{autotoc}

Balesetbiztosítás

Önnálló biztosításként vagy más biztosítások kiegészítő biztosításként értékesítik.

Betegségbiztosítás

A társadalombiztosítás szolgáltatásait egészítheti ki.

Biztonságos szolgáltatás

A fizetőképesség rövid-, közép- és hosszútávú fenntartását jelenti a befektetési portfólió likviditásán keresztül.

Biztosítás

A biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszonnyal egyidejűleg, a tv erejénél fogva jön létre, és a jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn.

Biztosítási alkuszok

Nem egy biztosítónak dolgoznak, segítséget nyújtanak a biztosítási igény megfogalmazásához és a megfelelő biztosítás kiválasztásához.

Biztosítási közvetítők

Az ügyfél és a biztosító között közvetítenek.

Biztosítási pótlék

A káringadozások áthidalását teszi lehetővé.

Biztosítási szaktanácsadók

Megbízási szerződés alapján díj ellenében nyújtanak a biztosítási tevékenységgel összefüggő szaktanácsot, biztosítás közvetítőként azonban nem járhatnak el.

Biztosítási ügynökök

Egy adott biztosító megbízottjaiként dolgoznak.

Biztosító likviditása

Akkor megfelelő, ha a biztosító képes időpontban a hírtelen szükségessé váló fizetési kötelezettségeit korlátozás nélkül teljesíteni.

Elérési életbiztosítás

A biztosítási időtartam leteltekor a biztosító fizet a kedvezményezettnek, ellenben, ha a biztosított a lejárat előtt meghal a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik.

Foglalkoztatott

Aki nem minősül egyéni, illetve társas vállalkozónak, és foglalkoztatója biztosítással járó jogviszony keretében foglalkoztatja.

Járadékbiztosítások

Ezek kezdete, vége illetve tartama a biztosított halálától függ (pl. nyugdíjbiztosítás, özvegyi járadék biztosítás, árvajáradék biztosítás).

Kár

A veszélyben rejlő károsító esemény tényleges bekövetkezése.

Kockázat

A potenciális következmények, más megközelítésben a veszély gazdasági vetülete, anyagi kihatása.

Kockázati (halál eseti) életbiztosítás

A biztosított halála esetén a kedvezményezett részére meghatározott összeget fizet a biztosító. Ellenben ha a biztosított a biztosítás időtartamának leteltekor életben van, akkor a biztosítás a biztosítási összeg kifizetése nélkül megszűnik.

Kockázati díj rész

A biztosító által átvállalt kockázathoz kapcsolódó kárigény fedezetére szolgál, a biztosító ebből a díjrészből felhalmozott forrásokból fedezi a biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosítási szerződésben vállalt szolgáltatásokat.

Megbízott

Aki valamely tevékenységet személyesen és díjazás ellenében megbízási jogviszony keretében lát el.

Meghatározott lejáratú életbiztosítás

A biztosító mindenképpen fiezt, a biztosítás lejártakor a biztosítási összeget, a biztosított korábbi halála, esetén a díjtartalékot vagy az addig befizetett díjakat.

Minimálbér

A tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összege.

Saját jogú nyugdíjas

Az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alkalmazásával meghatározott saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül.

Segítő családtag

Aki díjazás ellenében – nem munkaviszony keretében – munkát végez, kivéve saját jogú nyugdíjas, továbbá, aki özvegyi nyugdíjban részesül.

Társadalombiztosítási jogosultság

A biztosítottak ellátások igénybevételére való jogosultságát a tb-ban való részvételi kötelezettségük, tb-járulék fizetési kötelezettségük, valamint díjfizetési kötelezettségük teljesítése alapozza meg. A pénzbeli tb-i ellátások a biztosított járulékfizetésének alapjául szolgáló jövedelmével arányosak. Magánnyugdíj keretében a biztosítottak tagdíjat fizetnek. Az állam a tb ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a tb kiadásai meghaladják a bevételeket.