1. feladat

Minta vállalkozásunk alapadataiból és számítási részeredményeiből mutassa be a fedezeti összeg változására ható tényezőket az egy munkaórára jutó fedezeti összeg mutatószámának, majd a fedezeti hányad mutatószámának felhasználásával.

Megnevezés Tervezett adatok Tényleges adatok
"Jó" termék "Mégjobb" termék "Jó" termék "Mégjobb" termék
Értékesített mennyiség (q) (db) 1.200 6.000 1.500 5.000
Eladási egységár (p) (Ft/db) 800 2.500 1.000 3.000
Közvetlen önköltség (Ft/db) 500 2.000 600 2.200
Munkaóra igény (mó/db) 2 5 2,4 5,5

A számítás részeredményei a következők:

Megnevezés Értékadatok (Ft) Kp Önköltség adatok (Ft) Kö Fedezeti összeg (Ft) Munkaórák száma (mó)
Tervezett 15.960.000 12.600.000 3.360.000 32.400
Tényleges 16.500.000 11.900.000 4.600.000 31.100
Fiktív adatok 13.700.000 10.750.000 2.950.000 28.000

Egy munkaórára jutó fedezeti összegek:

Terv: 3.360.000 / 32.400 = 103,7 Ft/óra
Tény: 4.600.000 / 31.100 = 147,9 Ft/óra
Fiktív: 2.950.000 / 28.000 = 105,4 Ft/óra

Fedezeti hányadok:

Terv: 3.360 / 15.960 = 21,05%
Tény: 4.600 / 16.500 = 27,9%
Fiktív: 2.950 / 13.700 = 21,53%

Számítás:

Fedezeti összeg változás: 4.600.000 - 3.360.000 = 1.240.000 Ft

Kp = ∑q1p1 - ∑q1p0 = 16.500.000 - 13.700.000 = 2.800.000 Ft
Kö = 11.900.000 - 10.750.000 = - 1.150.000 Ft (mindig negatív adat!)

Volumen változás hatása:

gépórák alapján 28.000 - 32.400 = -4.400 ó
-4.400 * 103,7 = -456.280 Ft

fedezeti hányad alapján Kq = 13.700.000 - 15.960.000 = -2.260.000 Ft
-2.260.000 * 21,05 = -475.730 Ft

Összetétel változás hatása:

gépórák alapján (105,4 - 103,7) * 28.000 ó = 46.300 Ft
fedezeti hányad alapján (21,53 - 21,05) * 13.700.000 = 65.800 Ft

Összefüggések:

1.240.000 = 2.800.000 illetve 1.240.000 = 2.800.000
- 1.150.000 - 1.150.000
- 456.280 - 475.800
- 475.730 - 65.800

Kp és Kö tényezők mindig közös tényezői a volumen és összetétel változás hatásainak.