1. feladat

Tőkebefektetési adatok:

Külföldi tőkebefektetés
nagysága (€)

Osztályközépső Beruházások ∑ ráfordítás
Száma Vm% K.gy.% Összes € Vm% K.gy.%
1.000 - 10.000 5.500 40 47,1 = 47,1 220.000 3,8 = 3,8
10.001 - 25.000 17.500 22 25,9 73,0 385.000 6,6 10,4
25.001 - 100.000 62.500 15 17,6 90,6 937.500 16,0 26,4
100.001 - 500.000 300.000 6 7,0 97,6 1.800.000 30,8 57,2
500.001 - 2.000.000 1.250.000 2 2,4 100,0 2.500.000 42,8 100,0
Összesen: --- 85 100,0 --- 5.842.500 100,0 ---

K.gy. = kummulált gyakoriság

Beruházások: Vm% 47,1 + 25,9 = K.gy.% 73.0
Vm% 25,9 + 17,6 = K.gy.% 90,6 stb.

∑ ráfordítás: Vm% 3,8 + 6,6 = K.gy.% 10,4
Vm% 6,6 + 16,0 = K.gy.% 26,4 stb.

2. feladat

Egy megyében a működő részvénytársaságok nyereségének adatait tartalmazza az alábbi táblázat.
Vizsgáljuk a nyereségképződés koncentrációját!

Nyereséghatárok Osztályközépső Érintett Rt-k
Összes nyereség
Száma Vm% K.gy.% mFt Vm% K.gy.%
- -100 mFt              
100,1 - 200 mFt              
200,1 - 300 mFt              
300,1 - 500 mFt              
500,1 - 1 milliárd Ft              
együtt