1. feladat

Egy vállalkozás a tevékenyésge bővítéséhez két változatot vizsgál meg:

  1. beruházás nélkül új műszakot indítanak létszám növelésével
    • ráfordítás 10 mFt
    • nyereségtöbblet 2 mFt
  2. pótló beruházással korszerűbb gépeket vásárolnak
    • ráfordítás 25 mFt
    • nyereségtöbblet 6 mFt

Melyik változat a kedvezőbb a jövedelmezőség és a megtérülési idő alapján?

Jövedelmezőség = átlagos évi hozam / egyszeri ráfordítás
Br = E / B

1. változat: 2.000.000 / 10.000.000 =0,2% = 20% a jövedelmezőség

2. változat: 6.000.000 / 25.000.000 = 0,24 = 24% a jövedelmezőség

100 Ft ráfordításra 24 Ft nyereséget ér el.


Megtérülési idő = egyszeri ráfordítás / átlagos évi hozam
Bm = B / E

1. változat: 10.000.000 / 2.000.000 = 5 - A beruházásra fordított ráfordítás 5 év alatt térül meg

2. változat: 25.000.000 / 6.000.000 = 4,2 - A beruházásra fordított ráfordítás 4,2 év alatt térül meg

A 2. változatot érdemes megvalósítani, mert nagyobb a jövedelmezőség és kisebb a megtérülési idő.

2. feladat

Állapítsa meg a megtérülési időt és a hozadékot, ha egy beruházás értéke 7.600 eFt, az egyszeri forgóeszközzel való feltöltés 520 eFt és a vállalkozás várható éves eredménye 1.400 eFt.

Bm = B / E = (520.000 + 7.600.000) / 1.400.000 = 5,8 év a megtérülési idő

Br = E / B = 1.400.000 / (520.000 + 7.600.000) = 0,172 / 17,2% a jövedelmezőség

3. feladat

Állapítsa meg a vállalkozás hozadékát és a megtérülési idejét annak a beruházásnak, melynek az értéke 11.100 eFt, az éves várható nettó árbevétele 7.800 eFt és a tervezett költségszintje 60%.

Br = (7.800.000 * 40%) / 11.100.000 = 0.281 = 28,1% a jövedelmezőség

Bm = 11.100.000 / (7.800.000 * 40%) = 3,6 év a megtérülési idő

4. feladat

Milyen nyereségszinttel kell annak a vállalkozásnak dolgoznia, amelyik 15 mFt-ot fektet be, az éves bevétele 7.400 eFt, a tervezett hozadéka 12%?

hozadék = jövedelmezőség
hozam = nyereség
költség = ráfordítás

12% = x / 15.000.000 = 1.800.000 Ft
nyereségszint = 1.800.000 / 7.400.000 = 24%

100 Ft befektetésére 24 Ft nyereség jut.

5. feladat

Milyen bevétellel kell dolgoznia a vállalkozásnak, ha a tervezett eredménye 800 eFt, a költségszintje 38%?
Mekkora összeget fektessen be a vállalkozás, ha legalább 17%-os hozadékot szeretne elérni?
Hány év a megtérülési idő?

árbevétel 100% = nyereség 62% + költség 38%

Nyereségszint = nyereség / árbevétel
62% = 800.000 / x
x = 1.290.323 Ft bevételt kell realizálnia, hogy 800 eFt nyereséget érjen el.

Jövedelmezőség = átlagos évi hozam / egyszeri ráfordítás
17% = 800.000 / x
x = 4.705.882 Ft összeget kell befektessen, hogy 17%-os hozadékot szerezzen.

Bm = B / E = 4.705.882 / 800.000 = 6 év a megtérülési idő.

6. feladat

Egy új termék gyártásához szükséges beruházásra három javaslat készül

Megnevezés 1. javaslat 2. javaslat 3. javaslat
beruházási ráfordítás (eFt) 78.125 87.800 112.600
üzemeltetési költség (eFt/év) 23.650 28.008 35.760
üzemeltetési idő 10 10 10
termelés évi mennyisége (db) 20.000 22.000 25.000

Termelékenységre jutó fejlesztési költség = (egyszeri + folyamatos ráfordítás) / termelés mennyisége

1. javaslat
[78.125 + ( 23.650 * 10 )] / 20.000 * 10 = 1,6 * 1.000 = 1.600 Ft/db

2. javaslat
[87.800 + ( 28.008 * 10 )] / 22.000 * 10 = 1,67 = 1.672 Ft/db

3. javaslat
[112.600 + ( 35.760 * 10 )] / 25.000 * 10 = 1,88 = 1.880 Ft/db

Az első javaslat alapján a legkedvezőbb megvalósítani a beruházást.

7. feladat

Egy vállalkozás 3 beruházási változat közül választ

Megnevezés 1. változat 2. változat 3. változat
beruházási ráfordítás (eFt) 59.600 41.400 56.300
üzemeltetési költség (eFt/év) 18.900 15.600 16.200
üzemeltetési idő 10 10 10
termelési érték (eFt/év) 15.000 14.000 15.000

Termelési értékre jutó költség =
[(egyszeri ráfordítás / megtérülési idő) + folytonos ráfordítás] / termelési érték

1. változat
[(59.6000 / 10) + 18.900] / 15.000 = 1,657

2. változat

[(41.400 / 10 ) + 15.600 ] / 14.000 = 1,41

3. változat
[( 56.300 / 10 ) + 16.200 } / 15.000 = 1,455

Egyiket sem érdemes megvalósítani, mert mind 1 felett van!

8. feladat

Egy vállalat a termelési volumen növelését tervezi. A beruházásra két változatot dolgoznak ki.

Megnevezés 1. változat 2. változat
fejlesztés összes beruházási költsége (eFt) 180.000 165.000
ebből áfa 36.000 (180.000 - 36.000 = 144.000) 33.000 (165.000 - 33.000 = 132.000)
évi üzemeltetési költség (eFt) 61.740 54.300
évi termelési érték (eFt) 137.880 126.390

144.000 áfa - 60% 86.400 Ft (hitel)
- 40% 57.600 Ft (saját erő)

132.000 áfa - 50% 66.000 Ft (hitel)
- 50% 66.000 Ft (saját erő)

Mindkét változatnál a meglévő saját pénzeszközt hitellel kell kiegészíteni.
Az 1. változatnál a fejlesztési költség 60%-át, a 2. változatnál 50%-át kell finanszírozni.
A bank a hitel 3 évi törlesztéssel folyósítja. Saját erőből finanszírozott rész 5 év alatt térül meg.

Melyik beruházás gazdaságosabb?

144.000 - 60% 86.400 Ft (hitel)
- 40% 57.600 Ft (saját erő)

132.000 - 50% 66.000 Ft (hitel)
- 50% 66.000 Ft (saját erő)

1. változat termelési értékre jutó költsége =
[ (57.600 / 5) + (86.400 / 3) + 61.740 ] / 137.880 = 0,74

2. változat termelési értékre jutó költsége =
[ (66.000 / 5) + (66.000 / 3) + 54.300 ] / 126.390 = 0,71

A 2. változat gazdaságosabb.

9. feladat

Egy vállalkozás a termelés volumenének növekedését tervezi. A fejlesztés tervezett költsége 142 eFt áfával együtt. Ennek 30%-át saját forrásból fedezi, a többire hitelt vesz fel.
A beruházással várhatóan 2,6%-os eszköz arányos nyereséget lehet elérni.
Az évi üzemeltetési költség 52.600 eFt. A várható évi termelési érték 98.500 eFt.
Az amortizáció 14,5%.

1. Mennyi hitelt kell felvennie?

142.000.000 / 1,25 = 11.360.000 Ft
11.360.000 * 70% = 79.520.000 Ft
saját tőke 34.080.000 Ft

79.500.000 Ft hitel kell felvegyen.

2. Hány év alatt térül meg a beruházás költsége a többletnyereségből?

Megtérülési idő = egyszeri ráfordítás / átlagos évi hozam
113.600.000 / (113.600.000 * 26%) = 3,8 = 4 év

3. Hány év alatt tudja visszafizetni a felvett hitelt, ha a törlesztése a többletnyereségből képződött, adózott eredmény 70%-a és az amortizáció összege fordítható?

29.536.000 * 16% = 4.725.760 Ft az adó összege

29.536.760 Ft
- 4.725.240 Ft
össz: 24.810.240 * 70% = 17.367.168 Ft

24.810.240 az adózott eredmény
17.367.168 a törlesztőrész egyik része

113.600.000 * 14,5% = 16.472.000 Ft az amortizáció

17.367.168 + 16.472.000 = 33.839.165 Ft hiteltörlesztésre fordítható összeg

Megtérülési idő = 79.520.000 / 33.839.168 = 2,35 év alatt tudja visszafizetni a felvett hitelt.

4. Mennyire gazdaságos a beruházás?

Jövedelmezőség = átlagos évi hozam / egyszeri ráfordítás = 29.536.000 / 113.600.000 = 26%

Egységnyi termelési értékre jutó ráfordítás =
[(egyszeri ráfordítás / megtérülési idő) + folyamatos ráfordítás} / termelési érték =
[(34.080.000 / 4) + (79.520.000 / 2,5) + 52.600.000 ] / 98.500.000 = 0,943

Gazdaságos a beruházás, mert 1 alatt van az érték.