Azok a pénzügyi eszközök, melyek a vállalkozások tevékenységét egy éven túl szolgálják.

Fajtái

 1. részesedések
 2. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 3. adott kölcsönök

A befektetett pénzügyi eszközökről egyedi nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza

 • megnevezés
 • nyilvántartási szám
 • mennyiség
 • névérték, beszerzési érték, kölcsönadott érték
 • lejárati idő
 • kamat %-a
 • kamatfizetés dátuma

Állományváltozás bizonylatai

 1. vásárlás - számla
 2. kamat vagy osztalékfizetés - kamatot vagy osztalékot fizető cég kiadási pénztárbizonylata vagy bankkivonat
 3. apportként történő átadás - befogadó cég társasági szerződése
 4. kötvény beváltása - a beváltó cég kiadási pénztárbizonylata vagy bankkivonat