • Eszközök pénzzé tehetőségi foka
 • Hitelek kihelyezésénél a kockázata mérhető legyen
 • Eszközök és források likviditási kapcsolata
 • Eszköz és forrással összefüggő költségek és jövedelmek bemutatása

Hitelintézeti mérleg tematikus felépítési jellemzői

Kormányrendelet szabályozza:

 • Eszköz lejárata v. befektetési időtartam kimutatása szerint
 • Nyújtott szolgáltatás típusa (pénzügyi szolgáltatás v. befektetési szolgáltatás)
 • Ügylethez tartozó partner szerinti megosztás
 • Forgalmazás helye szerinti tagolódás
 • Pénzügyi eszközök sajátossága szerint
 • Forgóeszközöknek nincs külön összesítő sora, csak összesítéssel lehet kimutatni a mérlegben

Források

 • U.a megjelenik mint az eszköz oldalon
 • Nem jelenik meg rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek vmint a saját tőke.

Eredmény kimutatásnak két típusa van

 1. Függőleges
 2. Vízszintes

Hazai viszonylatban a függőleges (lépcsőzetes) tagolást használjuk.

Céljai

 • Mutassa be az egyes tevékenységek eredményhez való hozzájárulását
 • Konkrét szolgáltatásokhoz kapcsolódó eredmény hozzájárulása
 • Alapozza meg a jövőbeli vezetői v. tulajdonosi döntést
 • Tartalmazza a PSZÁF felé kiadandó információkat
 • Valós összképet mutasson a hitelintézetről

3 fő eredménycsoportból áll

 

1. Bank tevékenységből származó kamat különbözetek

 • Bevétel oldal:
  • Hiteleknél felszámított kamat
  • Kamat jellegű bevételek folyósítási díj, rendelkezésre tartási díj
 • Ráfordítási oldal:
  • Betétek után fizetett kamat
  • Kamat jellegű ráfordítások

2. Egyéb hitelintézeti tevékenység eredményé

 • Befektetett eszközök árfolyam nyeresége
 • Részesedésből származó osztalék
 • Egyéb pénzügyi tevékenységek bevételei (garancia v. kezesség vállalás díja)
 • Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír forgalomba hozatalának a bevétele)
 • Egyéb befektetési szolgáltatások (értékpapír számlavezetési díj)
 • Követelések után elszámolt értékvesztés visszaírt összege
  Ráfordítások
  • Ugyan ezek kivétel a második tétel mert az nem lehet negatív
  • Az utolsónál nem szerepel a visszaírt összeg

3. Nem hitelintézeti tevékenység eredményei

 • Korábban fel nem sorolt bevételek
  Ráfordítás
  • Bér és bér jellegű kifizetések (pótlék, járulék)
  • Egyéb igazgatási költség
  Kiegészítő mellékletek
  • Általános jellegű kiegészítések a hitelintézeti éves beszámolókhoz (tevékenység rövid bemutatása, értékelési eljárás bemutatása)
  • Hitelintézeti mérleg és kimutatás egyes tételeihez tartozó kiegészítés
  • Tájékoztató jellegű kiegészítések (kutatás fejlesztés költsége)
  • Cash flow kimutatás