D. Saját tőke

A vállalkozás saját forrása minden olyan tőkerészt tartalmaz, amelyet a tulajdonos bocsát a vállalkozás rendelkezésére, illetve amelyet a tulajdonos hagy az adózott eredményből a vállalkozásnál.

I. Jegyzett tőke

 • a.) A cégbíróságon bejegyzésre kerülő vállalkozások esetén, a cégbíróságon bejegyzett tőke összegét jelenti
 • b.) Más vállalkozásoknál a társasági szerződésben foglalt a tulajdonos által tartósan véglegesen rendelkezésre bocsátott összeg.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

A jegyzett tőke pénzeszközben történő befizetése, a cégbíróságon történő bejegyzéssel egyidejűleg 50%-a kötelező minimális határ, az ettől számított egy éven belül lehetőség van a másik 50% befizetésére, addig követelést testesít meg a tulajdonosokkal szemben, jegyzett tőkét csökkenti a működő tőke összegére. Mindig negatív előjellel szerepel a mérlegben.

III. Tőke tartalék

A tulajdonosok által tartósan rendelkezésre bocsátott, de nem bejegyzett sajáttőke.

IV. Eredménytartalék

A tárgy évet megelőző évek halmozott eredményét mutatja.

V. Lekötött tartalék

Az értékhelyesbítés forrása. Akkor alkalmazhat értékhelyesbítést a vállalkozás, ha pl. a tárgyi eszköz piaci értéke tartósan, és jelentősen meghaladja a könyv szerinti értékét ekkor s SZVT szerint a vállalkozás, élhet az értékhelyesbítés lehetőségével.

VI. Mérleg szerinti eredmény

A tárgyév gazdálkodását mutatja, amely lehet nyereség, vagy veszteség. Kiszámítása: üzleti év adózott eredmény+osztalékra bevont eredménytartalék- jóváhagyott osztalék.

E. Céltartalék

Az adózás előtti eredmény terhére képzett olyan forrás, amely a következő évben várhatóan felmerülő kötelezettségek illetve a jövőben várható költségek fedezésére szolgál.

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

Olyan hosszú lejáratra adott kölcsön, amelyet a tulajdonosok a zavartalan működés érdekében nyújtanak a vállalkozásoknak. Akkor kell visszafizetni, ha megszűntek a fizetési nehézségek.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Éven túli lejáratú kötelezettségek; beruházási fejlesztési hitelek, tartozások kötvénykibocsátásból, hosszú lejáratra kapott kölcsön.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

Éven belüli lejáratú kötelezettségek.

 • a.) Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból
 • b.) Váltótartozások: ha szállítónak a vállalkozás határidőre nem tud fizetni, akkor kiállít egy váltót melyben, kötelezi magát a váltó lejáratakor a váltó kifizetésére a váltó névértékét.
 • c.) Vevőktől kapott előlegek: ha a vevő felé az áruszállítás még nem valósult meg, de a vevő előleget fizet a vállalkozásnak, akkor addig, amíg az előleget nem fizetjük vissza, vagy nem teljesítjük az áruszállítást addig az előleg összegével, tartozunk a vevő felé
 • d.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
  • I. Tb-vel szembeni kötelezettségek
  • II. Jövedelem elszámolási számlán a dolgozókkal szembeni bértartozásokat számoljuk el
  • III. Költségvetési befizetési kötelezettségek.

G. Passzív időbeli elhatárolások

Olyan korrekciós elszámolások, amelyek a tárgyévi eredményre csökkentő hatást gyakorolnak.