1. feladat

Egy társaság beruházási változatokat dolgoz ki:

Beruházási változat Egyszeri ráfordítás diszkontált értéke Folyamatos ráfordítás diszkontált értéke Bevételek diszkontált értéke
I. 18.395 121.995 140.390
II. 22.265 113.560 140.390
III. 26.440 120.340 160.000

Beruházási változatok rangsorolása a hozam-költségarány mutató segítségével:

I. BCR1 = 140.390 / (18.395 + 121.995) = 1 BCR2 = (140.390 - 121.995) / 18.395 = 1
II. BCR1 = 140.390 / (22.265 + 113.560) = 1,03 BCR2 = (140.390 - 113.560) / 22.265 = 1,21 III. BCR1 = 160.000 / (26.440 + 120.340) = 1,09 BCR2 = (160.000 - 120.340) / 26.440 = 1,5

A III. változat a legjobb.

NPV számítása:

I. NPV = - 18.395 + (140.390 - 121.995) = 0
II. NPV = - 22.265 + (140.390 - 113.560) = 4.565
III. NPV = - 26.440 +(160.000 - 120.340) = 13.220

A III. változat a legjobb ez alapján is.

Készítenek egy 4. beruházási változatot, ahol az egyszeri ráfordítás diszkontált értéke 30 mFt, a bevételek diszkontértéke 180 mFt, a folyamatos ráfordítás jelenértéke 136.780 eFt.
Mennyi az NPV és a hozam-költség-arány mutató nagysága?

BCR1 = 180.000 / (30.000 + 136.780) = 1,07
BCR2 = (180.000 - 136.780) / 30.000 = 1,44
NPV = - 30.000 + (180.000 - 136.780) = 13.220

Rosszabb, mint a 3. változat a BCR-ek alapján.

2. feladat

Egy beruházás ráfordítása 150 mFt. A beruházás üzemeltetési ideje 10 év. Az összes árbevétel 375 mFt. A változóköltség 300 mFt. A fixköltség 35 mFt. Az előállított termékmennyiség 10 edb. A kamatláb 10%.
Mekkora mennyiségű terméket kellett előállítani, hogy a termelés ne legyen veszteséges?

fedezeti pont = (35.000 + 24.410,09) / (375 - 30) = 7.921 db
befektetés éves összege
NA = NPV / PVIFA = 150 / [(1/0,1) - (1/0,1) * (1/1,110)] = 24.410,09

egységár = 375 / 10 = 37,5
egységnyi változó költség = 300.000 / 10 = 30

3. feladat

Egy vállalat nettó árbevétele 135 mFt. Ennek 74%-a az ELÁBÉ. ELÁBÉ-n felüli anyagjellegű ráfordítások összege 3.500 eFt. A vállalat 15 főt foglalkoztat, havi átlagbérük 38 eFt. (TB-járulék 29%, munkaadói járulék 3%, EHO 1950 Ft/fő/hó).
Értékcsökkenés ingatlanoknál bruttó 10 mFt, használhatóságuk 60%
gépeknél bruttó 5 mFt, leírási kulcs 20%
járműveknél bruttó 3.700 eFt, tervezett teljesítmény 2.200 - 2.000 - 1.800 - 1.400 km,
most 2 évesek
Egyéb ráfordításként a nettó árbevétel 8%-át számolták el. A vállalatnak 1.200 eFt egyéb bevétele volt. A felvett hitel 16.500 eFt, a kamatláb 10%, a futamidő 5 év.
Mekkora az adósságszolgálati mutató?

Mellékszámítások
nettó árbevétel 135.000
egyéb bevétel 1.200
Összes bevétel 136.200
anyagjellegű ráfordítás 103.400 ELÁBÉ = 135 m * 0,74 = 99.900 eFt
99.900 + 3.500 = 103.400 eFt
személyi jellegű ráfordítás 9.380 bérktg = 38.000 * 15 *12 = 6.840 eFt (éves)
TB 6.840 * 0,29 = 1.984 eFt
munkaadói 6.840 * 0,03 = 205 eFt
EHO 15 * 1950 * 12 = 351 eFt (éves)
értékcsökkenés 6.000 ingatlan 10 m * 0,4 = 4.000 eFt
gép 5 m * 0,2 = 1.000 eFt
jármű 3.700 / (2.200 + 2.000 + 1.800 + 1.400) = 500
2. évben 2.000 * 500 = 1.000 eFt
egyéb ráfordítás 10.800 135.000 * 8% = 10.800 eFt
Összes ráfordítás 129.580
Üzemi eredmény 6.620 136.200 - 129.580 = 6.620 eFt
pénzügyi bevétel 850 a vállalat betétei után kapott kamat
pénzügyi ráfordítás 1.650 16.500 * 0,1 = 1.650 eFt
Pénzügyi eredmény - 800 850 - 1.650 = -800
Szokásos vállalkozói eredmény 5.820 6.620 - 800 = 5.820
Rendkívüli eredmény 0
Adózás előtti eredmény 5.820
társasági adó 931 5.820 * 16% = 931
Adózott eredmény 4.889 5.820 - 931 = 4.889
osztalék 0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4.889

hosszú lejáratra felvett hitel törlesztőrészlet: 16.500 / 5 = 3.300 eFt
Adósságszolgálati mutató = (4.889 + 6.000 + 850) / (3.300 + 1.650) = 2,37

A fizetendő kötelezettségeinkre fedezetet adnak a pénzeszközeink. 2.37-el több bevételünk van,
mint kötelezettségünk.

4. feladat

Egy vállalat mérlege (mFt):
eszközök immateriális javak 200
tárgyi eszközök 600
forgó eszközök 800, ebből készletek 550
források hosszú lejáratú hitel 500
szállítók 250
rövid lejáratú hitel 250
A forgó eszközökből átlagosan 50% tartósan lekötött.
Számolja ki az összes lehetséges mutatót!

pénzeszközök = 800 - 550 = 250
likviditási ráta = 250 / (250 + 250) = 0,5
likviditási gyorsráta = (800 - 550) / (250 + 250) = 0,5
likviditási mutató = 800 / (250 + 250) = 1,6
tőkeerősség = 600 / 1.600 = 0,375 = 37,5%
összes eszköz = összes forrás + 600
eladósodottság foka = 1.000 / 1.600 = 0,625 = 62,5%
tőkefeszültség = 500 / 600 = 0,833 = 8,33%
adósságállomány aránya = 500 / (600 + 500) = 0,454 = 45,4%
befektett eszközök aránya = 800 / 1.600 = 0,5 = 50%
forgóeszközök aránya = 800 / 1.600 = 0,5 = 50%
eszközfedezeti mutató = (600 + 500) / (800 + 800 * 50%) = 0,92
befektetett eszközök fedezete = (600 + 500) / 800 = 1,4
tárgyi eszköz fedezeti mutató = 600 / 500 = 1,2
nettó forgótőke = 800 - 500 = 300