Az arany szerepváltozásának folyamata

Kezdetben az árukat árura cserélték, nem volt jelen a pénz. Később megjelentek a fémpénzek, melyeknél fontos követelmény volt, hogy tárolásra, szállításra alkalmas legyen; könnyen hozzáférhető, könnyen felismerhető, osztható legyen; mindegyik érme azonos minőségű legyen; és fontos volt a viszonylagos értékállandóság. Erre alkalmas volt az arany és az ezüst. Volt olyan időszak, hogy egyszerre kettő fém töltötte be a pénz szerepét, ezt nevezzük bimetallizmusnak, mikor egyedül az arany funkcionált pénzként (arany alapú rendszer), az a monometallizmus.
Az érmék a használat során koptak, az idő folyamán a nemesfémkészletek is fogytak, mert az arany kitermelése nem nőtt olyan mértékben mint az ipari termelés.

A legfőbb állomások az aranyérmerendszertől az arany demonetizálódásáig

1870-90-től 1914-ig tartott az aranystandard, ahol a fémpénzrendszert felváltotta a klasszikus bankjegy, amelyet a jegybankok kötelesek voltak a névértéknek megfelelő aranyra átváltani, illetve fordítva. A valuták értékarányát a mögöttük lévő nemesfémfedezet határozta meg, amely belső értékkel rendelkező pénz (arannyal történő fizetés) volt. Ez volt az első lépés az egységes nemzetközi pénzrendszer kialakulásához. Nemzetgazdasági szinten 1929-33-ban szűnt meg.
1944 nyarán jött létre Bretton Woods-ban az aranydeviza-standard rendszer. Olyan nemzetközi pénzrendszer, amelyben minden országnak meghatározzák a valutáját aranyban. Ekkor jelenik meg az USA dollár és az angol font kulcsvalutaként. Az 1950-es évekig jól működött a rendszer, de egyes országok eltérően fejlődtek, így elszakadtak a mesterséges árfolyamtól. 1960-70-es években próbáltak megoldást találni, kiiktatják az aranyat, a sávot szélesítették folyamatosan.
1971-ben tiltotta meg az USA a dollár aranyra való váltását
1976-ban szűnt meg a rendszer teljesen és az arany megszűnt pénzként funkcionálni. Ezután alakult ki a modern gazdaság pénze, amely belső értékkel nem rendelkező, kényszerfogalommal felruházott pénz, melynek elfogadását az állam kötelezővé teszi.
A devizaműveletek széles körét csak azok a pénzügyi intézmények tudják végezni, amelyek az ahhoz szükséges személyi, tárgyi adottságokkal rendelkeznek.

A devizaműveletek végzéséhez szükséges jogi, tárgyi, személyi és banktechnikai feltételek:

Külsőintézményi háttér:

A külső intézményi háttér azoknak az alapvető törvényeknek, kormányrendeleteknek, felügyeleti rendelkezéseknek, szokványoknak, UNIDROIT Egyezményeknek az összessége, amelyek a pénzintézet prudenciális működését biztosítják. Ezek közül a devizatevékenység esetében a legfontosabbak a következők:

 • - az 1995. évi XCV. Törvény a devizáról és a törvény módosításai
 • - az 1931. évi Genfi Váltótörvény
 • - az 1997. évi LXXXVI. Törvény a nemzetközi pénzügyi lízingről

Belsőintézményi háttér:

A tárgyi feltételek megteremtése és a fenntartása , a működési mechanizmusának megfelelő üzemeltetését jelenti.

● Technikai, tárgyi feltételek:

 • számítógép hálózat kiépítése
 • bankok közti felszereltségek
 • hazai és nemzetközi formanyomtatványok
 • ügyletszámrendszer és irattárózási rendszer kialakítása
 • valuta hamisítványok felismerésére szolgáló berendezések
 • adat és biztonsági rendszer kiépítése

● Személyi feltételek:

 • vezetők szakmai, személyi felkészültsége
 • deviza igazgatóság szervezetének kialakítása és idegen nyelv biztosítása
 • szakismeretekkel rendelkezők megléte
 • külkereskedelmi szakgárda megléte

● Szervezet:

 • döntési jogkörök és felelősség kialakítása
 • ügyfél-információ kialakítása
 • fegyelem és ellenőrzés szervezése
 • limit rendszer kialakítás
 • nyitott pozíció kialakítása

● Számviteli, adat szolgáltatás:

 • deviza számla vezetés módszerei
 • bankári műveletek számviteli és ellenőrzési rendjének meghatározása
 • export-import számviteli rendje
 • devizaforgalom forint elszámolási rendjének kimutatása

Ismertesse a bankokban kialakított nyilvántartási rendet és a hiteladminisztrációs feladatokat

 1. Hiteldosszié: Tartalma az adott hitelhez kapcsolódó összes okirat, mint például :
  ● ügyfélmegnevezése
  ● kért hitel összege
  ● visszafizetési források
 2. Hitelösszesítő lap
  ● hitelbizottság jóváhagyásának dátuma
  ● visszafizetési feltételek
  ● kamatláb és kamatláb változásának dátumai
 3. Pénzügyi kimutatások, táblázatok, elemzések:
  ● ügyfél vagy kezes pénzügyi kimutatásaik
  ● pénzügyi előrejelzések
 4. Információ a hiteligénylőről:
  ● hitelügynökségek jelentései
  ● más bankszámláról szóló információk
  ● közvetlen kereskedelmi hitelnyújtó referenciája
 5. Fedezetértékelési adatok
  ● fedezetstátuszi jelentések( fedezet állapota és elhelyezése)
  ● fedezet mértékének elemzése
 6. Levelezés/emlékeztetők:
  ● hitelkérelmek
  ● naprakész hitelkérelmek és elemzések
  ● levelezés
 7. Jogi dokumentációk:
  ● aláírt hitelszerződések
  ● jogi véleményezések
  ● aláírt jogi szerződések (jelzálog, garancia)

Háromféle hiteldosszié –kezelési rendszer alakítható ki:

Centralizált:
Előnye: a hitel információ nagyobb biztonsága és az ,hogy a hitel bizottság könnyen hozzáférhet. Az összes hiteldossziét egy központba helyezik el.

Fiók szintű: A fiók személyzete kezeli az ügyfelek számláját.

Kettős: A helyi fiókok és a központ is vezet hiteldossziét. Ilyen esetekben gondoskodnia kell a hiteldosszié kezelési irányelveinek kibocsátásáról.

A válságmenedzselés a vállalati működés egyes szakaszaiban:

Válság: a válság a vállalatok működési zavarait jelenti.

A válság kialakulásának főbb okai:

Belső okok:

 • mérleg szerinti eredmény fokozatosan csökken
 • a cég feléli tartalékait
 • a tervezett és végrehajtott intézkedések nem hozzák meg a várt eredményt
 • nem várt külső események
 • a vevő nem fizet, áfa visszatérítés késik, a támogatásokat nem fizetik

Külső okok:

 • a vállalkozás piaci aktivitása csökken
 • a vállalkozás termék szerkezete, technológiája elavult
 • új termékek megjelenése a piacon
 • helyettesíthető termékek megjelenése a piacon
 • társadalmi, politikai változások

A válság típusai:

 1. Operatív: egy vállalati funkcióra terjed ki, rövid idő alatt meg lehet szüntetni
 2. Stratégiai: a vállalat egészére vagy nagy részére kiterjedő tartós nehezen szüntethető meg
 3. Több dimenziós: a vállalaton kívülre is kihat, a partnerre is kiterjed, erős külső segítségre van szükség

A válságmenedzselés szakaszai:

 1. Megelőző szakasz: a válság korai felismerése, ezekre való felkészülés. Jövőkutatás: a jövőt befolyásoló tényezők vizsgálata (piaci helyzet, bel-és külpiacok alakulása). A vállalat tevékenységének vizsgálata a jövőt illetően: hogyan alakul a vállalat jövőképe.
 2. Zavarelhárító szakasz: A vállalatnak a már fenyegető, ill. a bekövetkezett válsággal kell szembenéznie. Célja: elhárítani a fenyegető válságot, illetve kivezetni a vállalatot a már meglévő válsághelyzetből: ez a válságmenedzselés feladata.
 3. Likvidációs szakasz: a vállalat már menthetetlen, elkerülhetetlen a felszámolás vagy a beolvadás. Feladat: a vállalat megmaradt eszközeinek minél kedvezőbb áron történő értékesítés, a vállalat hitelezőinek minél teljesebb mértékű kielégítése, a vállalat megszűnésével okozott társadalmi-gazdasági veszteség minimalizálása. A válságmenedzselés minden létező formájának az a célja, hogy ezt a szakaszt elkerülje.

A zavarelhárító és likvidációs válságmenedzselés:

Zavarelhárító válságmenedzselés

A vállalatnak a már FENYEGETŐ, ill. a BEKÖVETKEZETT válsággal kell szembenéznie. Ez a válságmenedzselés igazi területe. Feladat: elhárítani a fenyegető válságot, ill. kivezetni a vállalatot a már kialakult válságból. A válság súlyossága szempontjából eltérő fázisokban történhet meg a válságmenedzselés (a beavatkozás). Ezek a fázisok eltérő kezelést igényelnek.

Likvidációs válságmenedzselés:

A vállalat már menthetetlen, felszámolása elkerülhetetlenné vált.
Feladat: a vállalat megmaradt eszközeinek minél kedvezőbb áron történő értékesítés, a vállalat hitelezőinek minél teljesebb mértékű kielégítése, a vállalat megszűnésével okozott társadalmi-gazdasági veszteség minimalizálása. Ezt a feladatot mindig a felszámoló látja el. Ő értesíti a hitelezőket, felméri a vállalat tartozásait és követeléseit, behajtja a követeléseket, valamint kielégíti a tartozásokat. Ezek után a vállalkozást kivezetik a cégjegyzékből, és megszűnik. Ez zárja le a vállalkozás „pályafutását”.
A válságmenedzselés minden létező formájának az a célja, hogy ezt a szakaszt elkerülje.