1. feladat

Egy kistermelő vállalkozás 1 mFt értékű terméket értékesít az alapanyag gyártó vállalkozásnak. Az alapanyag gyártó vállalkozás a vásárolt terméket feldolgozza és 2.400 eFt nettó eladási áron értékesíti. A félkésztermék gyártó vállalkozás az alapanyag gyártótól vásárolt anyagból 4 mFt értékű félkészterméket állított elő és értékesítette. A késztermék gyártó vállalkozás a vásárolt félkésztermékekből 6 mFt értékű készterméket állít elő és a kereskedelemnek eladja. A kereskedelem 8.400 eFt bruttó értékben értékesíti a fogyasztónak.

(eFt)

Vállalatok Nettó beszerzési ár Hozzáadott érték Nettó eladási ár Bruttó eladási ár   ÁFA  
          előzetes fizetendő elszámolandó
Kitermelő --- 1000 1000 * 1200 --- 200 200
Alapanyag gy. 1000 1400 2400 * 2880 200 480 280
Félkész gy. 2400 1600 4000 * 4800 480 800 320
Késztermék gy. 4000 2000 6000 * 7200 800 1200 400
Kereskedelem 6000 1000 7000 8400 * 1200 1400 200

*Ezeket az összegeket ismerjük a feladat szövegéből.

A kereskedelem 1.400 eFt-os fizetendő áfáját a fogyasztó fizeti meg.
Az elszámolandó áfa egészét az APEH kapja meg (1.400 eFt).

Számolás:

  • nettó beszerzési ár az az összeg, amennyiért beszerezte az alapanyagot, amit aztán feldolgoz (a kitermelőnél ilyen nincs, mert ő állítja elő a terméket, alapanyagot)
  • hozzáadott érték a nettó beszerzési és a nettó eladási ár különbözete
  • nettó eladási ár a hozzáadott érték és a nettó beszerzési ár összege
  • bruttó eladási ár, amennyiért a terméket értékesíti a vállalkozás egy másik vállalkozásnak vagy a fogyasztóknak (nettó eladási ár + haszon)
  • előzetesen felszámított áfa megegyezik az előző vállalkozás fizetendő áfa-jával
  • fizetendő áfa a N° eladási és a B° eladási ár különbözete
  • elszámolandó áfa a fizetendő és előzetesen felszámított áfa különbözete

2. feladat

Egy Kft. adóbevallásához a következő nettó adatokat ismerjük:

Beérkezett számlák (eFt):

Megnevezés Összeg ÁFA % ÁFA összeg
Anyagbeszerzés      
- adóköteles értékesítéshez 2.000 20 400
- tárgyi adómentes tevékenységhez 120 20 24
- import anyagbeszerzéshez 1.600 20 320
Szolgáltatás igénybevétele 800 20 160
Tárgyi eszköz beszerzés 4.000 20 800
Üzemanyag beszerzés személyképkocsihoz 100 20 20 *
Üzleti reprezentáció 60 20 12 *
* Nem számolhatók el.

Kimenő számlák (eFt):

Megnevezés Összeg ÁFA % ÁFA összeg
Termékértékesítés 8.000 20 1.600
Szolgáltatásnyújtás 1.200 20 240
Export értékesítés 2.800 0 ---

Számolás:

Fizetendő áfa 1.600+240 = 1.840
- Előzetesen felszámított áfa (400+24+320+160+800)-20-12 = 1.704
Elszámolandó áfa 136

A vállalkozásnak ÁFA befizetési kötelezettsége van, ha negatív lenne az összeg a visszaigényelhető az ÁFA.

3. feladat

Egy Kft. nettó adatai (eFt):

Kiszámlázás:

Megnevezés Összeg ÁFA % ÁFA összeg
Termékeladás belföldre 8.000 20 1.600
Export eladás 4.000 0 ---
Tárgyi adómentes értékesítés 1.400 --- ---
Kapott előleg 2.000 20 400

Beszerzés:

Megnevezés Összeg ÁFA % ÁFA összeg
Anyagbeszerzés adóköteles értékesítéshez 6.000 20 1.200
Szolgáltatás igénybevétele 600 20 120
Anyagbeszerzés adóköteles és adómentes értékesítéshez 500 20 100
Termékimport adóköteles értékesítéshez 2.000 20 400

Számolás:

Fizetendő áfa 1.600+400 =2.000
Előzetesen felszámított áfa 1.200+120+100+400 = 1820
Elszámolandó áfa * 2.000-(1820-9) = 189

* Az előzetesen felszámított áfa-ból levonási hányadot (LH) kell számolni, mert le kell vonni az adómenteseket:

LH = (8.000+4.000+2.000) / (8.000+4.000+2.000+1.400) = 91%

100 eFt 91% = 91 eFt levonható
9 % = 9 eFt le nem vonható (vissza nem igényelhető)

4. feladat

Egy termék kitermelése során felmerült költség 15 eFt. Az alapanyaggyártó megvásárolja a terméket és eladja 20 eFt-ért. Az alkatrészgyár az alapanyagból előállított terméket eladja, melynek a felszámított áfája 4.800 Ft. A kereskedelem az alkatrészt a fogyasztóknak 30 eFt-os bruttó áron adja el.

Vállalat Nettó beszerzési ár Hozzáadott érték Nettó eladási ár Bruttó eladási ár   ÁFA  
          előzetes fizetendő elszámolandó
Kitermelő --- 15.000 15.000 18.000 --- 3.000 3.000
Alapanyaggy. 15.000 5.000 20.000 24.000 3.000 4.000 1.000
Alkatrészgy. 20.000 4.000 24.000 28.800 4.000 4.800 800
Kereskedelem 24.000 1.000 25.000 30.000 4.800 5.000 200

4.800 Ft áfa / 20% (15%) = 24.000 Ft
30.000 Ft / 1,2 = 25.000 Ft eladási ár
5.000 (fizetendő áfa) = 3.000 + 1.000 + 800 + 200
5.000 = 5.000
Az egyenlőség bal oldalát a fogyasztó fizeti meg, a jobb oldalát pedig az APEH kapja.
A táblázat többi adatának kitöltésénél ugyanazt azt az elvet kell alkalmazni, mint az 1. példában.