A MNB szervezeti felépítése:

Jegybanki közgyűlés:

A közgyűlés a jegybenk legfőbb döntéshozó szerve. Más néven a részvényesek fóruma.
A közgyűlés feladata:

 • Az alapszabály megalkotása és módosítása
 • Az alaptőke meghatározása
 • A beszámoló elfogadása
 • Könyvvizsgáló kijelölése

Monetáris tanács:

Másképpen jegybanki tanácsként is szokták emlegetni. A monetáris tanács a szakmai kérdések legfőbb döntéshozó szerve, így a monetáris politika irányító hatósága. 7-9 tagból áll, akik havonta minimum kétszer üléseznek és emisszióban vagy demittálásban hoznak döntéseket.
Tagjai:

 • Elnökből
 • Alelnökök
 • Igazgatósági tagok
 • További tagokból áll

A MNB igazgatósága:

Az igazgatóság a monetáris tanács határozatainak végrehajtásáért felel. Elsősorban elsősorban hosszú távú döntéseket hoz, továbbá stratégiai tervek kidolgozásában vesz részt.
4-6 főből áll:

 • Elnök (jelenleg Simor András)
 • Alelnökök: legfeljebb 5 fő, akiket 6 évre választanak (jelenleg Adamecz Péter és Auth Henrik)
 • Tagok, akik az MNB-vel munkaviszonyban állnak

A MNB felügyelő bizottsága:

Általánosan ellenőrzi a bank tevékenységét.

Operatív szervezetek:

Másképpen területi igazgatóságok.