Vásárolt készletek fogalma

Azok a készletek, amelyeket nem a vállalkozás állított elő, hanem alapvetően vásárlással jutnak a vállalkozás tulajdonába.

Vásárolt készletek fajtái

Anyagok

Olyan munkatárgyak, amelyek a termelési folyamatban egyszer vesznek részt, értékük teljes egészében átmegy az előállított termék vagy szolgáltatás értékébe. Eredeti formájukat általában elvesztik.
Lehetnek:

 1. Nyers és alapanyagok
 2. Segédanyagok
 3. Üzemanyagok
 4. Fűtőanyagok
 5. Fenntartási anyagok
 6. Egyéb anyagok

Áruk

Azok a termékek, szolgáltatások, amelyeket a vállalkozó változatlan formában való továbbértékesítés céljából szerzett be.
Lehetnek:

 1. Kereskedelmi áruk:
  Nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és vendéglátóipari áruk.
 2. Közvetített szolgáltatások:
  Közvetített szolgáltatások: közé kell sorolni azokat a teljesítményeket, amelyek a megrendelővel kötött szerződés alapján a vállalkozó nem maga végez el, hanem más vállalkozóval végezteti és változatlan formában értékesíti a megrendelőnek.
 3. Betétdíjas göngyölegek: 
  Mindazon csomagolási eszköz, edényzet amely a terméket szállítás közben sérüléstől, megrongálódástól óvja meg. Többször felhasználható, kibocsátójának visszavásárlási kötelezettsége van.

Göngyölegek

Vásárolt készletek nyilvántartási lehetőségei

 • Év közben értéknyilvántartás nincs:
  Ez azt jelenti, hogy a beszerzést azonnal költségként számoljuk el, év végén leltározunk, és a megtalált készletet a költségszámlával szemben készletre vesszük
 • Év közben folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartás van:
  Ez azt jelenti, hogy beszerzéskor a vásárolt készlet a készletnyilvántartó kartonra kerül, illetve a megfelelő anyagszámlára.

A nagykereskedelmi árukat lehet beszerzési vagy elszámoló áron is nyilvántartani. A kiskereskedelmi árukat mindig fogyasztói áron, a göngyölegeket pedig csak betétdíjas áron tartják nyilván.

A vásárolt készletek értékelése

A Számviteli törvény szerint a vásárolt készleteket a vállalkozás bekerülési (beszerzési) áron köteles nyilvántartani a következőképpen:

 • tényleges beszerzési áron
 • elszámoló ár +/- árkülönbözet
 • fogyasztói ár - árrés
 • betétdíjas ár - árkülönbözet

Bekerülési érték része

 • Az a ráfordítás amely az eszköz megszerzése ,létesítése üzembe helyezése érdekében 
 • A raktárba történő beszállításig felmerült
 • Az eszközhöz egyedileg hozzárendelhető

A vásárolt készletek csökkenésének értékelése

Történhet:

 • egyedi bekerülési áron
 • átlagos súlyozott átlagáron
 • FIFO-módszerrel

A vásárolt készletek értékelési szabályai

A számviteli törvény szerint a vásárolt készleteket a vállalkozás bekerülési értéken vagy súlyozot bekerülési áron köteles nyilvántartani.

A törvény szerint a bekerülési (beszerzési, előállítási) érték - a levonható általános forgalmi adó kivételével - tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a vállalkozást az adott eszköz beszerzésével kapcsolatban terhelik.

A bekerülési értéken történő értékelés különböző értékelési eljárások alkalmazását teszi lehetővé:

Egyedi beszerzési ár: ha a mérlegben értékelendő vásárolt készlet beszerzéséől származik

Átlagos (súlyozott) beszerzési ár: ha a mérlegben értékelendő készletből az adott év során többször is volt időben és árban változó beszerzés, illetve nyitókészlet is volt.

A vásárolt készletek mozgásainak értékelése

 • Csúsztatott átlagár:
  Az átlagos beszerzési árat minden beszerzés után újra és újra kiszámítja és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján határozza meg.
 • Időszak végi átlagár:
  Az átlagos beszerzési árat időszakonként egyszer számítja ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számolja el.

Mérlegértéke a tényleges beszerzési ár, mely tartalmazza mindazon ráfordításokat, mely az eszköz megszerzése létesítése érdekében, a raktárba történő beszállításig felmerült.

A vásárolt készletek értékelési eljárásai

 1. Egyedileg tételben hozzárendelhető beszerzési ár: 
  Használata akkor lehetséges, ha mérlegben értékelendő készlet egy beszerzésből származik.
 2. Átlagos, vagy súlyozott beszerzési ár: 
  Használata akkor előnyős, ha a mérlegben értékelendő készletnek volt nyitó értéke és a készletből az adott év során többször is volt időben és árban változó beszerzés.
 3. Időszak végi átlagár: 
  éves átlagár az átlagos beszerzési árat időszakonkéánt számítja ki, az aktuális készlet csökkenések értékét ennek alapján számolja el.
 4. Csúsztatott átlagár: 
  Az átlagos beszerzési árat minden beszerzés után újra kiszámítja, és az aktuális készlet csökkenések értékét ennek alapján határozza meg.
 5. FIFO módszer: 
  A beérkezés sorrendjében történik a készlet csökkenés elszámolása. Feltételezik, hogy az aktuális felhasználás mindig a legrégebbi készletből történik (mindig a legkorábbi beszerzésből származik). A Számviteli törvény szerint nem alkalmazható, bár a gyakorlatban ismert.
 6. HIFO módszer: 
  Feltételezik, hogy az aktuális készlet csökkenés (felhasználás) elszámolása mindig a még meglévő legmagasabb beszerzési áron bevételezett készletből származik.
 7. LOFO módszer: 
  Feltételezik, hogy az aktuális készlet csökkenés (felhasználás) elszámolása mindig a még meglévő legalacsonyabb beszerzési áron bevételezett készletből származik.
 8. LIFO módszer: 
  Feltételezik, hogy az aktuális készlet csökkenés (felhasználás) elszámolása mindig a még meglévő legutolsó beszerzésből származik.

Választható készletértékelési módszerek:

 • Átlagos beszerzési árat újra és újra kiszámítja és az aktuális készletcsökkenés értékét ennek alapján határozza meg.
 • Az átlagos beszerzési árat időszakonként számítja ki és az aktuális készletcsökkenések értékét ennek alapján számolja el.
 • Kifogyás sorrendjén alapuló eljárások.

A vásárolt készletek főkönyvi nyilvántartására szolgáló számlák

 • 21.-21. Anyagok
 • 23. Kereskedelmi áruk
 • 24. Közvetített szolgáltatások
 • 25. Betétdíjas göngyöleg

Ha a vállalkozó bekerülési értéken tartja nyilván a készletet akkor csak egy főkönyvi számlára van szükség  

 • T 21.-21. Anyagok

Ha az elszámoló árba beépítette a szállítási és rakodási költséget, akkor az árkülönbözeti számla (228.) értéke az elszámoló ár és a szállítási költséggel növelt teljes bekerülési érték különbözetét mutatja:

 • T 211. Anyagok
 • K 228. Árkülönbözeti számla

Ha az anyagkészlet számlákon csak az elszámoló árat tartja nyilván, akkor:

 • T 211. Anyagok
 • T 218. Külön felszámított szállítási rakodási költség
 • K 228. Árkülönbözet

Az anyagok készletváltozásának főkönyvi elszámolása

 • 211-219. Nyers és alapanyagok
 • 221. Segédanyagok
 • 218. Külön felszámított szállítási és rakodási költség
 • 2281. Anyagok árkülönbözete
 • 2282. Segédanyagok árkülönbözete

Anyagok értékelése

Év közben folyamatos értéknyilvántartást vezet: minden beérkezett szállítmányt költségként számol el 
Év közben folyamatos értéknyilvántartást nem vezet:

 • tényleges beszerzési áron tart nyilván (FIFO)
 • átlagos beszerzési áron tart nyilván (csúsztatott)
 • elszámoló áron tart nyilván: év végén beszerzési árra helyesbít

Állományváltozások

Állománynövekedési jogcímek

 • Beszerzés
 • Értékesítésből vissza érkezett
 • Saját termelésű készletből átminősített
 • Követelés fejében átvett
 • Termelésből átvett
 • Termelésből hulladékból visszavett
 • Térítés nélkül átvett
 • Ajándékba kapott
 • Örökölt készlet
 • Átsorolás tárgyi eszközből
 • Leltári többlet
 • Értékelési különbözet visszaírása

Állománycsökkenési jogcímek

 • Felhasználás
 • Szállítónak felhasználás
 • Értékesítés
 • Vagyoni hozzájárulásként átadott
 • Kötelezettség fejében átadott
 • Káresemény
 • Térítés nélküli átadás
 • Ajándékba adott
 • Öröklésbe adott
 • Leltárhiány
 • Átsorolás
 • Értékveszés

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata az anyaggazdálkodásban

Raktár: minden változásról bizonylatot állítanak ki két példányban: 

Anyagkönyvelés: az analitikus anyagkönyvelés minden anyagról készletnyilvántartó kartont vezet.

Főkönyvi könyvelés: hó végén anyagfajtánként feladást készítenek a főkönyvi könyvelés számára, ahol a változásokat az anyagszámlára elkönyvelik.

A kapcsolódó gazdasági események bizonylatai

 1. leltár - leltárfelvételi ív
 2. átminősítés - átminősítési bizonylat
 3. átvétel apportként - társasági szerződés
 4. térítés nélküli átadás, átvétel - adományozási okmány
 5. értékvesztés
 6. átvétel más egységtől - átadási, átvételi bizonylat
 7. beszerzés - számla
 8. értékesítés - számla, szállítólevél
 9. felhasználás - kivételezési jegy
 10. selejtezés - selejtezési jegyzőkönyv
 11. káresemény - káreseti jegyzőkönyv