Egy Bt. éves adatai (eFt):

Nettó árbevétel 24.000
Biztosítási bevétel 450
Eladott áruk beszerzési értéke 12.000
Anyagköltség 410
Egyéb költség 200
Kamatbevétel 210
Kifizetett kamat 160

Öt dolgozót foglalkoztat, havi bruttó bérük 65 eFt/fő, ebből két fő foglalkoztatásuk előtt munkanélküli volt. Az ingatlanok bruttó értéke 8 mFt, leírási kulcsuk 10%. A berendezések bruttó értéke 840 eFt, elhasználódottságuk 30%. A társasági adó törvény szerint megengedett értékcsökkenési mérték ingatlanoknál 14,5%, berendezéseknél 20%. Eladták egy raktár épülett 2.300 eFt-ért, nyilvántartási értéke 2.200 eFt. A Bt. az eseményt rendkívülinek minősítette.
Számítsd ki a Bt. adózott eredményét!

(eFt)

Nettó árbevétel 24.000
Egyéb bevétel 450
Összes bevétel 24.450
Anyagjellegű ráfordítások
- anyagköltség 410
- eladott áruk besz. értéke 12.000
Személyi jellegű ráfordítások
- munkabérek 3.900 65*5fő*12hó
- TB járulék (29%) 1.131 3.900*0,29
- munkaadói járulék (3%) 117 3.900*0,03
- EHO 1950 Ft/fő/hó 117 1950*5fő*12hó
Értékcsökkenési leírás
- ingatlan 800 8.000*10%
- berendezés 252 840*30%
Egyéb ráfordítás (egyéb költség) 200
Összes ráfordítás 18.927
ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNY 5.523 24.250-18.927
Pénzügyi bevétel (kamatbevétel) 210
Pénzügyi ráfordítás (kifizetett kamat) 160
PÉNZÜGYI EREDMÉNY 50
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY 5.573 5.523+50
Rendkívüli bevétel 2.300
Rendkívüli ráfordítás 2.200
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 100
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 5.673 5.573+100
Adókötelezettség 494
Adózott eredmény 5.179 5.673-494

Adóalap:

5.673
Munkanélküliek TB-je - 452.400 (65.000*2*12)*0,29
TAO sz. elszámolt écs
csökkentő - 1.328
növelő - 1.052

Összesen: 4.600

4.600 eFt < 5.000 eFt ezért 10% az adó %-a
4.600 * 10% = 494 eFt