Termékek vagy szolgáltatások előállítási költségének pontos megállapításához van szükség a kötlségek analitikus nyilvántartására.

1. Közvetlen költségek nyilvántartásának tartalma

a. anyagköltség nyilvántartása

 • cím: .... termék (költségviselő) közvetlen költségei
 • felhasznált anyag megnevezése
 • felhasznált anyag mennyisége
 • egységár
 • érték (forint)
 • összes anyagköltség

b. bérköltség nyilvántartása

 • felhasznált órák
 • órabér
 • érték (forint)
 • összes bérköltség

2. Közvetett költségek nyilvántartásának tartalma

 • cím: .... költséghely közvetett költségei
 • felhasznált anyagköltség
 • igénybevett szolgáltatások költsége
 • felhasznált bérköltség
 • bérek járulékai
 • bérek adói
 • tárgyi eszközök értékcsökkenése
 • egyéb költségek

A közvetett költségeket felosztják a vállalkozás által meghatározott szempont szerint a költségviselők között, ezután kiszámítható az egységnyi önköltség:

közvetlen költségek + felosztott közvetett költségek = összes költség
összes költség / előállított mennyiség = egység önköltség