Államháztartás
Az állam szerepe:
-    rendszerfenntartás: biztosítja a gazdaság működésének feltételrendszerét (pl. jogrend)
-    stabilizálás: a gazdaság ingadozását csillapítja
-    tőkeallokáció: azokra a területekre, amelyek a magántőke számára nem vonzóak (pl. alacsony profit), befektetéseket eszközöl
-    redisztribúció: a jövedelmek egyenlőtlenségének mérséklése.
Az államháztartás rendszere: Egyrészt egy pénzügyi alap, másrészt egy intézményrendszer, amely lehetővé teszi az állam számára a gazdasági funkciói érvényesítését.
Központi költségvetés: Az államháztartás átfogó alrendszere. Mérleg, mert a közbevételeket és közkiadásokat állítja szembe egymással. Pénzügyi terv, mert teljesüléséről a parlamentnek kell beszámolni. Törvény, amelyet a parlament fogad el.
Bevételei:
-    adók
-    vám
-    illetékek
-    tőkejövedelmek
-    privatizációs bevétel
Kiadásai:
-    állam-hatalmi jellegű feladatok finanszírozása (pl. katonaság)
-    államigazgatási feladatok finanszírozása (pl. hivatalok ráfordításainak finanszírozása)
-    lakossági ellátás (oktatás, egészségügy)
-    támogatások
-    adósságszolgálati teher (tőketörlesztés)
Elkülönített állami pénzalapok: Az állam meghatározott feladatait részben külső forrásokból finanszírozza. Tevékenysége a központi költségvetéstől független.
Két alap:
-    Munkaerő-piaci Alap
-    Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Bevétele a munkavállalói járulék (1%).
Önkormányzatok
Bevételei:
-    helyi adók
-    intézményi ellátási díjak
-    központi költségvetési támogatás
-    átengedetett központi adók
-    átvett bevételek
-    hitelek
Kiadásai:
-    működési kiadások
-    kamatfizetések
-    felhalmozási és tőkejellegű kiadások
-    vállalkozások folyó támogatása
-    lakossági pénzbeli juttatások
-    hitel-visszafizetések
-    tartalékok.
Társadalombiztosítás: Közös kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszer, amely a fedezeti elven (a bevételeknek fedeznie kell a juttatásokat) működik.
Nyugdíj-biztosítási alap:
-    öregségi nyugdíj
-    hozzátartozói baleseti nyugellátás
-    rokkantsági nyugellátás finanszírozása
Forrása: vállalkozásnál 18%, egyéneknél 8,5 %.
Egészségbiztosítási alap:
-    táppénz
-    baleseti ellátás
-    egészségügyi és gyógyászati szolgáltatások finanszírozása
Forrása: vállalkozásnál 11%, tételes és %-os EHO, egyéneknél 3%.
Az államháztartás vagyona: Állami feladatok ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését, a nemzetgazdaság céljainak megvalósítását segíti elő. Vagyonelemek:
-    kincstári vagyon
-    törvényben köztestületre ruházott vagyon
-    helyi- és helyi kisebbségi önkormányzatok vagyona
-    társadalombiztosítás vagyona.
Bérjárulék fizetés
Munkaadói járulék 3 %.
Munkavállalói járulék 1,5 %.
Alapja a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt:
-    munkabér
-    illetmény
-    kereset
-    végkielégítés
-    jutalom
-    betegszabadság idejére adott díjazás
-    SZJA köteles természetbeni juttatás
-    Étkezési hozzájárulás 25%-a után.
Szerepe: munkanélküliek ellátásának, foglalkoztatásának elősegítése, illetve szakképzés elősegítése.