1. Szavatolótőke biztosítása

  • alapvető tőkeelemek:
jegyzettőke
eredménytartalék
tőketartalék
lekötött tartalék
általános tartalék
  • járulékos tőkeelemek:
értékelési tartalék
alárendelt kölcsön tőke (olyan követelések, melyek kifizetéskor bevonhatók)

2. Tőkeemelés 8%
tőkeemelés = szavatoló tőke / mérleg főösszeg
3. Általános tartalékképzés
4. Kockázati céltartalék képzése
5. kockázati vállalás korlátozása
6. Folyamatos fizetőképesség fenntartása
7. Általános betétbiztosítás (Országos Betétbiztosítási Lap - kártalanítás max. 3 millió Ft)