Hitelezés folyamata

1. Kapcsolatfelvétel

Az ügyfél vagy a bank keresi a kapcsolatot.

Kapcsolatfelvételi módok

 • Közvetlen kapcsolatfelvétel:
  • Bizonyos szempontok szerint leszűkített körben keresik meg a bank ügyfeleit
  • Meghatározott hitelek, projektek miatt veszik fel a kapcsolatot
 • Közvetett kapcsolatfelvétel:
  • Reklámokon keresztül mutatják be a bankot/hitelterméket pl.: televízió, rádió, szórólap, plakát, bank által támogatott rendezvények stb.

Formák a bank oldaláról nézve

 • Szóbeli megkeresés esetén tárgyalásjelentés készül a szóbeli megbeszélésről, azért, hogy a bank eldönthesse, megfelelő ügyfél lehet e a hitelezésnél
 • Írásos ajánlattételnél megnézik, hogy hitelképes-e. Írásos módon kell reagálni.

2. Hitelezéshez kapcsolódó dokumentumok bekérése

 • Gazdálkodás főbb jellemzőiről szóló adatok
 • Hitelcél
 • További fedezetek, biztosítékok

Az ügyfelektől kért anyagok beérkezése után a banknak regisztrálnia és nyilvántartásba kell vennie a dokumentumokat. A hitel folyósításáig a banki vezető kijelöl egy ügyintézőt az ügymenet lebonyolítására. Az ügyintéző tartja a kapcsolatot az ügyféllel és előkészíti a cenzúrabizottság munkáját azzal, hogy ellenőrzi a szükséges iratok hitelességét, az információk pontosságát, teljeskörűségét és a formai követelményeket. Ha mindent rendben talál, továbbítja az összeállított hitelanyagot a cenzúrabizottságnak. A cenzúrabizottság jogköre, hogy elutasítsa, vagy engedélyezze a hitelösszeg folyósítását az ügyfél részére.

 • Vállalkozásnak a múltbeli és jelenbeli állapotot mutatja be.
 • Jövőbeli és hitelcélra vonatkozó adatok

Típusdöntés előkészítése

 • Egy adott hitelügyintéző készíti el az anyagot
 • Külön ellenőrzőrészleg vizsgálja készíti az anyagot

3. Előkészítés részei

 • Meg kell vizsgálni, hogy a leadott okmányok hitelesek-e
 • Mérlegadatok vizsgálata
 • Helyszíni tapasztalatok felmérése, jegyzetelése
 • Saját erő meg van-e

Ha nem elégségesek a dokumentumok akkor ebben a fázisban kell kérni a hiánypótlást

4. Hitelbírálat

Ügyfél az ügylet és a fedezet együttes értékelését jelenti. Ha pozitív az elbírálás, akkor adható a hitel és a cenzúrabizottság előterjeszti a szerződésre.
Tartalmazni kell a formai követelményeket az előterjesztésnek a döntésre

 • azonosítók
 • jogi státusz az ügyfélnek
 • ügyfél korábbi kapcsolata a bankkal
 • ügyfél gazdálkodása
 • ügyfél minősítés eredménye
 • ügyfél bemutatása
 • likviditási terv a futamidő alatt
 • biztosítékok
 • javaslat a hitel paramétereire
 • ügyintéző véleménye, hogy javasolja-e a hitelt
 • hitellel kapcsolatos kondíciókat
 • felszámított kamatot
 • kezelési költség
 • különböző díjak és jutalékok

5. Döntéshozatal

Objektív tényezők játszanak szerepet. Egy külső személy, vezető v. részlegre testálni.

Döntési szintek

 • fiókvezetői döntés – összeg és típus szerinti határ
 • hálózati igazgató – régiónak v. adott körzet vezetője
 • hitelügyletekben illetékes vezérigazgató helyettes
 • vezérigazgató – mindent eldönthet, ha nincs tiltva belső szabályzatban v. a HIT rendelkezik másként
 • igazgató tanács

Cenzúraeljárás határai

Két fő szempontot vesz figyelembe

 • adott hitelügylet
 • ügyfél limit  - ország limit, ágazati limit, ügyfél keret

Maximális összeget jelent amellyel elmehet a bank a megadott keretig.
A limiteken belül megállapítanak rövidlejáratú, hosszúlejáratú limiteket és teljes limiteket (rövid és hosszú összessége).

6. Szerződéskötés

Típus szerződéseket használnak a bankok jogi osztály készíti el.
Tartalmaznia kell:

 • szerződő felek azonosító adatait
 • kölcsön összege v. más típusú kötelezettségeket
 • finanszírozási cél meghatározását
 • kamat mértékét és esedékességét
 • igénybevétel módját
 • időtartamát
 • rendelkezésre tartást
 • visszafizetés ütemezését
 • egyéb díjak v. jutalékok mértékét és esedékességét
 • biztosítékokat
 • szerződés felmondásának eseteit
 • ügyfél kötelezettség vállalása a futamidő alatt
 • egyéb kikötések

A típusszerződéstől eltérő szerződés esetén a jogi osztály jóváhagyása szükséges. A szerződéseket általában közjegyzői okiratba foglalják az ingatlan jelzálogjogával kapcsolatos kiegészítéseket. Az ingóságoknál ugyan Így járnak el. Vagyon v. vagyonrészt terhelő jelzálogjogoknál, keretbiztosítéki jelzálogjogoknál, készfizető kezesség esetén.

Végrehajtást is lehet kérni, ha az ügyfél nem fizet.

Folyósítás után több féle módon lehet a hitel összegét igénybe venni

 • teljes
 • részletekben (lehívási időn belül)
 • milyen pénznemben v. többféle devizában

7. Monitoring

A bank által kihelyezett összeget és hitelkapcsolatba kerülő ügyfelek folyamatos figyelemmel kísérése és értékelése a kintlévőség biztonsága visszatérülése érdekében.

 • ellenőrzés
 • hitelfelhasználás vizsgálata
  • adós helyzetének és  a hitelcél tervszerinti működésére
  • fedezet időszakos vizsgálata. Reálértéken kell tartani a fedezetet.
 • fokozott ellenőrzés indokolt:
  • változik az ügyfél jogi formája
  • lényegi változás történik a vezetésben
  • szektorban v. értékesítési piacon történik változás pl. alapanyag ár megemelkedik, beszerzési nehézség alakul ki.
  • vállalkozás partnereinél keletkeznek fizetési problémák
  • versenyképesség romlása

Problémás eseteknél külön céltartalékot képez

1/4 évente, havonta el kell végezni a kockázati céltartalék megállapításához szükséges minősítéseket, melybe a kintlévőségek ellenőrzése a mérlegen kívül vállalt kötelezettségek és a fedezet értékelése tartozik bele.

A monitoring két alapvető funkciója

 • hitelportfólió minőségének fenntartása
 • fő ügyfélkapcsolat elősegítése és fenntartása

Eredmény a jó ügyfélkapcsolatban és a magasabb nyereségben mutatható ki. A monitoring résztvevői az ügyintéző és a kockázatkezelő (elemzők)
Monitoring adatlapon dokumentálnak

Igazolások, papírok változás esetén

 • éves beszámoló
 • főkönyvi kivonat
 • változásnál igazoló dokumentáció
 • fedezetre vonatkozó legfrissebb dokumentum

A monitoring teljes folyamata

 • tőke és kamatfizetés figyelése
 • pénzügyi helyzet figyelése
 • hitel feltétel figyelése
  • minimális működő tőke
  • minimális likviditási arány
  • maximális tőke áttétel (eladósodottságot mutatja)
  • hitel fedezetével a fedezettarány mértékét
  • készlet forgási sebessége
 • fedezet figyelése
  • létezik-e
  • mekkora az értéke
  • ellenőrzés
  • likviditás (fedezet)
 • kölcsön felhasználásának figyelése

Monitoring eredményei

 • ügyfél pozíciójában nem történik változás az előző időszakhoz képest
 • adósminősítési kategória megváltozik (újra kell csinálni az adósminősítést)
 • kockázat vállalás minősítési kategóriája változik. Megváltozik a fizetőképesség pozitív vagy negatív módon változik így a hitel visszafizetése is változik A kintlévőséget kell minősíteni
 • ügyféllimit változás az adósminősítés során az ügyféllel szemben felvállalható kockázat megváltozik új limitet kell megállapítani
 • fedezet változás esetén pót fedezetet kérhetnek be

8. Hitel behajtás

A hitel behajtását kell elkezdeni

 • az ügyfél a hitel meghosszabítását kéri
 • hitelt felszámolják
 • Törlesztési felszólítás esetén
 • Adósság átütemezés esetén
 • Kamatfizetés halasztása esetén

Két típus a fedezet jellege szerint

 • közvetlen értékesítés a bírósági határozat nélkül megtörténhet (bankszámla, óvadék, kézizálog, értékpapír, készfizető kezesség)
 • közvetett módon bírósági határozattal lehet megtenni.