A hitelbírálat folyamata

 1. Adósminősítés
 2. Ügyletminősítés
 3. Fedezet értékelés

1. Adósminősítés

Magánember és cég is lehet adós.
Cégminősítés alatt a gazdasági helyzet feltárását és meghatározott szempontok szerinti megítélését értjük. Célja, hogy a cég jogi és mikroökonómiai jellemzőit megvizsgáljuk

Minősítés 3 részből áll

 • besoroló rendszer
 • diagnosztikai rendszer
 • minősítési skála
 • alapvető követelmények a minősítési rendszerrel kapcsolatban
 • vizsgált cég valamennyi folyamatát fogja át
 • minden méretű és típusú gazdasági egység minősítésére alkalmas legyen
 • adatforrás és a minősítés megbízható legyen. Kontrolálható és változtatható algaritmusokból álljon
 • végeredmény tömöríthető információkat tartalmazzon
 • minden elemében továbbfejleszthető legyen

Adósminősítési rendszer közös vonásai

 • cég helyzetét vizsgálja át. Múltbeli események vizsgálata, mutatószámok a gazdasági eseményeknél, éves beszámolókból nyerik, adott vállalkozás pénzügyi, vagyoni helyzetét mutatják. Du Pont rendszer – több mutatót összegez (csak nyugaton)
 • cég vezetőségének vizsgálata, mi függ a cég vezetésétől, mennyire központosított a cég.
 • Piaci versenyhelyzet elemzése, előállítási tevékenység és maga a termék milyen eladhatósággal rendelkezik. A termékcsoportokat vizsgálják és ez milyen hatással van a cégre.

Magyarország adósminősítés szabályai

1994-ben az állami Bankfelügyelet állított össze egy szabályzatot, amiben a kötelező tartalmi és az ajánlott követelmény is benne van.

 • a jövőbeli fizetőképesség elbírálása
 • Kérelmező pénzügyi helyzete
 • Adósminősítés belső szabályai
 • Minősítés során szerzett információk felhasználási módjai

Változhat az elbírálási rendszer a mutatószámok szerint vagy a mutatók a mutatók változását nézik.

Adósminősítés elvi szempontjai 5/c eljárás

 • Karakter
  adós jellemét mutatja, visszafizetési kézség
 • Kapacitás
  visszafizetési képesség, ügyfélről kapott információ az adatokból, pénzügyi beszámoló, bank referenciák, tőzsdén jegyzett vállalkozásnál az éves beszámoló, üzleti terv
 • Vagyon
  a vagyon adja a vállalkozás biztonságát és felszámolás esetén fedezetet nyújt. Mennyi a tőke ellátottsága a cégnek, hogyan növekszik a vagyon
 • Biztosítás
  az ügyfél folyósítási kockázatot vagy túl nagy hitelt látnak, akkor kérnek biztosítékot
 • Feltételek

Minősítés logikai rendszere

Kockázatkezelésen keresztül minősítik

 • bank ügyfeleit
 • ügyletet
 • társ pénzügyi intézményeket
Minősítendő ügyfél
 • Erősségei
  • Piaci és egyéb lehetőségei
 • Gyengeségei
  • kockázat mértéke

2. Ügyfélminősítési módszerek

 • Statikus változat:
  számszerűsíthető múltbéli adatokkal, mennyiségi mutatókat alkalmazzák
 • Dinamikus változat:
  jövőt meghatározó tényezőkre épít. Vezetőség vagy a manegement sikerességét nézik. Termék és szolgáltatás várható növekedése. Piac nyerése és a jövedelmezőség

A jó adatminősítés nem csak a figyelmeztető, hanem a változást kezelő adatokat is tartalmaz.

Három meghatározó területen használják az adósminősítést:

 • társ pénzintézetek
 • egyéb ügyletek
 • kiemelt ügyletek: a bank kezelésében létfontosságú szerepet játszik. Jellemzően kiemelkedő a hitelképességük. Nagy hitelállománnyal rendelkeznek

Kedvezmény

 • Kedvező konstrukció,
 • jutalék kedvezmény,
 • soron kívüli kezelés,
 • gyorsított cenzúra eljárás,
 • új termékek esetén elsőként értesítik

Negatív kiemelt ügyfelek (problémás) részletes monitoring szükséges.

Az ügyfélminősítési eljárás információforrásai:

 • Banki referencia kategóriákba, skálákba sorolják be az ügyfelet
 • Adós kereskedelmi partnerei kevésbé megbízható
 • Adós versenytársainak hitelképességet vizsgáló cégek is léteznek, rajtuk keresztül is minősítenek. Az ilyen cégek pénzügyi garanciát is vállalnak (pl. MOOD’S)
 • Tőzsdén jegyzett vállalatok éves jelentése (félévente friss)
 • Tőzsdei vélemény kikérések, céglátogatás, cég nyilvántartó rendszer, cégbíróság

Minősítési eljárás lépései (Információ források)

 • banki referencia kategóriákba, skálákba sorolják be az ügyfelet
 • adós kereskedelmi partnerei kevésbé megbízható
 • adós versenytársai hitelképességet vizsgáló cégek is léteznek, rajtuk keresztül is minősítenek Pénzügyi garanciát is vállalnak (MOOD’S)
 • tőzsdén jegyzett vállalatok éves jelentése (1 / 2 évente friss)
 • tőzsdei vélemény kikérések, céglátogatás, cég nyilvántartó rendszer, cégbíróság

Minősítési eljárás lépései

 • hitelkockázati tényezők felmérése
 • üzleti kockázat elemzése
 • ország és régió kockázat vizsgálata
 • iparág és működési kockázat elemzése
 • versenyhelyzet vizsgálata
 • kínált termék vagy szolgáltatás vizsgálata
 • adós szervezeti felépítése és a management sajátosságai
 • pénzügyi kockázat elemzése
 • szubjektív értékelés

3. Hitelfedezetek, biztosítékok

 • Fedezet a hitelkihelyezéssel kapcsolatos megtérülési kockázatot hivatott csökkenteni. Ügyfél szerződésekor vagy nem fizetésekor.
  A fedezet természetes visszafizetési forrást jelent.
 • Biztosíték amely a vissza nem fizetés esetén lép életbe.

Biztosítékok csoportosítása:

 • Dologi biztosítékok (zálogjog, óvadék, közraktárjegy)
 • Személyi biztosítékok (kezesség, kézfizető, bank garancia, állami garancia, alapítványi garancia)
 • Egyéb biztosítékok (engedményezés, opció vételi jogot jelent)

biztosítás lényege, hogy erősebb legyen a fizetési hajlandóság.

Fedezetértékelés szempontjai:

 • Értékbecsült
 • Forgalom képes
 • Biztosított
 • Tehermentes

A hitelbírálati döntést befolyásoló tényezők:

 • Ügyfél típusa
 • Ügyfél adósminősítése
 • Ügylet fajtája
 • Kockázat
 • Fedezeti ráta: milyen mértékben tudja elfogadni a bank a biztosítékot

Fedezeti ráta = hitelbiztosítéki eladhatóság mértéke / összes banki költség