1. A szerződés tárgya

  A jelen szerződés (Szerződés) a penzugysziget.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.
 2. Szerződő felek

  Jelen szerződés a Weboldal és az oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának
  feltételeiről.
 3. A szerződés hatálya

  Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Weboldal üzemeltetői a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.
 4. Adatvédelem

  • Személyes adatok kezelése

   A Weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Weboldal üzemeltetői, mint adatkezelők, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezelik és tartják nyilván a Felhasználói adatokat.
   A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Weboldal üzemeltetői nem teszik – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért a Weboldal üzemeltetői semmiféle felelősséget nem vállalnak.
   Amennyiben a Weboldal üzemeltetőinek a szolgáltatás-kínálat bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat küldenek ki Felhasználóinak. 
  • IT biztonság

   A Weboldal üzemeltetői és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy a Weboldal üzemeltetőinek internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a Weboldal üzemeltetői felhívják Felhasználóik figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Weboldal üzemeltetőinek nem áll módjukban anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.
  • Cookie-k

   A Weboldal és harmadik felek egyes, a Weboldallal kapcsolatos szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyezhetnek el és olvashatnak le a Felhasználók számítógépén, vagy web beacon-t használhatnak a Weboldalon keresztül információ gyűjtésére. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra a Weboldal üzemeltetői nem veszik őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.
   Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. Ha további tájékoztatást szeretne kapni erről a gyakorlatról, és annak lehetőségéről, hogy a vállalatok ne használhassák fel az információkat, kérjük, kattintson ide.
  • Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

   A Weboldal üzemeltetőinek szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítják a Weboldal üzemeltetői, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.
  • Jogsértés és jogorvoslat

   A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Weboldal üzemeltetőitől adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a Weboldal üzemeltetői felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.
   A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Weboldal üzemeltetői jogosultak a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Weboldal üzemeltetői ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
   A Weboldalt a Weboldal üzemeltetői megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.
   NAIH elérhetőségek: naih.hu
   Szekszárdi Törvényszék: http://birosag.hu/torvenyszekek/szekszardi-torvenyszek
  • Szerzői jogok

   A Felhasználók által feltöltött file-ok tartalmát a Weboldal üzemeltetői nem ellenőrzik, így ezekért nem vállalnak felelősséget. Amennyiben a Weboldal üzemeltetőinek tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények vagy file-ok harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítják.
   A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és file-okat a Weboldal üzemeltetői és egyéb, a Weboldal üzemeltetőinek érdekeltségébe tartozó nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban felhasználhatják.
   A Weboldalon a található szerkesztőségi tartalom a Weboldal üzemeltetőinek szellemi tulajdonát képezi és a Weboldal üzemeltetői előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Weboldal üzemeltetőivel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Weboldal üzemeltetőivel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Weboldal üzemeltetői a jogsértéssel való felhagyást és káruknak megtérítését követelhetik.
   A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).
   A penzugysziget.hu domain a Weboldal üzemeltetőinek javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzájuk a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Weboldal üzemeltetőinek jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Weboldal üzemeltetői jogosultak minden szükséges jogi lépést megtenni.
 5. Felelősség kizárás

  Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a Weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Weboldal üzemeltetőinek véleményét. A hirdetések közzétételekor a Weboldal üzemeltetői teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint járnak el.
  A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Weboldal üzemeltetői nem vállalnak felelősséget.
  A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Weboldal üzemeltetői tudomást szereznek arról, hogy az általuk linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítják a Weboldalról. Ezen felül a Weboldal üzemeltetői az általuk használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalnak.
 6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

  Amennyiben jelen dokumentumot a Weboldal üzemeltetői a jövőben módosítanák, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszik és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét felhívják.