1. feladat

Egy termelő vállalkozás tevékenységéhez tartozó alapvető termelési keresztmetszetet jelentő gépcsoportra vonatkozóan az alábbi adatokat ismeri:

Megnevezés Terv időszak Tény időszak
Gépek száma
  • rendelkezésre álló gépek (db)
  • üzemképes gépek száma (db)
Gépfelhasználási mutató (%)

56
50
85,71

56
54
92,86
Gépcsoport gépeinek adatai
  • bruttó értéke (eFt)
  • értékcsökkenési leírás (%)
  • energiaköltség (Ft/gó)
  • tárgyi eszköz fenntartási mutató* (%) (écs után)

45.000
16
1.300
120

45.000
16
1.300
120
Teljesített gépórák száma (gó)
Karbantartásra, javításra fordított idő (ó/gép)
Termelés (kg)
Kapacitásnorma (ó/kg) (időnorma)
198.000
190
82.500
2,2
210.000
190
90.518
2,2

Elemezzük a kapacitás kihasználás változást!

Üzemképességi mutató: üzemképes gépek / rendelkezésre álló gépek

terv: 50 / 56 = 89,3%
tény: 54 / 56 = 96,4%

Működő gépek

terv: 56 * 85,71% = 48 db
tény: 56 * 92,86% = 52 db

Működő gépek aránya

terv: 48 / 50 = 96%
tény: 52 / 64 = 96,3%
+ 0,3%

Összefüggés

terv: 85,71 = 89,3 * 96
tény: 92,86 = 96,4 * 96,3

Kapacitás számítások

Időalap terv, tény: 365 *24 = 8.760ó - 190ó = 8.570 ó/gép
8.570 * 56 = 479.920ó

Termék: kg = ó / (ó/kg)

terv, tény: 479.920 / 2,2 = 218.145 kg összes kapacitás

Kapacitás kihasználás = termelés / kapacitás = %

terv: 82.500 / 218.145 = 37,8%
tény: 90.518 / 218.145 = 41,5%
+ 3,7%

Időalap kihasználás = teljesített órák / (működő gépek * időalap egy gépre)

terv: 198.000 / (48 * 8.570) = 48,1%
tény: 210.000 / (52 * 8.570) = 47,1%
- 1%

Gépi norma kihasználás = teljesített óra / termelés

terv: 198.000 / 82.500 = 2,4 ó/kg --> 2,2 / 2,4 = 91,7%
tény: 210.000 / 90.518 = 2,3 ó/kg --> 2,2 / 2,3 = 95,7%
+ 4%

Összefüggés

terv: 37,8 = 85,71 * 48,1 * 91,7
tény: 41,5 = 92,86 * 47,1 * 95,7